38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa• 2019 • 2018 • 2017 • 2016 •
• 2015 • 2014 • 2013 • 2012 •
• 2011 • 2010 • 2009 • 2008 •Festiwal Kultury Brytyjskiej

W dniach 14 - 17 listopada odbył się w naszej szkole Festiwal Kultury Brytyjskiej, którego celem było kształtowanie u uczniów postawy ciekawości, szacunku i otwartości wobec innych narodów, a także wzrost motywacji do nauki języka angielskiego. Przewodnim tematem festiwalu była Brytyjska Rodzina Królewska, a dokładnie sylwetka nowego władcy Karola III, który właśnie 14 listopada obchodził swoje 75 urodziny, a w maju tego roku został koronowany na króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 14 innych suwerennych krajów Wspólnoty Narodów.

Z tej właśnie okazji w naszej szkolnej bibliotece została zorganizowana wystawa prywatnej kolekcji przedmiotów związanych z "royalsami", w której znalazły się m.in. piękne porcelanowe talerze, kubki, dzwonki, łyżeczki, a także maskotki, książki, stare fotografie oraz inne bibeloty. Ciekawostką były np. mosiężne elementy końskiej uprzęży przedstawiające podobiznę królowej Elżbiety II, jak również rękawica kuchenna z jachtu Britannia, na pokładzie którego król Karol odbył swą podróż poślubną po Morzu Śródziemnym. W kolekcji znalazły się przedmioty upamiętniające sześciu kolejnych władców z dynastii Windsorów. Najstarszy eksponat pochodził z roku 1910 i był to kubek przedstawiający pra-pradziadka obecnego króla. Dzięki tej wystawie uczniowie mogli bliżej poznać kulturę brytyjską, a przede wszystkim poszerzyć swoją wiedzę o świecie.

Inną atrakcją festiwalu były gry planszowe, np. puzzle przedstawiające zabytki Londynu, układanki typu "memory" polegające na szukaniu par oraz obrazki z sympatycznym misiem Paddingtonem różniące się określoną ilością szczegółów.

Zwieńczeniem imprezy było rozstrzygnięcie ogłoszonych wcześniej konkursów: na portret króla Karola III, tort urodzinowy dla władcy oraz konkursu wiedzy o Brytyjskiej Rodzinie Królewskiej.

Zapraszamy do galerii zdjęć.


Matematyczne Safari - dżungla matematycznych wyzwań 2023

Projekt mPotęga dofinansowany z fundacji mBank realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym. Matematyka stanowi fundament logicznego myślenia i pomaga w zrozumieniu otaczającego nas świata. Jej opanowanie pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji finansowych czy zdobywaniu wykształcenia ścisłego, przez co przyczynia się do rozwoju gospodarczego oraz osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Matematyczne Safari - to nasza kilkumiesięczna wyprawa, której celem jest zainteresowanie uczniów matematyką. Życie codzienne jest bardzo pomocne w stawianiu pierwszych kroków w matematyce, ale nic tak nie motywuje dziecka do nauki jak zabawa. Chcemy więc poprzez układanie barwnych elementów, dopasowywanie ich do siebie, tworzenie konstrukcji, rzut kostką i przesuwanie pionków w różnych grach oraz łamigłówki rozwijać logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, zdolność abstrakcyjnego pojmowania, co w przyszłości z pewnością zaowocuje lepszymi wynikami w edukacji matematycznej.

Jadwiga Omachel

Ekopracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym

Edukacja ekologiczna ma za zadanie kształtowanie postaw sprzyjających trosce o środowisko. Podstawa programowa nauczania przyrody, biologii i chemii w szkole podstawowej uwzględnia nabycie przez uczniów umiejętności badawczych i obserwacyjnych związanych z tematyką ekologii. Dzięki wyposażeniu nowej pracowni, realizacja celów programu z przyrody biologii i chemii będzie w pełni możliwa. Edukacja ekologiczna i przyrodnicza będzie miała formę niezwykle ciekawą i przyjemną dla uczniów, co wpłynie na wzrost ich motywacji do nauki.

Możliwość zastosowania pozyskanych w ramach projektu pomocy dydaktycznych pozwoli na bezpośrednią obserwację środowiska przyrodniczego oraz zjawisk w nim zachodzących. Pozwoli również w innowacyjny sposób realizować treści z zakresu nauk przyrodniczych dzięki odpowiedniemu zapleczu dydaktycznemu, stworzy warunki do zajęć praktycznych wykorzystujących wiedzę zawartą w podręcznikach. Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych z przedmiotów przyrodniczych, ale także na zajęciach pozalekcyjnych takich jak "Szkolne Koło Miłośników Przyrody" czy "Biologia eksperymentalna" będą mogli prowadzić obserwacje mikroskopowe, przygotować i przeprowadzać analizę doświadczeń, obserwacji, badań składu chemicznego i biologicznego gleby, wody i powietrza. Co więcej, pozwoli to naszym uczniom lepiej przygotować się do konkursów przedmiotowych z biologii i chemii, konkursów tematycznych czy projektów edukacyjnych o charakterze ekologicznym, które wpływają na rozwój kreatywnego myślenia u uczniów.

Nowoczesna edukacja ekologiczna będzie ukierunkowana na zapewnienie uczniom dostępu do wiedzy teoretycznej oraz wykorzystania jej w praktyce. Nauka w ekopracowni umożliwi uczniom zdobycie umiejętności perspektywicznego myślenia, dzięki prowadzeniu obserwacji i doświadczeń, a także prowadzeniu zajęć w terenie oraz analizy ich wyników przy wykorzystaniu wyposażenia powstałej pracowni.

W dobie globalnego ocieplenia, zanieczyszczenia środowiska i wymierania gatunków, edukacja ekologiczna jest kluczowa dla kształtowania świadomości ekologicznej. Ekopracownia przyrodnicza pozwoli więc uczniom lepiej zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie oraz konsekwencje działań człowieka na środowisko, co prowadzi do większej odpowiedzialności za ochronę środowiska. Zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego w aktywną ochronę przyrody przyczyni się do poprawy jakości i stylu życia.

W nowej pracowni chcemy przygotować warsztaty edukacyjne z pokazami chemicznymi i przyrodniczymi prowadzone przez naszych uczniów, którymi obejmiemy również społeczność lokalną. Tematyka warsztatów ekologicznych zostanie dobrana w taki sposób, aby w pełni korelowała z podstawą programową przyrody, biologii i chemii. W celu poszerzenia edukacji ekologicznej uczniowie odwiedzą Centrum Energii Odnawialnej w Solinie.

Nowoczesna ekopracownia przyrodnicza spełni marzenia uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Poprzez eksperymentowanie i przeprowadzanie doświadczeń uczniowie będą rozwijali swoje pasje badawcze. Zajęcia pozwolą na zastosowanie metod aktywizujących, Dzięki narzędziom TIK uczniowie będą dokonywać analizy otrzymanych wyników pomiarów tworząc wykresy, tabele porównawcze, prezentacje multimedialne, filmy obrazujące przebieg eksperymentów itp.

Nauka w nowej ekopracowni przyrodniczej będzie sprzyjała rozwojowi uczniów, przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą i zainspiruje dzieci do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego.

Sebastian Frydrych
EKPRACOWNIA realizowana w ramach "Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej" finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 44.945,10 zł".Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Krościenku Wyżnym uzyskała dofinansowanie na utworzenie ekopracowni.
Nazwa zadania: "Ekopracownia przyrodnicza w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym".
Wartość ogólna: 49.939,00 zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie: 44.945,10 zł
Środki własne: 4.993,90 zł
Krośnieńskie Pola Nadziei - 2 kwietnia 2023 r.

Kwesta na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum odbyła się w Niedzielę Palmową 2.04.2023 r., ale początek akcji charytatywnej Krośnieńskie Pola Nadziei miał miejsce już we wrześniu 2022 r., kiedy organizatorzy akcji, czyli Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum, przekazali wolontariuszom cebulki żonkili, symbolu życia i nadziei dla chorych. Cebulki zostały posadzone jesienią przy szkole przez członków Koła Miłośników Przyrody, aby na wiosnę wyrosnąć jako żywy symbol akcji. Zaś uczniowie, nauczyciele i rodzice przygotowali żonkile z bibuły, aby je rozdać darczyńcom podczas kwesty przy kościele. Zebrano kwotę 5 376,82 zł, która została przekazana na rzecz Hospicjum w Krośnie.

Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie.

Renata Kalicińska - szkolny koordynator akcji

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Archimedes.Plus - edycja wiosna 2023

Dnia 19 kwietnia odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Konkurs Matematyczny. Jak co roku cieszył się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział 49 uczniów z klas IV-VIII. Zmagania odbywały się w trzech salach lekcyjnych z uwagi na dużą liczbę uczestników. Nasi uczniowie chętnie korzystają z tej sprawdzonej formy testów, taka rywalizacja podnosi umiejętności matematyczne uczestników a nauczycielom pozwala poznać poziom wiedzy na tle innych szkół w Polsce. Wyniki zostaną ogłoszone do 9 czerwca. Każdy uczeń otrzyma dyplom i upominek a laureaci mają szansę wylosować cenne nagrody. Czekamy na rezultaty tych zmagań!

Jadwiga Omachel

Konkurs Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośnie już po raz dziesiąty zorganizował konkurs dla uczniów klas VII i VIII. Naszą szkołę reprezentowali Bartłomiej Kandefer i Tobiasz Inglot. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami, które oparte były na obowiązującej podstawie programowej nauczania techniki i fizyki szkoły podstawowej. Obejmowały też szczegółowe treści z zakresu motoryzacji, uwzględniające zarówno historię wynalazków, zastosowanie nowoczesnych technologii oraz podstawowe pojęcia związane z przepisami ruchu drogowego. Organizatorzy z krośnieńskiego "Mechanika" podkreślają, że to bardzo ciekawe techniczne wyzwania dla młodzieży szkół podstawowych, które mają na celu zaciekawić młodych ludzi nowoczesnymi technologiami.

Tegoroczna edycja Konkursu Wiedzy Technicznej i Motoryzacyjnej składała się z trzech części. Pierwsza polegała na rozwiązaniu testu wyboru składającego się z 30 pytań, druga - wykonaniu zadań z wykorzystaniem wiedzy technicznej, trzecią był test sprawnościowy, polegający na jeździe z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem.

Gratulacje dla naszych uczniów!

Rzecz o Mikołaju Koperniku astronomie

Rok 2023 obchodzony jest jako rok Mikołaja Kopernika. Był on nie tylko wybitnym astronomem ale też matematykiem, lekarzem, prawnikiem, niższym duchownym katolickim,, ekonomistą, a także próbował swoich sił w przekładach literatury. Udowodnił teorię heliocentryczną w poświęconym temu dziele "De Revolutionibus orbium coelestium" ("O obrotach sfer niebieskich").
Dlatego też, aby upamiętnić tak wielkiego człowieka, przybliżyć jego życie i twórczość, klasy 5 zorganizowały inscenizację pt. "Rzecz o Mikołaju Koperniku astronomie".

Spektakl spotkał się z pozytywnym odbiorem.

Spotkanie wigilijne 2022

"Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może z niej uczynić Betlejem. Każdy z nas ma tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowonarodzoną miłość. Do tego wystarczy tylko wiara, nadzieja a miłość przyjdzie sama..."

Święta Bożego Narodzenia to czas spokoju, miłości i pojednania, na który wszyscy czekają z utęsknieniem. Są nierozerwalnie połączone z tradycją wystawiania jasełek. Ta piękna tradycja obecna jest również w naszej szkole. Dzięki staraniom szkolnego koła teatralnego uczniowie mogli po raz kolejny przeżyć historię Marii i Józefa. Scenki z życia nowonarodzonego Dzieciątka, pasterzy, mędrców oraz aniołów wzbogacone były kolędami i pastorałkami, które zaprezentował zespół Song. W klimat tego szczególnego czasu wprowadził nas również dyrektor szkoły pan Marek Aftanas, który przed występem przybliżył nam historię jasełek oraz postać św. Franciszka z Asyżu. Wysłuchaliśmy też pięknych, wzruszających życzeń, które pan Dyrektor skierował do całej społeczności szkolnej.

Jasełka oraz koncert kolęd przenieśliśmy w tym roku poza mury szkolne, na wielką scenę.

W tym roku bowiem w Domu Ludowym w Krościenku Wyżnym odbyło się spotkanie wigilijne dla starszych i samotnych zorganizowane po dwuletniej przerwie już po raz 14. W czas wigilijny uczestników spotkania wprowadzili uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym: młodzież z koła teatralnego pod kierunkiem Moniki Sieniawskiej, która przedstawiła jasełka oraz zespół muzyczny Song pod kierunkiem Macieja Filara, który wystąpił z koncertem kolęd.

Był to dla nas czas szczególnych przeżyć i wzruszeń, byliśmy niejako w centrum wydarzeń. Podążaliśmy z utrudzonym Józefem i Maryją do Betlejem, by po wielu trudach powitać Maleńką Miłość, którą zabierzemy w naszych sercach na cały, nowy nadchodzący rok.

Monika Sieniawska

Zakończenie projektu Orły Podkarpackiego Nieba!

W czwartek 22.12.2022 r. podsumowano projekt "Orły Podkarpackiego Nieba", realizowany w naszej szkole od września 2022 r.

Projekt został dofinansowany ze środków Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego w programie "Dzieci Kapitana Nemo" - Edycja III. Najważniejszym celem projektu było zapoznanie uczniów z historią lotnictwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szybownictwa na Podkarpaciu oraz przybliżenie sylwetek ludzi tworzących tę historię.

Zachęcamy do zapoznania się ze zrealizowanymi działaniami przedstawionymi Padlecie projektowym: https://padlet.com/monikawegrzyn/orly

Koordynator projektu: Monika Węgrzyn
Nagroda za najbardziej kreatywny łańcuch

W dniu 6.12.2022 r. została podsumowana przez organizatorów V Edycja Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej "Łańcuch Dobra". Okazało się, że nasza szkoła zwyciężyła w kategorii "Najbardziej kreatywny łańcuch". W nagrodę zostaliśmy uhonorowani dyplomem i okolicznościową statuetką.

Renata Kalicińska - szkolny koordynator akcji

Projekt "Orły Podkarpackiego Nieba" w Publicznej Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym. Projekt dofinansowany ze środków Fundacji BGK w programie "Dzieci Kapitana Nemo"

Projekt "Orły Podkarpackiego Nieba" opracowany przez Panie: Monikę Węgrzyn, Iwonę Janochę, Alinę Kmonk realizowany jest od września tego roku. Projekt dofinansowany ze środków Fundacji BGK (Projekt dofinansowany przez Fundację BGK w programie "Dzieci Kapitana Nemo" - Edycja III https://www.fundacja.bgk.pl "Projekt Kapitana Nemo".

Działania objęły uczniów klas 5-8 i świetlicę. Głównym celem jest zapoznanie dzieci i młodzieży z historią lotnictwa w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem tradycji szybownictwa na Podkarpaciu w Krośnie i Bezmiechowej poprzez przybliżenie sylwetek ludzi tworzących tę historię, wśród nich: Adam Ostoja Ostaszewski ze Wzdowa - pionier lotnictwa w Krośnie, Tadeusz Góra i Wanda Modlibowska - rekordziści w długości lotu z szybowiska w Bezmiechowej oraz Jaś i Staś Magurowie - bohaterscy harcerze, którym wojna odebrała szansę rozwoju pasji szybowcowej. W tym roku obchodzimy 100-lecie ich urodzin.

Zobaczcie co udało się zrealizować w ramach projektu - wszystkie działania, konkursy, informacje o projekcie znajdziecie tutaj: https://padlet.com/monikawegrzyn/orly

Koordynator projektu: Monika Węgrzyn
Kiermasz charytatywny

W dniu 21.11.2022 r. uczniowie klas ósmych, członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu, zorganizowali kiermasz słodkości, z którego dochód w wysokości 675 złotych 16 groszy został przeznaczony na leczenie i rehabilitację dzieci chorych na dystrofię mięśniową. Kiermasz został zorganizowany w powiązaniu z akcją "Łańcuch Dobra".

Renata Kalicińska

Dzień Wolontariusza

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
Św. Jan Paweł II


W dniu 5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Z tej okazji uczniowie klasy 6 b przygotowali audycję, w której przypomnieli społeczności szkolnej na czym polega idea wolontariatu. W audycji określono, kim jest wolontariusz, jakimi powinien odznaczać się cechami oraz jakie są jego obowiązki.

Renata Kalicińska

Szkolny Dzień Życzliwości

28 listopada obchodziliśmy Szkolny Dzień Życzliwości.
Był to dzień wyjątkowy; pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji. Obfitował w różne atrakcje.
Nasza szkoła została udekorowana na żółto- informacjami na temat życzliwości, wesołymi minkami, cytatami i przysłowiami o dobroci, życzliwości, uśmiechu, przyjaźni itp. Drzwi każdej sali przyozdobiły uśmiechnięte buźki i piękne plakaty przygotowane przez uczniów! Tego dnia również uczniowie i nauczyciele ubrani byli na żółto.
Kolejną atrakcją naszego święta była życzliwa fotobudka.
Szkolne Koło Teatralne specjalnie na ten dzień przygotowało wspaniałe przedstawienie. Uczniów klas 0-4 zabraliśmy do KRAINY UŚMIECHU I ŻYCZLIWOŚCI.
Co to jest życzliwość i gdzie jej szukać podpowiedzieli nam uczniowie klas pierwszych. Te informacje znaleźć można w filmiku, który powstał w naszej szkole.
Najważniejszym momentem tego dnia było jednak symboliczne objęcie naszą wdzięcznością i życzliwością Tych, którzy są z nami na co dzień. Jako dar dla pracowników szkoły, oprócz słów podziękowania, przedstawiciele Samorządu Szkolnego pod opieką pani Katarzyny Inglot rozdawali ORDERY ŻYCZLIWOŚCI. Wykonali je, specjalnie dla Nich, najmłodsi uczniowie naszej szkoły pod opieką Magdaleny Omachel i Barbary Dębiec.
Dzień Życzliwości to doskonała okazja, by zastanowić się nad naszymi relacjami z ludźmi. Większość osób pragnie, aby otoczenie traktowało je z życzliwością oraz sympatią. A według powszechnego powiedzenia, otrzymujemy w zamian to, co sami daliśmy. Rozdawajmy więc to, co zawsze mamy przy sobie- uśmiech, dobre słowo, czas. Nie szukajmy szczęścia daleko, wszystko co najlepsze znaleźć możemy pośród tych, którzy są z nami na co dzień.
Wszystkim, którzy uświetnili swoimi pomysłami i pracą Szkolny Dzień Życzliwości serdecznie dziękujemy.

Monika Sieniawska

V edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Łańcuch Dobra"

W listopadzie 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V edycji ogólnopolskiej akcji charyta-tywnej "Łańcuch Dobra".
Akcja była prowadzona w powiązaniu z biciem rekordu długości łańcucha choinkowego z papieru, osiągniętego podczas IV edycji akcji.
Akcja miała na celu pomoc dzieciom chorym na dystrofię mięśniową, podopiecznym Stowarzyszenia Pro Salute.
Po co robiliśmy papierowy łańcuch?
Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne. Chcieliśmy pokazać dzieciom z dystrofią, że nie są samot-ne w swojej chorobie, że jak nam udało się zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to one dadzą radę walczyć z chorobą.
W akcji wzięło udział 306 uczniów naszej szkoły. Wspólnie wykonali oni 2176 metrów łańcucha choinkowego z papieru.
Co zrobimy z łańcuchem?
Wykorzystamy go do zdobienia choinek w prywatnych domach i w klasach, tam, gdzie ktoś będzie chciał mieć go na choince i pamiętać w czasie Świat Bożego Narodzenia o chorych dzieciach.
Bardzo dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie.

Renata Kalicińska - szkolny koordynator akcji

Jesienna edycja Olimpiady Wiedzy Matematycznej

Dnia 9 listopada w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny Archimedes.Plus. Jak co roku cieszył się wielkim zainteresowaniem, wzięło w nim udział 57 uczniów z klas IV - VIII. W tym konkursie nie ma przegranych, jest on organizowany dla zwiększenia motywacji a obiektywna ocena na tle innych szkół w Polsce pozwoli poznać poziom umiejętności matematycznych naszych uczniów. Konkurs ma charakter jednorazowy. Testy są tak przygotowane, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. Wszystkim, którzy podjęli wyzwanie gratulujemy a na wyniki musimy cierpliwie poczekać do 10 stycznia.

Jadwiga Omachel

"Policyjne spotkania z profilaktyką"

W środę 16 listopada klasy siódme odwiedziły Komendę Miejską Policji w Krośnie, aby wziąć udział w spotkaniu profilaktycznym.

Tematyka dotyczyła:

- Odpowiedzialności prawnej nieletnich zarówno w życiu rzeczywistym, jak i w cyberprzestrzeni,
- Zagrożeń płynących z używania przez osoby nieletnie substancji psychoaktywnych, alkoholu i wyrobów tytoniowych,
- Sposobu zachowania się w przypadku ataku terrorystycznego i wtargnięcia napastnika do szkoły.

To kompleksowo i profesjonalnie przedstawione treści, które młodych dotyczą. Pogadanka przeplatana filmem, refleksja nad zachowaniem się w trudnych sytuacjach, obojętność wobec bliskich potrzebujących pomocy oraz przykłady demoralizacji i czynów karalnych popełnianych przez młodzież nieletnią to zadania do realizacji w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego. Było też trochę odprężenia: przymierzanie atrybutów funkcjonariusza policji, pokonanie toru przeszkód z symulatorem w postaci okularów alkogogle a szczęśliwcy niektórych losów mogli zostawić swoje odciski palców. To była wartościowa lekcja!

Jadwiga Omachel

Pasowanie na ucznia

"Nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku"

18 października 2022 roku w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania dzieci z klas pierwszych na uczniów. W obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych rodziców pierwszoklasiści przedstawili program artystyczny. Dzieci przygotowywały się do tego wydarzenia pod okiem swoich wychowawczyń od początku roku szkolnego. Uczyły się dzielnie tekstów wierszy i wesołych piosenek. Wykazały się również znajomością podstawowych wiadomości o Polsce oraz o zasadach zachowania się w szkole. Błyskotliwie odpowiadały na pytania zadawane przez prowadzące uroczystość starsze koleżanki. Najważniejszym momentem tego wydarzenia było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie ich na uczniów, którego dokonał dyrektor Marek Aftanas. Życzył on naszym najmłodszym, aby czas spędzony w szkole przyniósł wiele radości ze zdobywania wiedzy, sukcesów i rozwijania swoich talentów. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni w grono uczniów naszej szkoły. Jeszcze tylko życzenia, wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków przez pana dyrektora, wychowawczynie i rodziców. Na uczniów czekał również słodki poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia.

Kochani uczniowie, przyjmijcie od nas życzenia:
Wytrwałości niech Wam nie brakuje,
niech Was z daleka mijają dwóje,
niech Was jedynki nie spotykają,
a szóstki do Was same się pchają!


Wychowawczynie klas pierwszych: Jadwiga Paradysz i Ewa Zygarowicz - Kubit


LISTOPAD - miesiąc pamięci o tych, którzy odeszli...

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym włączyła się w akcję MEiN "Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy było odwiedzenie lokalnych miejsc pamięci i poznanie związanej z nimi historii. Uczniowie odwiedzili Cmentarz choleryczny w Księżym Lesie, Cmentarz Parafialny w Krościenku Wyżnym oraz zapalili znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami naszej małej ojczyzny. Wspominaliśmy ofiary wielkiej epidemii, która największe żniwo zebrała w 1847 roku. Kronika parafialna podaje, że w zbiorowej mogile pochowanych jest ponad 300 krościeniaków.

Sebastian Frydrych


Dwudniowa wycieczka do Krakowa w ramach programu "Poznaj Polskę"

W ramach programu "Poznaj Polskę" uczniowie klas VI- VIII w dniach 25.10 - 26.10.2022r. uczestniczyli w zorganizowanej dwudniowej wycieczce do Krakowa. Celem programu "Poznaj Polskę" jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego i umożliwienie młodym ludziom poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Inicjatywa pozwala na praktyczne zdobywanie wiedzy - odkrywanie śladów historii, eksperymentowanie.

Realizację programu wycieczki rozpoczęliśmy od zwiedzenia Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, gdzie uczniowie mogli zapoznać się z historią lotnictwa oraz podziwiać eksponaty lotnicze. Następnie mieliśmy możliwość podziwiania Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest to najstarszy obecnie ogród w Polsce, założony w 1783 r. Od ponad dwustu lat odgrywa dużą rolę w rozwoju nauki, edukacji i kultury jako miejsce badań, inspiracji artystycznych oraz "żywe muzeum" flory świata odwiedzane co roku przez tysiące osób. Po spacerze, pełnym niesamowitych wrażeń, pojechaliśmy na miejsce zakwaterowania, obiadokolację i nocleg.

Drugi dzień pobytu w Krakowie rozpoczęliśmy od zwiedzenie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach. Uczniowie mogli podziwiać piękną panoramę Krakowa z wieży widokowej oraz poznać biografię św. Siostry Faustyny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Mieli też możliwość zobaczenia marmurowej trumienki z relikwiami św. Siostry Faustyny pod mensą ołtarza. Następnie spotkaliśmy się z naszą przewodniczką i wyruszyliśmy na "podbój miasta". Zobaczyliśmy Kopiec Kościuszki. Jeden z pięciu kopców krakowskich poświęcony Tadeuszowi Kościuszce, znajdujący się na Górze św. Bronisławy. Po obiedzie, spacerowaliśmy niezwykle urokliwymi uliczkami, poznając rys historyczny miasta oraz podziwiając najważniejsze zabytki Krakowa, m.in. Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, mury miejskie i Barbakan, a także rynek. Był to niezwykły spacer po Krakowie Drogą Królewską., reprezentacyjną trasą, którą pokonywał król wjeżdżając do miasta i jadąc do swojej siedziby, na Wawel. Tworzą ją ulice: Floriańska i Grodzka.

Pełni wrażeń i pozytywnych emocji, zmęczeni, ale zadowoleni i uśmiechnięci pożegnaliśmy Kraków i wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Wycieczka nie tylko zintegrowała grupę, lecz okazała się również znakomitą lekcją historii.

Sebastian Frydrych


PUNKTY EDUKACYJNE Z KATALOGU MEiNMuzeum Lotnictwa Polskiego w KrakowieOgród Botaniczny Uniwersytetu JagiellońskiegoSanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - ŁagiewnikachKraków - Kopiec Kościuszki z otoczeniemKraków - historyczne zespół miasta

XXII DZIEŃ PAPIESKI 2022

"Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem" - Jan Paweł II

Dnia 17 października 2022 roku obchodziliśmy w naszej szkole XXII Dzień Papieski. Hasłem tegorocznych obchodów są słowa: "Blask Prawdy" (Veritatis Splendor). Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem wspomnianego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia.

Zgodnie z wieloletnią szkolną tradycją z okazji 44. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Szkolne Koło Teatralne przygotowało audycję, w której wspominaliśmy Papieża Polaka. Wraz z całą społecznością szkolną odśpiewaliśmy wspólnie ukochaną pieśń Jana Pawła II pt. "Barka". Ponadto ten wyjątkowy dzień uczciliśmy w najsłodszy sposób - "kremówkami papieskimi". Ulubione ciastka Ojca Świętego rozprowadzali uczniowie ze Szklonego Koła Teatralnego, a pozyskane fundusze przeznaczone zostaną na jego działalność. Dziękujemy wszystkim, którzy byli tego dnia z nami.

Monika Sieniawska

Program edukacyjny "Być jak Ignacy!"

W naszej szkole ruszył program edukacyjny "Być jak Ignacy!". Wraz z nim, swoją przygodę rozpoczęli chętni uczniowie z klasy 2a, którzy również tworzą Szkolne Koło Naukowe. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się ciekawych informacji z wielu ciekawych dziedzin nauki, np. z chemii, z astronomii, z optyki i in. Poznają także polskich naukowców - historycznych jak i współczesnych.

Drugaki już mieli okazję nauczyć się budowy atomu, poznali pierwszego wybitnego naukowca - Marię Skłodowską-Curie a także poznali kilka pierwiastków chemicznych.

Liliana Ziajka i Katarzyna Inglot

29. ogólnopolska akcja Sprzątanie świata w naszej szkole - składamy raport!

18 września miał miejsce ogólnopolski finał tegorocznej akcji Sprzątania świata. W naszej szkole z okazji tego wydarzenia we wrześniu sporo się działo!
Opiekunki szkolnych kół przyrodniczych ogłosiły konkurs plastyczny na plakat, którego artystyczny przekaz ma zachęcać mieszkańców naszej gminy do dbania o czystość i porządek w miejscach publicznych. Zgłoszono aż 106 prac, których autorami są uczniowie z klas: 0a, 0b, 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a,4b, 5a, 5b, 6a, 6b i 8a. Wszyscy są zwycięzcami!!!!

Na szczególne wyróżnienie zasługuje klasa 3b, której uczniowie, pod okiem wychowawczyni p. Małgorzaty Liput-Gibadło, wykonali najwięcej, aż 22 prace. Dziękujemy wszystkim uczniom za wykonane prace, wychowawcom i rodzicom za wsparcie, a p. Wójtowi za objęcie wydarzenia patronatem. Z tego, co nam wiadomo, z inicjatywy Władz Gminy zdjęcia prac będzie można obejrzeć w miejscach publicznych, m.in.: na przystankach, w sklepach, na tablicach ogłoszeń - po to, by głos dzieci trafił do wyobraźni wszystkich, bo faktycznie - wszystkie śmieci są nasze.

Z samych prac w listopadzie przygotujemy na holu szkoły wystawę, aby każdy mógł je obejrzeć.

Jak co roku zorganizowano również okolicznościową zbiórkę zużytych baterii. Zebrano łącznie 104 kg tych szkodliwych dla środowiska odpadów, które zostały przekazane do utylizacji.

Wśród klas, które zaangażowały się w zbiórkę: klasa 0a, 1a i b, 2a, 3a i b, 4b, 5a, 6 a i b oraz 8a ranking miejsc z największą ilością oddanych baterii wygląda następująco:

I miejsce klasa 3b 9,4kg
II miejsce klasa 6b 6,4kg
III miejsce klasa 5a 5kg

Wszystkim, którzy przynieśli baterie na akcję bardzo dziękujemy!!!


Odbiór i ważenie baterii od jednej z klas.Szkolną zbiórkę baterii prowadzili miłośnicy przyrody z klasy 5a: Ola, Emilka, Zuzia, Piotrek i DawidBaterie zapakowali uczniowie z klasy 7b: Bartek i Kuba.

Wiele klas zorganizowało lekcje o tematyczne, gdzie nie brakło nauki i dobrej zabawy.
Aby zachęcić dzieci do dbania o czystość i segregowania odpadów, uczniowie klasy 5b pod kierunkiem p. Iwony Walczak obejrzeli na godzinie wychowawczej film o recyklingu, a następnie wykonywali różne przedmioty ze zużytych plastikowych butelek po napojach i kosmetykach. Powstały m.in. osłonki na doniczki, przyborniki na ołówki, piórnik, a nawet dozowniki cukierków. Uczniowie przekonali się, że można dać śmieciom drugie życie, wystarczy odrobina wyobraźni.


Prace uczniów klasy 5b


Klasa 7b pracowała pełną parą - nie tylko dyskutowali o ogólnych zasadach segregacji odpadów, ale (jak przystało na klasę, której wychowawczynią jest matematyk p. Jadwiga Omachel) rozwiązywali matematyczne zadania - obliczyli, że każdy z nas produkuje i wyrzuca co roku około 300 kg śmieci. Niestety spora część z nich ląduje w lasach, jeziorach lub po prostu na ulicach.


Wspólnie wykonana gazetka klasy 7b

W klasie III b p. wychowawczyni Małgorzata Liput-Gibadło przeprowadziła lekcję z zakresu ekologii, która dotyczyła segregacji śmieci. Dzieci wysłuchały pogadanki. Obejrzały filmik edukacyjny związany z tym tematem, a na koniec w grupach wykonały plakaty. Uczniowie z zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach.
Plakaty wywieszono na korytarzu szkolnym.Dzięki wspólnej pracy kolorowe plakaty zawisły na korytarzu jako bardzo pouczająca gazetka.

Gazetkę na korytarzu obok biblioteki wykonała klasa 5a z niewielką pomocą wychowawczyni p. Iwony Janochy:Dziękujemy wychowawcom i uczniom za zaangażowanie się w tegoroczną akcję. Mamy pewność, że młode pokolenie sprawi, że nie utoniemy w śmieciach.

Uczniowie szkolnych kół przyrodniczych wraz z opiekunkami
Konkurs języka angielskiego "The Big Challenge"

W dniu 9 czerwca br. odbyło się w naszej szkole wręczenie nagród dla uczniów, którzy uczestniczyli w międzynarodowym konkursie językowym "The Big Challenge". Jest to internetowy konkurs języka angielskiego dla europejskich szkół, który promuje naukę w formie ciekawej zabawy. Tegoroczna edycja odbyła się pod koniec kwietnia, a uczestniczyło w niej prawie czterysta czterdzieści tysięcy uczniów z różnych krajów Europy. Naszą szkołę reprezentowało czterdziestu siedmiu chętnych, którzy odpowiadali na pytania na trzech różnych poziomach trudności. Musieli wykazać się nie tylko dobrą znajomością słownictwa i gramatyki, ale także zagadnień związanych z kulturą krajów anglojęzycznych oraz umiejętnością rozumienia tekstów czytanych i słuchanych. W ramach przygotowań do konkursu rozwiązywali zadania testowe z poprzednich edycji, a także grali w gry językowe.
Szczegółowe wyniki zmagań konkursowych zostały ogłoszone 18 maja. Okazało się, że uczniowie naszej szkoły bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniami konkursowymi i uzyskali wysokie wyniki na teście.
Na pochwałę szczególnie zasługuje Michał Omachel z klasy 7b, który uzyskał pierwsze miejsce na swoim poziomie nie tylko w szkole, ale również w całym województwie podkarpackim. Pokonał trzystu osiemdziesięciu pięciu konkurentów i zasłużenie mógł się cieszyć z tytułu zwycięzcy. Na szczeblu krajowym zajął w swojej kategorii bardzo wysokie czwarte miejsce.

Ogólnie rzecz biorąc, uczniowie klas siódmych w tym roku okazali się lepsi od ósmoklasistów i zajęli na poziomie szkolnym wszystkie miejsca na podium:

1. Michał Omachel, kl. 7b
2. Mikołaj Frydrych, kl. 7b
3. Franciszek Bargiel, kl. 7a

Wśród szóstoklasistów najwyższe wyniki uzyskali:

1. Krystian Penar, kl. 6b
2. Jan Szmyd, kl. 6a
3. Eryk Pojnar, kl. 6b

Na poziomie pierwszym, który przeznaczony był dla uczniów klas czwartych i piątych, najlepsi okazali się:

1. Amelia Daniło, kl. 5b
2. Maksymilian Szarek, kl. 4b
3. Wojciech Omachel, kl. 4b

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki rzeczowe. Natomiast laureaci trzech pierwszych miejsc na każdym poziomie otrzymali dodatkowo nagrody w postaci kalendarzy, gadżetów tematycznych, uproszczonych lektur i innych pomocy do nauki języka angielskiego. Nagrody specjalne (pamiątkowy puchar, medal, koszulkę konkursową oraz głośnik Bluetooth) zdobył Michał Omachel.
Upominki i dyplomy zostały wręczone wyróżnionym uczniom przez dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym - pana Marka Aftanasa oraz szkolnego koordynatora konkursu - panią Iwonę Walczak.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i życzymy im kolejnych sukcesów w nauce języka angielskiego! A w oczekiwaniu na kolejną edycję konkursu zachęcamy do utrwalania wiedzy językowej poprzez ćwiczenia i gry, które znajdziecie na stronie organizatora:
https://www.thebigchallenge.com/pl/student/english-every-day/

Iwona Walczak


Konkurs Pięknego Czytania w Języku Angielskim

Troje uczniów klas ósmych naszej szkoły (Dawid Gródecki, Szymon Niemiec i Lena Suti) wzięło udział w międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania w Języku Angielskim. Konkurs odbył się w dniu 8 czerwca 2022 r. w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie. Lena Suti została laureatką konkursu zdobywając II miejsce.

Renata Kalicińska

Konkurs czytania ze zrozumieniem w języku angielskim

W marcu 2022 r. w naszej szkole odbył się konkurs czytania ze zrozumieniem w języku angielskim dla klas ósmych. Wzięło w nim udział 11 uczniów.
Najlepsze wyniki osiągnęli następujący uczniowie:

I miejsce: Lena Suti, Szymon Niemiec
II miejsce: Szymon Tomczak, Agata Lorens
III miejsce: Julia Pelczar

Wszyscy laureaci wykazali się bardzo dobrm opanowaniem umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Renata Kalicińska

Krośnieńskie Pola Nadziei '2022

W dniu 10 kwietnia 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej Krośnieńskie Pola Nadziei. Akcja została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum. Celem akcji jest pomoc dla ciężko chorych pacjentów hospicjum w Krośnie. Wolontariusze z klas ósmych naszej szkoły kwestowali w Niedzielę Palmową na rzecz Krośnieńskiego Hospicjum. Każdy ofiarodawca otrzymał żonkila, symbol życia i nadziei dla chorych. W akcję włączyła się cała społeczność szkolna, własnoręcznie przygotowując papierowe żonkile. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom, które zaangażowały się w akcję.

Renata Kalicińska - szkolny koordynator akcji

Wycieczka klas VI do Krakowa, 31 maja 2022 r.

O godz. 6.00 rano wyjechaliśmy na zaplanowaną wycieczkę, chcieliśmy zwiedzić najważniejsze zabytki, atrakcje i miejsca w pięknym Grodzie Kraka i Smoka Wawelskiego. O godzinie 10.00 spotkaliśmy się z przewodnikiem, który przez cztery godziny prowadził nas zaplanowaną trasą po mieście. Rozpoczęliśmy od Wzgórza Wawelskiego, a tam zwiedzanie Katedry Wawelskiej z wejściem na Dzwon Zygmunta (którego dźwięk przypomina o ważnych uroczystościach liturgicznych i państwowych) oraz do podziemi, dziedziniec wewnętrzny Zamku wraz z pięknymi krużgankami. Następnie spacerkiem opuściliśmy Wzgórze Wawelskie i zeszliśmy jaskinią Smoczą Jamą na Bulwary nad Wisłą. Tam czekał na nas Smok Wawelski ziejący ogniem. Spod jego pieczary rozpościerał się piękny widok na Wisłę. Później zmierzaliśmy do Rynku, wstępując do kościoła Franciszkanów, gdzie swoją ławkę miał Karol Wojtyła i w którym znajduje się najcudowniejszy witraż Stanisława Wyspiańskiego. Zmierzając dalej widzieliśmy Pałac Biskupi i słynne Okno Papieskie, z którego przemawiał do zgromadzonych tłumów Jan Paweł II - patron naszej szkoły. Później jeszcze Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Sukiennice, Wieża Ratuszowa, pomnik Adama Mickiewicza, Bazylika Mariacka, czyli jeden z najważniejszych kościołów Krakowa, a na pewno ten, który posiada najpiękniejszy ołtarz Wita Stwosza. Na zakończenie zwiedzania wysłuchaliśmy hejnału z Wieży Mariackiej. Cały czas towarzyszyła nam piękna i słoneczna pogoda, widok dorożek i mnóstwo gołębi a także ogromne tłumy zwiedzających. Trochę zmęczeni, ale z ogromem wiedzy o naszej historii i żywej opowieści o przodkach udaliśmy się na posiłek do McDonald's. Tuż przed 17 wyruszyliśmy z zatłoczonego Krakowa do domu. Jeszcze przed wieczorem szczęśliwie dojechaliśmy do naszej miejscowości.

Pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych

W dniu 27 maja 2022 r. uczniowie klas pierwszych zostali pasowani na czytelnika. Pani Katarzyna Marszałek wraz z kołem teatralnym przygotowała z tej okazji przedstawienie pt.: "Zamieszanie w krainie bajek". Uczniowie z zaciekawieniem oglądnęli spektakl, a po jego zakończeniu Królowa Bajek pasowała każdego ucznia na czytelnika. Wychowawczynie z tej okazji wręczyły uczniom dyplomy i pamiątkowe książki.

Martyna Boczar

Zajęcia świąteczne - warszataty decoupage

7 kwietnia 2022 r. uczniowie klasy 2b wraz z wychowawczynią, panią M. Liput-Gibadło wybrali się do Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym na warsztaty robienia pisanek metodą decoupage. Tam wykonali ładne pisanki oraz dzięki pani Anicie Fal zapoznali się z funkcjonowaniem biblioteki i jej księgozbiorem. Z zainteresowaniem przyglądali się książeczkom bogato ilustrowanym i chętnie je oglądali. Obiecali, że będą często odwiedzać bibliotekę i wypożyczać książki.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Liput-Gibadło

Konkurs plastyczny "Zainwestuj w naszą planetę"

22 kwietnia 2022 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi odbył się konkurs plastyczny "Zainwestuj w naszą planetę". Brało w nim udział 11 uczniów z klas IV a,b,c. Celem konkursu było: promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie, zachęcenie do prowadzenia trybu życia, który jest bardziej przyjazny dla naszej planety oraz rozbudzenie kreatywności i wyobraźni plastycznej wśród dzieci.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce:
- Mateusz Dziepak,
- Miłosz Dziepak,

II miejsce:
- Milena Pudłowska,
- Patryk Borek,

III miejsce:
- Aleksandra Mendelowska,
- Oliwia Przybyła,

Wyróżnienia:
- Maria Boczar,
- Zuzanna Wodzisz,
- Piotr Mussur,
- Kamil Filip,
- Anna Pelczar.

Uczniowie otrzymali od pana Dyrektora pamiątkowy dyplom. Wszystkim uczestnikom konkursu gratuluję!

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Liput-Gibadło

Konkurs ekologiczno - przyrodniczy w klasie II b

28 kwietnia 2022 r. odbył się konkurs ekologiczno-przyrodniczy. Brało w nim udział 9 dzieci z klasy II b. Celem konkursu było: kształtowanie świadomości ekologicznej, rozbudzenie zainteresowania problemami ekologicznymi i przyrodniczymi, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego, propagowanie obchodów związanych z Dniem Ziemi.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce:
- Alan Wójcik,

II miejsce:
- Lena Frydrych,

III miejsce:
- Jan Rzepa,
- Mateusz Jurczak,

Wyróżnienia:
- Szymon Bargiel,
- Franciszek Jurczak,

Udział:
- Julia Sudoł,
- Oliwia Marszałek,
- Agata Więcek,

Dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom od pana Dyrektora i drobny upominek. Wszystkim uczniom dziękuję za udział w konkursie!

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Liput-Gibadło

Konkurs plastyczno - techniczny pt. "Eko-kreatywni"

22 kwietnia 2022 r. z okazji Światowego Dnia Ziemi odbył się konkurs plastyczno - techniczny pt. "Eko-kreatywni". Brały w nim udział dzieci z klas I-III, w tym część osób uczestnicząca w zajęciach świetlicowych. Celem konkursu było: uwrażliwienie na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego; uświadomienie konieczności segregacji odpadów i ich ponownego wykorzystania; rozbudzenie kreatywności i wyobraźni plastycznej wśród dzieci. W konkursie brała udział liczna grupa dzieci.

Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce zajęła grupa uczniów ze świetlicy:
- Dominika Pelczar,
- Mikołaj Daniło,
- Lena Frydrych,
- Agata Więcek,
- Klaudia Adamczyk,
- Martyna Gajewska,
- Maja Frydrych,
- Wiktoria Kołodziej,
- Oliwia Borek,
- Iza Guzik,
- Iga Ryś,
- Anna Materniak,
- Lena Ziober,
- Lena Szarek,
- Karina Prajsner,
- Jakub Ziober,
- Julia Liput,
- Milena Nóżka,
- Liliana Nowak.

II miejsce:
- Franciszek Jurczak,
- Oliwia Marszałek.

III miejsce:
- Marcel Wronkowicz,
- Hanna Bargiel,
- Szymon Gładysz,
- Mikołaj Marszałek.

Wyróżnienia:
- Franciszek Płonka,
- Alan Wójcik,
- Antonina Omachel.

Udział:
- Adam Borkowski,
- Oliwia Krzysik,
- Oliwier Frydrych,
- Antonina Folta,
- Marika Marszewska,
- Jan Michna,
- Julia Sudoł,
- Szymon Bargiel,
- Mikołaj Szałajko,
- Dariusz Wrona,
- Jakub Ciołkowski,
- Julia Krzanowska.

Wszyscy uczniowie otrzymali od pana Dyrektora pamiątkowy dyplom. Dzieciom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za liczny udział w konkursie.

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Liput-Gibadło i Irena Barańska

"Kreatywny recykling"

W ramach cotygodniowych spotkań Teatrzyku Kamishibai uczniowie poznali dwie bajki poruszające tematykę ekologiczną i zachęcające do ochrony naszej planety. Tytuł pierwszej z nich to "Przygody pingwina Pingo: Nieznośne śmieci w oceanach". Druga bajka to kolejna część tej serii, czyli "Przygody pingwina Pingo: Kreatywny recykling i tajemnicza skrzynia".

Są to niezwykle ciekawe opowieści o pingwinie "ekologu", który zwiedza świat. Pingo poznaje nowych przyjaciół i trafia do różnych miejsc, w których obserwuje negatywne skutki działalności człowieka na środowisko. Pomaga zrozumieć potrzebę działań ekologicznych i kształtuje pozytywne nawyki. Pokazuje, że każdy, nawet poprzez proste czynności, może wywierać wpływ na środowisko.

Po przeczytanej i omówionej lekturze uczniowie postanowili kreatywnie wykorzystać odpady z plastiku czy papieru i stworzyli z nich przepiękny pociąg! Na poniższych zdjęciach widoczne są efekty ich pracy.

Zdjęcia i tekst: Olga Ściseł, Liliana Ziajka

Olimpiada Wiedzy Archimedes.Plus

Wiosenna 35 edycja Konkursu Matematycznego cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań matematycznych, ocena własnych umiejętności na tle rówieśników i możliwość wylosowania cennych nagród. Ogólnopolski test odbył się dnia 27 kwietnia, wzięło w nim udział łącznie 52 uczniów:

klasy IV - 13
klasy V - 12
klasy VI - 5
klasy VII - 13
klasy VIII - 9

Zmagania z zadaniami na odpowiednim poziomie mają charakter jednorazowy, bez eliminacji wstępnych, czas pracy z arkuszem wynosi 45 minut. Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w olimpiadzie serdecznie dziękujemy a na wyniki musimy poczekać do początku czerwca.

Jadwiga Omachel
Wiosenny konkurs matematyczny dla uczniów klas 4

Pod koniec marca chętni czwartoklasiści wzięli udział w szkolnym konkursie matematycznym. Była to świetna okazja do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności po kilku miesiącach nauki w nowych realiach. Celem zmagań było: rozbudzanie zainteresowania przedmiotem, rozwijanie zdolności matematycznych, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz budzenie nawyku współzawodnictwa. W konkursie wzięło udział 19 uczniów a na podium stanęli:

Wojciech Omachel - I miejsce
Szymon Filar - II miejsce
Bartosz Jurczak - III miejsce

Dnia 12 kwietnia dyrektor szkoły wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe dyplomy i słodycze a wyróżnionym nagrody książkowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w wiosennej rywalizacji!

Jadwiga Omachel

"Królowa pszczół"

Teatrzyk Kamishibai wciąż budzi zainteresowanie wśród uczniów. Podczas jednego ze spotkań przedstawiana była piękna i jakże wartościowa baśń, pt. "Królowa pszczół". Morał jaki z niej płynie jest bardzo szlachetny. Mówi, że warto pomagać a dobro zawsze powróci. Uczestnikom naszych spotkań wyjątkowo spodobała się ta opowieść.
Jak zawsze, po przeczytanej i omówionej lekturze uczniowie wykonali piękne prace plastyczne, tematycznie związane z czytanym tekstem. Tym razem dzieci zrobiły z papieru kolorowego pożyteczne stworzenia, które także występowały w opowiadaniu.

Wyniki konkursu na "Najpiękniejszą i najpraktyczniejszą zakładkę do książki"

Zakończył się konkurs na "Najpiękniejszą i najpraktyczniejszą zakładkę do książki". Był on realizowany w ramach "Narodowego projektu rozwoju czytelnictwa".
Prace oceniano w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0 oraz uczniowie z klas od 1 do 3, którzy uczęszczają do świetlicy szkolnej.

Zakładek było bardzo wiele. Każda piękna i niepowtarzalna. Wybór był trudny. Ostatecznie komisja konkursowa podjęła następującą decyzje:

Klasy 0:

I miejsce: Sandra Glazar
II miejsce - ex aequo: Oliwier Zajdel oraz Karolina Kondracka
III miejsce: Emilia Jurczak

Klasy 1, 2 i 3 (dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej):

I miejsce: Agata Więcek
II miejsce - ex equo: Julia Liput oraz Karina Prajsner
III miejsce: Klaudia Adamczyk

Serdecznie gratulujemy!!!

Zajęcia biblioteczne klasy 7b

W ramach zajęć z wychowawcą uczniowie klasy 7b pod opieką pani Magdaleny Mroczki wybrali się do Gminnej Publicznej Biblioteki w Krościenku Wyżnym na warsztaty robienia pisanek metodą decoupage. Oprócz wykonania pięknych pisanek, uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem biblioteki oraz jej księgozbiorem. Uczniowie mieli również czas, aby przejrzeć ofertę czytelniczą, którą zaprezentowała im pani Anita Fal.

Nasi uczniowie wezmą udział w III Powiatowym Konkursie Matematycznym im. Ignacego Łukasiewicza

Dnia 10 marca 2022 roku odbył się I etap konkursu matematycznego organizowanego po raz trzeci przez Zespół Szkół Naftowo - Gazowniczych w Krośnie. W szkolnym etapie konkursu uczestniczyło 189 uczniów z 23 zgłoszonych szkół podstawowych miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.

Miło nam poinformować, że troje naszych ósmoklasistów weźmie udział w etapie finałowym w dniu 31 maja 2022 roku. Są to: Szymon Tomczak, Łukasz Zygarowicz i Amelia Filar.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy podjęcia wyzwania i wzięcia udziału w konkursie a zakwalifikowanym do finału życzymy powodzenia!

Jadwiga Omachel

Ogólnopolski program ekologiczny "EkoMisja- nie marnuję"

Uczniowie klasy 7b już po raz drugi wzięli udział w ogólnopolskim programie ekologicznym "EkoMisja- nie marnuję". Głównym założeniem tego programu jest przybliżenie młodym ludziom problemu marnowania żywności oraz pokazanie jego konsekwencji ekologicznych i społecznych.

Podczas lekcji wychowawczej uczniowie pracowali pod hasłem: Decydujemy, co jemy! starając się zrealizować główne założenia tegorocznego programu "EkoMisja - nie marnuję".

Różnorodność zajęć spowodowała, że każdy uczeń mógł znaleźć coś dla siebie i wziąć w nich aktywnie udział. Wspólnie oglądaliśmy filmy edukacyjne oraz zastanawialiśmy się w jaki sposób w naszych domach dbamy o środowisko i nie marnujemy żywności. Realizowaliśmy scenariusze udostępnione nam przez portal internetowy. Uczniowie mieli także możliwość wykonywania ćwiczeń, rozwiązywania łamigłówek oraz oglądania prezentacji.

Na zakończenie lekcji każdy uczeń miał za zadanie stworzyć listę zakupów dla swojej rodziny.

Tekst i zdjęcia Magdalena Mroczka

Dzień Postaci z Bajek

Bajki i baśnie zarówno te czytane, jak i oglądane, odgrywają ważną rolę w życiu dziecka. Uczniowie naszej szkoły nie tylko lubią bajki, ale również doskonale znają ich bohaterów. 8 kwietnia przenieśliśmy się do świata fantazji i marzeń. W tym dniu nasza szkoła stała się prawdziwą "krainą bajek", a uczniowie zamienili się w bajkowych bohaterów. Można było zobaczyć, między innymi: księżniczki, piratów, wróżki, Czerwonego Kapturka, Spider-Mana, Batmana, krasnoludki, Alicję z Krainy Czarów, Minionki i wiele innych postaci. Dzień Postaci z Bajek był dniem wszystkich bajkowych postaci i dobrym momentem, aby przypomnieć sobie część z nich.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszej szkolnej bajkowej krainy.

Organizatorzy: Samorząd Uczniowski

Rekolekcyjne refleksje

Na rozpoczęcie rekolekcji szkolnych Koło Teatralne przygotowało spektakl "Mój głos sumienia".

Występ składał się z krótkich scenek przestawiających różne sytuacje, kiedy popełniamy drobne przewinienia, nawet sobie tego nie uświadamiając. W takich momentach to właśnie głos sumienia podpowiada nam co czynić, co jest dobre a co złe. Niestety jeśli nie rozmawiamy ze swoim sumieniem, nie kształtujemy go - to przestajemy słyszeć jego głos, a to już najprostsza droga do upadku, jakim jest grzech. To właśnie nasze grzechy przybiły Chrystusa do krzyża, co w symboliczny sposób pokazywała dekoracja.

Spektakl miał nas zmusić do refleksji nad naszym życiem, w którym często nosimy swoje krzyże - troski, cierpienia, smutki.; ale dawał też nadzieję, że te krzyże są dopasowane do naszych możliwości.

Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Uczniowie naszej szkoły, jako gest solidarności z osobami z Zespołem Downa, założyli niepasujące do siebie skarpetki. Kolorowe skarpetki nie do pary to symbol niedopasowania genotypowego z jakim borykają się osoby z Zespołem Downa. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji bardzo dziękuję.

Tekst i zdjęcia: opiekun SU Katarzyna Inglot

Dzień bez plecaka

18.03.2022 r. w naszej szkole był "Dniem bez plecaka". Tego dnia należało zamienić tradycyjną torbę lub plecak na inne nosidła - kosze, walizki, wózki itp. Oczywiście przyjście do szkoły bez plecaka nie zwalniało z zabrania wszystkich potrzebnych tego dnia rzeczy. Oto pomysły uczniów naszej szkoły.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Inglot

Uwaga świetlica - konkurs!!!

"Mały matematyk"

W lutym 2022 r. odbył się szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas drugich "Mały matematyk".
Arkusz konkursowy zawierał zadania o podwyższonym stopniu trudności. Uczniowie na wykonanie zadań mieli 45 minut.
Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim aż 22 uczniów.

Po uzyskaniu wyników nauczyciele organizujący wyłonili najlepszych:

Klasa II a:
I miejsce - Lena Szarek
II miejsce - Bruno Słowik
III miejsce - Dominika Pelczar

Klasa II b:
I miejsce - Jan Michna
II miejsce - Dariusz Wrona
III miejsce - Julia Sudoł, Jan Rzepa, Lena Frydrych, Alan Wójcik

Konkurs umożliwił nauczycielom wyłonienie talentów matematycznych, a uczniom sprawdzenie się, przeżycie drobnej rywalizacji w miłej atmosferze oraz poczucie satysfakcji i radości z sukcesu.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy. Gratulujemy!!!

Tekst i zdjęcia: Ewa Mączko

Pomoc dla Ukrainy


W dniach od 1 marca do 3 marca 2022 r. na terenie naszej szkoły Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę dla uchodźców z Ukrainy. Zbiórka prowadzona była we współpracy z krośnieńskim oddziałem PCK. W związku z tym, że do gminy Krościenko Wyżne dotarli uchodźcy z Ukrainy w porozumieniu z dyrekcją szkoły, władzami gminy i przedstawicielami PCK podjęliśmy decyzję, że zebrane produkty przekażemy uchodźcom, którzy rozlokowani zostali w domach mieszkańców Krościenka Wyżnego oraz Domu Strażaka, ponieważ ich potrzeby są ogromne. Zebrane dary w piątek 4 marca zostały przekazane do Urzędu Gminy. Wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom dziękujemy za przyniesione produkty. Panu Piotrowi Nóżce dziękujemy za pomoc w transporcie.

opiekun SU Katarzyna Inglot

Wyniki Olimpiady Wiedzy Matematycznej Archimedes.Plus

Wydawnictwo Amermedia Sp. Z o.o. będące inicjatorem ogólnopolskiego konkursu, w styczniu zgodnie z obietnicą przesłało do szkół rezultaty osiągnięć uczniowskich. Nasi uczestnicy osiągnęli zadowalające wyniki. Na szczególne wyróżnienie zasługują ci, którzy zdobyli tytuł laureata konkursu:

- Wojciech Omachel, kl. IVb
- Kamil Bolek, kl. VIb
- Michał Omachel, kl. VIIb
- Szymon Tomczak, kl. VIIIb

Laureatom pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył pan dyrektor na holu szkolnym, pozostałym uczestnikom nauczyciele matematyki w swoich klasach. Wszystkim serdecznie gratulujemy i już zapraszamy do udziału w wiosennej edycji konkursu.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Omachel

IV edycja ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Łańcuch Dobra"

W listopadzie 2021 r. nasza szkoła już po raz trzeci wzięła udział w akcji charytatywnej "Łańcuch Dobra". Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Pro Salute. Akcja została zorganizowana na rzecz dzieci chorych na dystrofię mięśniową, podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej UMB. Miała zadanie symboliczne, aby pokazać chorym dzieciom, że nie są samotne w swojej walce z nieuleczalną chorobą, że jak uczestnikom akcji uda się pobić rekord Łańcucha Dobra z poprzedniego roku, to i im uda się pokonać chorobę. Cel został osiągnięty - pobito rekord. Tegoroczny Łańcuch Dobra miał długość 124 km 930 m 92 cm. Uczniowie naszej szkoły wykonali łańcuch o długości 708 m 89 cm. Wszystkim uczestnikom akcji składamy serdeczne podziękowania.

Tekst i zdjęcia: Renata Kalicińska - szkolny koordynator akcji

"Akademia Małych Zdobywców"- program pilotażowy Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie.

W okresie I semestru roku szkolnego 2021/2022 przeprowadzone zostały pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci klas III. Uczestniczyło w nich aktywnie 24 uczniów.

Główną ideą projektu było zachęcenie uczniów klas III do zdobywania nowych umiejętności ruchowych oraz podnoszenia sprawności fizycznej, kształtowania odpowiednich nawyków i postaw, w tym zwłaszcza dotyczących zdrowego stylu życia. Realizację programu podniosła atrakcyjność zajęć, poprzez wyjścia poza teren szkoły np. przełajowe biegi w lesie oraz rajd pieszy, które cieszyły się zainteresowaniem wśród uczniów. Dzieci bardzo chętnie brały udział w programie, wykazywały zaangażowanie podczas prowadzonych ćwiczeń, zespoły klas IIIa i IIIb zgodnie się integrowały oraz nawiązywały prawidłowe relację miedzy sobą. Stosowana była norma wartości- fair play podczas, której rówieśnicy uczyli się, że wygrana nie jest najważniejsza lecz sama forma uczestnictwa, "zdrowa" rywalizacja i co najważniejsze dobra zabawa w gronie rówieśników, której nie brakowało!

Od marca będzie realizowany II etap "Akademii Małych Zdobywców" na, który zapraszam chętnych uczniów klas III. Jeżeli aura będzie sprzyjająca większość zajęć będę chciała realizować na świeżym powietrzu, biorąc pod uwagę walory przyrodnicze Krościenka Wyżnego.

Tekst i zdjęcia: Barbara Półchłopek

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego na kartkę świąteczną pt. "Święta tuż, tuż...".

Otrzymaliśmy 29 prac w wykonaniu uczniów klas I-III. Dzieci za pomocą najróżniejszych technik (wycinanki, wyklejanki, zdobienia z koralików, brokatu, cekinów, makaronów, ścinków gazet, waty, nitek, a nawet pisaków 3D) przedstawiły najbliższe im zwyczaje świąteczne. Ulubione symbole to: choinka, Święty Mikołaj, renifery, prezenty i bombki. Dnia 15 grudnia 2021 roku zebrała się komisja, która oceniła kartki i wyłoniła zwycięzców. Było to bardzo trudne zadanie gdyż wszystkie prace są wyjątkowe. Wszyscy uczniowie, którzy brali udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Oto zwycięzcy:

I miejsce: Lena Lorenc Ib, Fabian Michna Ia,
II miejsce: Iga Ryś Ia, Dominika Pelczar IIa,
III miejsce: Natalia Marszałek Ia, Julia Liput IIa, Maja Krzywda IIIa.

Dziękujemy wszystkim dzieciom biorącym udział w konkursie, a rodzicom za wsparcie i zaangażowanie.

Organizatorzy: Martyna Boczar, Barbara Półchłopek.

Tekst i zdjęcia: Barbara Półchłopek

Hej kolęda, kolęda...

Kolędowanie to nie tylko wykonywanie bożonarodzeniowych pieśni, ale również bardzo ciekawy obrzęd ludowy, podczas którego kolędnicy przebrani za różne postaci pukają do każdego domu, aby wnieść do niego radość przez swoje krótkie przedstawienie.

Również w progi naszej szkoły zawitała grupa kolędników z szopką, ruchomą, kolorową gwiazdą i turoniem. Krótkim występem zaprezentowanym dla poszczególnych roczników, członkowie Koła Teatralnego chcieli przypomnieć młodzieży dawny zwyczaj chodzenia po kolędzie w okresie bożonarodzeniowym. W grupie kolędników obowiązkowo musieli znaleźć się także: Herod, diabeł i śmierć, Trzej Królowie, aniołowie i Maryja z Dzieciątkiem oraz pasterze. Nasi przebierańcy, zgodnie z dawną tradycją, urozmaicili swoje kolędowanie teatralną scenką przedstawiającą śmierć króla Heroda, którą nazywano "herodami". Ich wizyta w domu miała przynieść gospodarzom szczęście i powodzenie w nadchodzącym roku - czego i sobie wzajemnie życzmy.

Opłatek szkół im. Św. Jana Pawła II w sanktuarium Jana Pawła II w Krośnie

Pomimo "dziwnego czasu", w którym przyszło realizować powierzone nam zadania, ksiądz arcybiskup Adam Szal, ponownie zaproponował wspólne kolędowanie. Przy nawale obowiązków nasz Pasterz, znalazł czas by się z nami spotkać 12 stycznia (środa) 2022 r. od godz. 9:30. Miejscem spotkania było sanktuarium Jana Pawła II w Krośnie, ul. Stefana kardynała Wyszyńskiego 39.

Spotkanie stało się potwierdzeniem naszego przywiązania do religii, tradycji i patrona św. Jana Pawła II. Z każdej szkoły i placówki, noszącej imię Jana Pawła II, z terenu diecezji przemyskiej, przybyła na spotkanie delegacja przedstawicieli. Naszą szkołę reprezentował dyrektor szkoły Pan Marek Aftanas. Całą uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu zespołu muzycznego SONG ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym pod kierunkiem Pana Macieja Filara.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył arcybiskup Adam Szal. Po modlitwie nastąpiło przejście do sali spotkań, gdzie była możliwość podzielenie się życzeniami, opłatkiem i wspólnego kolędowania. Dużym uznaniem cieszył się występ naszego zespołu.

Andrzejki klas czwartych

Dnia 24.11.2021 r. uczniowie klas czwartych obchodzili "Andrzejki". Były wróżby, tańce i fajna zabawa oraz poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Oto fotorelacja z zabawy.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Inglot

Mikołajki

Tradycją już się stało, że 6 grudnia naszą szkołę odwiedza sam Święty Mikołaj! W tym roku, również do nas przybył i sprawił, że dzień był wspaniały, wyjątkowy, pełen radości, życzliwości i uśmiechu. Wszyscy, którzy w tym dniu założyli czapki św. Mikołaja, Elfa lub mieli na sobie inny świąteczny akcent byli zwolnieni z odpowiedzi ustnej w myśl powiedzenia "kto przebrany nie pytany". Dzięki Wam i Waszym pomysłom, a także wyrozumiałości nauczycieli w szkole było bardzo radośnie, a także świątecznie.

Tekst i zdjęcia: opiekun SU Katarzyna Inglot


Mikołajkowy konkurs matematyczny

W dniu św. Mikołaja, 6 grudnia 2021 r. roku odbył się szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas szóstych i siódmych. Wzięło w nim udział 29 uczniów.

Celem konkursu są:

  - rozwijanie zainteresowań matematycznych,
  - popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej,
  - umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym matematycznie sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności,
  - wyłonienie talentów,
  - przygotowanie uczniów do wykorzystania wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu problemów,
  - stworzenie atmosfery właściwej i życzliwej rywalizacji,
  - dostarczenie uczniom satysfakcji, szansy i radości z sukcesu.

Arkusz zadań konkursowych zawierał zadania zamknięte i otwarte o podwyższonym stopniu trudności. Czas pracy wynosił 45 minut. Nauczyciele matematyki po sprawdzeniu prac wyłonili zwycięzców. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodycze a miejsca na podium dodatkowo nagrody książkowe.

KLASY VII:

  o Julia Smoleń - I miejsce
  o Szymon Nowak - II miejsce
  o Adam Szmyd, Gabriel Szajna, Mikołaj Pelczar - ex aequo III miejsce

KLASY VI:

  o Kamil Bolek - I miejsce
  o Klaudia Dębiec - II miejsce
  o Jakub Rypyść - III miejsce

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w rywalizacji na poziomie swoich klas a zwycięzcom gratulujemy!

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Omachel

Zajęcia z wychowawcą

W czasie jednej z godzin wychowawczych klasa 7 b realizowała zajęcia pt. "Wychowawca i jego kram".

Uczniowie otrzymali ciekawie zaprojektowane karty pracy, w których mieli odpowiedzieć na pytania dotyczące ich samych oraz wychowawcy klasy. Po wypełnieniu kart, dzieci ozdabiały je według własnego uznania, a następnie przyklejały na jedną dużą kartkę, tworząc tym samym zbiorowy portret swojego wychowawcy oraz klasy. Taka wspólna praca graficzna jest potrzebna i nauczycielowi i uczniom, ponieważ możemy dowiedzieć się z niej interesujących rzeczy na swój temat oraz na temat własnych wychowanków. Pozwala ona także lepiej zintegrować grupę, ponieważ każdy uczeń widząc swoją własna prace na tle dużego graficznego plakatu, ma poczucie, że jest częścią jednej klasowej wspólnoty.

Tekst: Magdalena Mroczka

Konkurs fotograficzny "Mój pupil"

W październiku rozstrzygnięto konkurs fotograficzny dla miłośników zwierząt pt. "Mój pupil", który skierowany był dla dzieci klas I-III. Przedmiotem konkursu było zaprezentowanie przez uczniów fotografii zwierzątek domowych, a tym samym pochwalenie się swoimi ulubieńcami. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem dzieci. O wyborze przez jury najciekawszych prac zadecydowała kreatywność uczniów. Wysiłek dzieci został nagrodzony dyplomem i drobnym upominkiem. Gratulujemy!

Tekst: M. Liput-Gibadło

Konkurs kaligrafii klas drugich

Za nami kolejna edycja konkursu kaligrafii klas młodszych. W konkursie wystartowało 17 uczniów klas drugich. Uczestnicy niezwykle starannie, a wręcz po mistrzowsku przepisywali zaproponowany przez wychowawców tekst. Tym razem był to wiersz Jana Brzechwy pt. "Tańcowała igła z nitką". Wybór mistrzowskiej pracy był niezwykle trudny, ponieważ wszystkie dzieci biorące udział w konkursie bardzo się starały, aby to ich praca została zauważona i wyróżniona.

Ostatecznie tytuł Mistrza Kaligrafii Klas Drugich w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali: Bruno Słowik z klasy 2a, Lena Szarek z klasy 2a oraz Klaudia Adamczyk z klasy 2b. Laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do pięknego pisania, bo. każdy może zostać mistrzem kaligrafii !

Tekst: Irena Barańska

Konkurs plastyczny "Dary jesieni"

W dniach od 13-29.10.2021 r. przeprowadzono konkurs plastyczny "Dary jesieni", adresowany dla uczniów klas I-III. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy o dowolnym formacie i technice z wykorzystaniem darów natury, które przynosi nam jesień.

W czasie trwania konkursu zostały zrealizowane następujące cele:

. Ukazanie i podkreślenie piękna otaczającej nas przyrody,
. Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
. Pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej wśród dzieci,
. Doskonalenie sprawności manualnej,
. Możliwość zaprezentowania swojego talentu.

