38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowaSP.34.2.2014

Unieważnienie zapytania ofertowego - SP.34.2.2014

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym informuje, że unieważnił postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, na dostawę pn.: "Zakup materiałów dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: "Szkoła inspiracji" realizowanego na podstawie umowy numer UDA-POKL.09.01.02-18-284/13-00".

Uzasadnienie
  Cześć I: do dnia 12.09.2014 r. nie wpłynęła żadna oferta.
  Część II: błędnie został opisany przedmiot zamówienia.


Załączniki:

  1. Informacja

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony