38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa• 2019 • 2018 • 2017 • 2016 •
• 2015 • 2014 • 2013 • 2012 •
• 2011 • 2010 • 2009 • 2008 •Szanowni Państwo!

W sekretariacie szkoły są do odebrania decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego. Bardzo proszę o zachowanie obowiązującego na terenie szkoły reżimu sanitarnego w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju przy odbieraniu dokumentu.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 25 maja br. istnieje możliwość za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym w bezpośrednim kontakcie z osobą prowadzącą...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 25 maja br. szkoła organizuje konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów klas VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów...   więcej>>>
Święty Jan Paweł II - patron Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym...   więcej>>>

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 18 maja br. istnieje możliwość za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia w realizacji zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby rodzice tych uczniów przekazali telefonicznie stosowną informację do sekretariatu szkoły...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW


Szanowni Państwo!
W związku z realizacją projektu "ZDALNA SZKOŁA", który został uruchomiony przez ministerstwa edukacji oraz cyfryzacji w związku z epidemią koronawirusa, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będzie udostępniać (wypożyczać) do bezpłatnego użyczenia uczniom szkolne laptopy na czas zdalnego nauczania...  więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!
Od 11 maja br. oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będą otwarte. W związku z zaleceniem MEN, w pierwszej kolejności z zajęć realizowanych w oddziałach przedszkolnych w PSP im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS ZEROWYCH

Przygotowana przez szkołę "INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ" jest gotowa do odebrania w sekretariacie szkoły. Decyzja o terminie odbioru dokumentu należy do Państwa.


INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW

Dzień 01.05. 2020r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Zajęcia online i konsultacje z nauczycielami nie będą się odbywać.


HARCERSKA AKCJA LETNIA

Harcerze z 8 Drużyny Harcerskiej przymierzają się do organizacji obozu harcerskiego na Mazurach w terminie 14 - 27 lipca 2020 (oczywiście jeżeli będzie to możliwe). Informacji udziela drużynowa Klaudia Mercik - tel. 733596584.


Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. "Znamię! Znam je?"

Nasza szkoła przystąpiła do programu promującego zdrowie, mającego na celu poznanie przyczyn, objawów i sposobów zapobiegania czerniakowi skóry. Program skierowany był do uczniów klas 7. i 8...    więcej>>>


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja 2020 r.

Informuję, że na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

W dniu 20 kwietnia 2020 r. w godz. 17.00-18.00 odbędzie się dzień otwarty szkoły on-line. Wychowawcy i nauczyciele w tym terminie będą pełnić dyżury konsultacyjne on-line za pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS.


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 26 kwietnia 2020 r.

Informuję, że na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz rozporządzenie MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do dnia 26 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.642) przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
    Niech Zmartwychwstały Chrystus
    oświeca drogi codziennego życia,
       obdarza błogosławieństwem
   i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Wesołych i ciepłych świąt Wielkanocnych!


NOWE SALE LEKCYJNE

Remont sal lekcyjnych w naszej szkole - czytaj!!!


INFORMACJA DLA RODZICÓW i UCZNIÓW

W dniach 9-14.04.2020 r. zgodnie z Kalendarzem roku szkolnego trwać będzie WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA.
Zajęcia online i konsultacje z nauczycielami nie będą się odbywać.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że termin rekrutacji został wydłużony do 9 kwietnia 2020 r.
Karty zapisu można składać w formie elektronicznej na adres pspkw@wp.pl


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo. W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w najbliższym czasie nauczyciele będą wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Bardzo proszę o śledzenie informacji na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym "LIBRUS".
Prosimy również aby śledzić na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

  • GIS: https://gis.gov.pl - czytaj!!!
  • MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja - czytaj!!!
  • MZ: https://www.gov.pl/web/zdrowie - czytaj!!!


 


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r., zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II zostają zawieszone na dwa tygodnie. 12 i 13 marca br. to dni, w których w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły.
   więcej>>>


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W dniach 9-11.03.2020 r. odbywać się będą Szkolne Rekolekcje Wielkopostne. Zajęcia w tych dniach kończyć się będą planowo. Działać będzie świetlica szkolna. Udział w rekolekcjach jest dobrowolny.

Program Rekolekcji Wielkopostnych 2020 - czytaj!!!


INFORMACJA PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY

      "CO MUSISZ WIEDZIEĆ KORONAWIRUSIE"- czytaj!!!


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie informujemy, aby w razie wystąpienia objawów grypopodobnych pozostawić dziecko w domu.

Jednocześnie przekazujemy informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla osób powracających z Chin, Północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2.

Informacja dla osób powracających z Chin, Północnych Włoch, Korei Południowej oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną koronawirusem - czytaj!!!


Informacje Głównego Inspektoratu Sanitarnego

      Dlaczego trzeba myć ręce? - czytaj!!!

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

      Bądź bezpieczny - czytaj!!!


Drodzy Rodzice naszych przyszłych uczniów!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym informuję, że nabór zarówno do klasy pierwszej jak i oddziału przedszkolnego przy naszej szkole będzie trwał od 17. 02. 2020 r. do 13. 03 2020 r. (termin postępowania uzupełniającego- od 01.06. 2020 r. do 08.06. 2020 r.)
Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do klasy pierwszej oraz Regulaminem rekrutacji do oddziału przedszkolnego. Regulaminy dostępne są na szkolnej stronie www.spkw.pl , w sekretariacie szkolnym i na szkolnej tablicy ogłoszeń.
Wypełnione wnioski rekrutacyjne (wraz z załącznikami - jeżeli są potrzebne) należy składać w sekretariacie szkoły - osobiście, poprzez pocztę lub przesyłając elektronicznie skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres: pspkw@wp.pl

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego - pobierz

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej - pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - pobierz

Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy - pobierz

Wniosek zapisu dziecka spoza obwodu szkolnego do pierwszej klasy - pobierz


Informacja dla rodziców

W dniu 10 lutego 2020 r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej odbędzie się spotkanie rodziców uczniów, którzy w roku szkolnym 2019/2020 będą uczestniczyć w zajęciach "Wychowanie do życia w rodzinie". Na spotkaniu omawiane będą cele i treści realizowanego programu nauczania.


Informacja dla rodziców

W związku z remontem sal lekcyjnych oddziały zerowe są chwilowo przeniesione do pomieszczeń w suterenach.
Klasa 0a- sala nr 27
Klasa 0b- sala nr 26
Remont wpłynie korzystnie na estetykę i funkcjonalność pomieszczeń.
Za utrudnienia przepraszamy !


Publiczna Szkoła Podstawowa w Krościenku Wyżnym została zakwalifikowana do projektu "Ferie z ekonomią" realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w okresie od 04.12.2019 r. - 30.06.2020 r. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej. Są to dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii...    więcej>>>


Zajęcia podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2019/2020 - czytaj!


Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniach 2-3.01.2020 r. posiłki dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym nie będą wydawane. Szkoła będzie zapewniać posiłki dla uczniów od 7.01.2020 r.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

20 grudnia 2019 r. odbędzie się wywiadówka w godzinach 17.00- 18.00. Zapraszamy rodziców do udziału.

W dniach 23, 24, 27, 30, 31 grudnia 2019 r. w szkole organizowane będą zajęcia wychowawcze i opiekuńcze. Rodzice zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach proszeni są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie-tel. 134315019) do dnia 20.12.2019 r. (piątek) do godz. 14.00.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

20 listopada 2019 r. odbędzie się spotkanie z rodzicami w ramach dnia otwartego w godz. 17.00- 18.00


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dzień otwarty szkoły odbędzie się 21 października 2019 r. według następującego porządku:
• 17.00 - prelekcja dla zainteresowanych rodziców na temat hejtu i mowy                nienawiści wśród uczniów;
• 17.00 - 18.30 - indywidualne spotkania z wychowawcami klas.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten jest wolny od zajęć lekcyjnych. Dla uczniów naszej szkoły czynna będzie świetlica, prowadzone będą zajęcia wychowawcze i opiekuńcze. Prosimy o zgłaszanie potrzeby udziału w zajęciach do 11.10. 2019 r. osobiście w sekretariacie szkoły, lub telefonicznie: 13 431 50 19.


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym laureatem Konkursu "#OSE Wyzwanie"

2 października 2019 r dyrektor naszej szkoły Marek Aftanas odebrał w Rzeszowie certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu laureata Konkursu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej "#OSE Wyzwanie". Nagrodą jest pracownia mobilna...    więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym zaprasza Rodziców uczniów na wywiadówkę, która odbędzie się w czwartek 12 września 2019 r. o godz. 17.00.


Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 - czytaj!


Wykaz podręczników do religii w roku szkolnym 2019/2020 - pobierz


Do rodziców uczniów klas I w roku szkolnym 2019/2020

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym informuje, że spotkanie organizacyjne dla Rodziców uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 27.08.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej.


Do rodziców sześciolatków

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym informuje, że spotkanie organizacyjne dla Rodziców i uczniów klas zerowych w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się 22.08.2019 r. o godz. 17.00 w świetlicy szkolnej.


Do rodziców sześciolatków

Szanowni Państwo, prosimy o zakup podręczników do klasy "0" do dnia 01.09.2019r. Jest to pakiet wydawnictwa MAC "Nowe przygody Olka i Ady. Sześciolatek. Poziom BB+". Można go zakupić na stronie wydawnictwa www.mac.pl zakładka "księgarnia edukacyjna". Od 3 lipca można odebrać w szkole kody rabatowe, które przedstawiciel wydawnictwa dostarczył do sekretariatu szkoły. Karty rabatowe przeznaczone są tylko dla dzieci, które będą uczęszczały do klas zerowych w szkole. Korzystając z karty rabatowej uzyskujecie Państwo 7% rabatu, ponadto jeżeli w książkach wystąpią usterki to takie podręczniki będą wymieniane przez wydawnictwo. Na stronie szkoły jest też zamieszczona wyprawka zerówkowicza.

Wyprawka zerówkowicza na rok szkolny 2019/2020 - pobierzTytuł "Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2019" powędrował do Zuzanny Kalicińskiej - uczennicy klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym...    więcej>>>

Uczennica naszej szkoły Patrycja Tomkowicz zdobyła IV miejsce w finale powiatowego konkursu "Krosno i powiat krośnieński - historia i współczesność"...    więcej>>>

Wójt, Radni Gminy Krościenko Wyżne, GOSiR, GOPS, Szkoła Podstawowa oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym zapraszają na I Rodzinny Rajd Rowerowy pod hasłem "Dobrze Cię Widzieć".
26 maja w niedzielne popołudnie w gronie najbliższych, przyjaciół i znajomych chcemy miło i aktywnie spędzić czas. Uczestnikiem rajdu...    więcej>>>
ZOBACZ ZWIASTUN!!!


INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym zaprasza Rodziców uczniów na wywiadówkę, która odbędzie się w czwartek 30 maja 2019 r. w godz. 17.00-18.00.


INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dzień 02.05.2019 r. zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z tym nie będą prowadzone zajęcia lekcyjne.
Dla uczniów organizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.


INFORMACJA DLA RODZICÓW
6 maja 2019 r. odbędzie się spotkanie w ramach dnia otwartego w godzinach 17.00- 18.00


INFORMACJA DLA RODZICÓW
29 kwietnia 2019 r. o godz. 8.15 uczniowie wezmą udział w nabożeństwie z okazji 5. rocznicy kanonizacji Patrona Szkoły św. Jana Pawła II.
Dla uczniów pozostających w szkole zorganizowane zostaną zajęcia. Lekcje skończą się zgodnie z planem. Czynna będzie świetlica szkolna.


INFORMACJA DLA RODZICÓW
W dniach 10-12.04.2019 r. i 15-17.04.2019 r. w szkole uczniowie będą pisać egzamin gimnazjalny i ośmioklasisty. Bezpośrednio po egzaminach dniach 18-23.04.2019 r. przypada przerwa świąteczna. W związku z tym nie będą prowadzone zajęcia lekcyjne. Dla uczniów organizowane będą zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Prosimy o zgłaszanie potrzeby udziału w zajęciach do 9.04.2019 r. osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły tel. 13 43 150 19.


Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym zaprasza Rodziców uczniów na spotkanie z wychowawcami w ramach dni otwartych w środę 20 marca 2019 r. w godz. 17.00-18.00.


Wielkopostne Rekolekcje Szkolne 2019

W dniach 18-20.03.2019 r. odbywać się będą Wielkopostne Rekolekcje Szkolne. Zajęcia w tych dniach kończyć się będą planowo. Działać będzie świetlica szkolna.
Program Wielkopostnych Rekolekcji Szkolnych 2019 - czytaj


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Ulotka informacyjna dotycząca rekrutacji - czytaj
Elektroniczny informator o ofercie szkół na rok szkolny 2019/2020 - czytaj


Drodzy Rodzice naszych przyszłych uczniów!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym informuję, że nabór zarówno do klasy pierwszej jak i oddziału przedszkolnego przy naszej szkole będzie trwał od 18. 02. 2019 r. do 15. 03 2019 r. (termin postępowania uzupełniającego- od 03.06. 2019 r. do 07.06. 2019 r.)
Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do klasy pierwszej oraz Regulaminem rekrutacji do oddziału przedszkolnego...   więcej>>>Wychowanie do życia w rodzinie - portal dla nauczycieli i rodziców...   więcej>>>


Porządek spotkania z rodzicami w dniu 01.02. 2019 r.
Początek godz. 17.00
1. Spotkanie ogólne - świetlica szkolna.
2. Spotkanie z rodzicami klas VIII i III gimnazjum dotyczące organizacji     egzaminów.
3. Spotkania z wychowawcami klas.


ZIMOWISKO 2019
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje w terminie 15-24.02.2019 r. zimowisko dla dzieci do 16 roku życia...   więcej>>>


INFORMACJA DLA RODZICÓW
Dzień otwarty z 21 stycznia 2019 r. zostaje przeniesiony na 1 lutego 2019 r. Odbędzie się wtedy wywiadówka na podsumowanie I semestru.
Do tego dnia w sprawach szkolnych można kontaktować się indywidualnie z wychowawcami klas. Wywiadówka w dniu 1 lutego rozpocznie się o godz. 17.00


W dniach 24, 27, 28, 31 grudnia 2018 r. w szkole organizowane będą zajęcia opiekuńcze.
Rodzice zainteresowani udziałem uczniów w zajęciach proszeni są o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły (osobiście lub telefonicznie-tel. 134315019) do dnia 21.12.2018 r. (piątek) do godz. 14.00.


INFORMACJA DLA RODZICÓW
20 grudnia odbędzie się spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów. Początek godz. 17.00.


W KAŻDYM Z NAS TKWI MOC CZYNIENIA DOBRA!

Założeń ogólnopolskiej akcji "Szlachetna paczka" nie trzeba przybliżać uczniom naszej szkoły, ponieważ przez lata wpisała się w plan podejmowanych tu działań. Dlatego i w bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wystąpił z inicjatywą niesienia pomocy potrzebującym...   więcej>>>


Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym zaprasza Rodziców uczniów na spotkanie z wychowawcami w ramach dni otwartych we wtorek 20 listopada 2018 r. w godz. 17.00-18.00.


INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że dzień 12. 11. 2018 r. jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W związku z tym w tym dniu nie będą odbywać się zajęcia szkolne.


.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym zaprasza Rodziców uczniów na spotkanie z wychowawcami w ramach dni otwartych w poniedziałek 22.10.2018 r. w godz. 17.00-18.00.


Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym zaprasza Rodziców uczniów na spotkanie z wychowawcami w ramach dni otwartych w piątek 14.09.2018 r. o godz. 17.00.


Zgłoszenia na XVIII Ogólnopolski Konkurs "Arsenał Pamięci" w Łodzi do końca września /uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i trzecioklasiści z gimnazjum/

W ubiegłym roku szkolnym na "Arsenał Pamięci" wpłynęło 156 prac z całej Polski. Z naszej szkoły siedmioro uczniów z klas trzecich gimnazjum otrzymało tytuł Laureata tego ogólnopolskiego konkursu. Są to:
• Martyna Bajgrowicz za pracę o Księdzu Prałacie Krzysztofie Pastuszaku pt. "Kocham życie i cieszę się nim" (praca wzbogaciła zbiory szkolnej biblioteki);
• Paweł Biedka "Chciałbym ocalić od zapomnienia. - wspomnienia pani Janiny Pelczar";
• Natalia Fal "Wspomnienia mojej cioci - Janiny Sadowskiej";
• Karolina Jurczak "Połączyła ich wojna. - historia prababci Heleny Szmyd z d. Podkul i pradziadka Jana Szmyda";
• Angelika Korczak "Może nie ma ich z nami, ale w naszej pamięci pozostaną na zawsze- bohaterowie "Literackiego szlaku drzew" w Krościenku Wyżnym";
• Weronika Marszałek "Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo - historia mojego dziadzia - Eugeniusza Dryki";
• Alicja Michna "Historia zapisana w pamięci - mój pradziadek Franciszek Żywiec i babcia Anzelma Filar".
W dniach 14, 15 i 16 czerwca wszyscy wyróżnieni pod opieką nauczycieli: p. Katarzyny Marszałek i p. Aliny Kmonk...   więcej>>>


Wykaz podręczników do religii obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019 - pobierz


Informacja dla Rodziców uczniów klas I i oddziałów "0"

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym informuje o spotkaniach organizacyjnych rodziców dzieci, które w roku szkolnym 2018/2019 będą uczęszczać do klas I i oddziałów zerowych. Spotkania odbędą się w dniu 28.08.2018 r. (wtorek) w świetlicy szkolnej:
- klasy I - o godz. 17.00
- klasy "0" - o godz. 18.00


Stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego uczniowie mogą ubiegać się o stypendium socjalne na rok szkolny 2018/2019. Wnioski można składać od 1 do 15 września 2018 r.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM?
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Krościenko Wyżne, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej...   więcej>>>


Informacja dotycząca obuwia na halę sportową
Na zajęciach wychowania fizycznego w halach sportowych naszej szkoły mogą być używane dowolne buty bez korków, dobrze trzymające stopę, antypoślizgowe, z podeszwą, która nie brudzi nawierzchni boisk.


Do Rodziców sześciolatków!
Szanowni Państwo, prosimy o zakup podręczników do klasy "0" do dnia 01.09.2018r. Jest to pakiet wydawnictwa MAC "Olek i Ada. Sześciolatek. Poziom B+". Można go zakupić na stronie wydawnictwa www.mac.pl zakładka "księgarnia edukacyjna" . Od 15 lipca do 5 sierpnia mogą pojawić się tam korzystne rabaty. Można też skorzystać z kart rabatowych z kodem na 10%, które przedstawiciel wydawnictwa dostarczy do sekretariatu szkoły. Karty rabatowe przeznaczone są tylko dla dzieci, które będą uczęszczały do klas zerowych w szkole.


Wyprawka zerówkowicza na rok szkolny 2018/2019 - pobierz

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
       ©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.                                                      admin: wzywiec@wp.pl wzywiec@wp.pl