Do konkursu zostało zgłoszonych 48 prac, które wyróżniały się różnorodnością i pomysłowością pod względem wykonania jak i użytych materiałów.

Wyniki konkursu:

Klasy I
I miejsce: Milena Nóżka, Marcel Wronkowicz, Fabian Michna
II miejsce: Lena Lorenc, Maja Nowotyńska, Franciszek Płonka
III miejsce: Nikodem Pelczar, Tomasz Liput, Mikołaj Daniło

Klasy II
I miejsce: Lena Frydrych, Oliwia Krzysik
II miejsce: Dominika Pelczar, Hania Bargiel
III miejsce: Karina Prajsner, Lena Szarek

Klasy III
I miejsce: Wojciech Bazan, Krystian Szałajko
II miejsce: Julia Zagórska, Wiktor Wnęk
III miejsce: Laura Wojtuń, Krystian Klamut

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy, a rodzicom dziękujemy za zaangażowanie.


Święto Niepodległości w klasie 7b

W dniu 10 listopada uczniowie klasy 7b w sposób szczególny obchodzili uroczystość z okazji Święta Niepodległości. Najpierw zapoznali się z życiorysami sześciu postaci, które odegrały istotną rolę podczas przełomowych wydarzeń w 1918 roku, a następnie obejrzeli krótkie filmy o ich bohaterskich zasługach dla Polski.

Po obejrzeniu ciekawych filmów biograficznych przystąpili do rozwiązywania patriotycznej krzyżówki oraz literowej wykreślanki.

Kolejnym etapem obchodów Święta Niepodległości było wykonanie prac plastycznych przedstawiających polskie symbole narodowe.

Tekst: Magdalena Mroczka


Olimpiada Wiedzy Matematycznej Archimedes.Plus

Jesienna 34. Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dnia 8 listopada w naszej szkole do testu przystąpiło 50 uczniów w następujących kategoriach:

o Klasy czwarte - 7
o Klasy piąte - 9
o Klasy szóste - 8
o Klasy siódme - 17
o Klasy ósme - 9

Tradycyjnie testy są tak przygotowane, aby uczeń bez pośpiechu mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania w ciągu 45 minut. W tym konkursie nie ma przegranych, jest on organizowany dla zwiększenia motywacji, kształtowania ducha rywalizacji i podnoszenia umiejętności matematycznych. Przygotowanie do niego i obiektywna ocena na tle innych szkół pozwoli poznać poziom wiedzy naszych uczniów. Dla każdego uczestnika wydawnictwo przygotowało upominek z kolekcji "Świat psiaków" wraz z długopisem. Na wyniki musimy jeszcze trochę poczekać, organizator prześle je do dnia 10 stycznia 2022 r.

Tekst: Jadwiga Omachel
Akcja "Szkoła Pamięta" w Publicznej Szkole Podstawowej w Krościenku Wyżnym

Samorząd Uczniowski

Początek listopada to czas bardzo szczególny. Wspominamy tych, których już z nami nie ma. Pamiętamy też o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność, oddając życie w obronie Ojczyzny. Tradycją naszej szkoły jest coroczne odwiedzanie grobów parafialnego cmentarza. W tym roku zbiegło się to z akcją "Szkoła Pamięta" organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W dniu 27 października przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zapalili znicze na grobach pracowników szkoły oraz na zapomnianych i opuszczonych grobach. Uczniowie modlitwą i minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych. Wyjście na cmentarz poprzedziła akcja "Podziel się zniczem".Klasa 2b

W dniu 28 października 2021r. uczniowie klasy 2b Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z wychowawczynią wybrały się na parafialny cmentarz celem uczczenia pamięci zmarłych. Dzieci w ciszy i zadumie mogły zapalić znicze i pomodlić się przy grobie upamiętniającym żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, księży pracujących w tej parafii, czy pracowników szkoły. Spacer po cmentarzu był dla nich wielkim przeżyciem. Szły skupione i zaciekawione. Poznały też tradycje związane ze świętem zmarłych w naszej kulturze i religii.Klasa 3a

W dniu 29 października 2021 r. uczniowie klasy 3a z PSP w Krościenku Wyżnym wzięli udział w akcji "Szkoła pamięta". Podczas wyjścia na cmentarz parafialny dzieci modliły się oraz zapaliły znicze na grobach osób zasłużonych i związanych z historią lokalnej społeczności.Klasa 3b

28 października uczniowie klasy 3b Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła Pamięta". W ramach zajęć wybrali się na pobliski cmentarz parafialny, by uczcić pamięć zmarłych. Dzieci odwiedziły groby osób zasłużonych dla naszej miejscowości. W ciszy i zadumie odmówiły modlitwę za zmarłych i zapaliły znicze.Klasa 4a

W środę, 20.10.2021 r. uczniowie klasy 4a uczestniczyli w wyjściu na cmentarz w Krościenku Wyżnym. Dzieci odwiedziły mogiłę żołnierzy, groby osób zasłużonych dla lokalnej społeczności oraz swoich bliskich zmarłych. Był to czas na zadumę, poznanie elementów historii swojej miejscowości oraz oddanie szacunku strażakom i żołnierzom, którzy oddali życie za innych.


Klasa 4bKlasa 6b

"Szkoła Pamięta" to akcja odbywająca się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii - szczególnie w naszej lokalnej. Z tej okazji dnia 27.10.2021 r. uczniowie klasy 6b wraz z wychowawcą udali się na cmentarz parafialny w Krościenku Wyżnym. W ten sposób nawiązując do polskiej tradycji świąt zadusznych chcieliśmy uczcić pamięć tych, co odeszli. Stojąc w ciszy i skupieniu przy pomnikach i grobach okazaliśmy wdzięczność tym, którzy swoją działalnością, zaangażowaniem, z poświęceniem przyczynili się do rozwoju naszej miejscowości. Zapaliliśmy znicze na zbiorowej mogile żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej, pomniku ku czci wszystkich zmarłych druhów z OSP Krościenko Wyżne oraz grobie długoletniego proboszcza ks. Jana Szpunara. Następnego dnia chętni uczniowie wykonali gazetkę ścienną upamiętniającą udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki.Klasa 7b

W dniu 27 października uczniowie klasy 7b wybrali się pod opieką wychowawczyni p. Magdaleny Mroczki na cmentarz parafialny w Krościenku Wyżnym. Okres przed Dniem Wszystkich Świętych to odpowiedni moment na wspomnienie o tych, którzy odeszli od nas, czas na rozmowy dotyczące szacunku dla zmarłych.
Klasowe wyjście poprzedziła rozmowa dotycząca odpowiedniego zachowania się na drodze oraz na cmentarzu. Uczniowie w ciszy i skupieniu pomodlili się na grobach swoich bliskich. Wspólnie odwiedzili groby ludzi związanych historycznie ze szkołą. To była ważna lekcja wychowania rodzinnego patriotycznego i obywatelskiego.
W czasie wyjścia towarzyszyła nam piękna, polska złota jesień.

Spotkanie ze strażakami

28.10.2021 r. uczniowie klasy 4a odwiedzili jednostkę OSP w Krościenku Wyżnym. Dzieci poznały sprzęt gaśniczy, wozy, a przede wszystkim wysłuchały wielu informacji o trudach pracy strażaka. Zwiedziły także Izbę Tradycji i Pamięci Strażackiej. Poznały historię jednostki, opowiedzianą przez wieloletniego kronikarza OSP, dh Jana Żywca. Obejrzały przy tym kroniki straży i zgromadzone w sali eksponaty. Była to wyjątkowa lekcja lokalnej historii.
Wycieczka klas siódmych do Kopalni Soli w Bochni

11 października 2021 r. klasy siódme wybrały się na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie kopalni soli w Bochni oraz integracja grupy rówieśniczej. Nasza wycieczka rozpoczęła się od prawdziwego wyzwania, czyli zjazdu 140m szybem w dół kopalni, a następnie młodzież jechała kilka minut kolejką przez podziemne korytarza. Historię kopalni oraz wiele anegdot związanych z wydobywaniem w Bochni soli opowiedział dzieciom przewodnik. Za sprawą urządzeń interaktywnych uczniowie mogli podziwiać żupników genueńskich oraz pracujących górników. Po przebyciu ustalonej z przewodnikiem trasy zwiedzania uczniowie udali się do Komory Ważyn gdzie był czas na odpoczynek i grę w piłkę na podziemnym boisku. Pobyt w kopalni dał dzieciom okazję do wesołej zabawy i relaksu w leczniczym mikroklimacie komór solnych.

W programie wycieczki znalazł się również zamek położony na zalesionym wzgórzu we wsi Stary Wiśnicz. Uczniowie wraz z przewodnikiem podziwiali piękne komnaty zamku, który został wzniesiony przez Jana Kmitę w 2. połowie XIV. W czasie zwiedzania młodzież mogła przenieść się w czasie i obejrzeć komnaty oraz średniowieczną salę tortur.


Dzień otwartej Strażnicy OSP

W dniu 27 października uczniowie klasy VII b pod opieką wychowawczyni p. Magdaleny Mroczki uczestniczyli w dniu otwartej Strażnicy OSP w Krościenku Wyżnym. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z specyficzną i odpowiedzialną, a często niebezpieczną pracą, jaką wykonują na co dzień strażacy, ze sprzętem strażackim, ubraniami strażackimi, zasadami postępowania na wypadek pożaru czy zasadami udzielania pierwszej pomocy. Dzięki uprzejmości strażaków uczniowie mogli również usiąść w wozie strażackim.

Zapraszamy na krótką fotorelację z tego wydarzenia.


Światowy Dzień Ptaków Wędrownych

Uczniowie klasy VII b postanowili uczcić przypadający w tym roku na 9 października Światowy Dzień Ptaków Wędrownych. Głównym celem tego święta jest promowanie ochrony wędrujących ptaków na całym świecie, szczególnie tych zagrożonych wyginięciem. W dzisiejszych czasach migracje to dla ptaków ogromne wyzwanie - wyruszając w drogę ryzykują życie, nie wszystkim udaje się dotrzeć do celu.

Z tego właśnie powodu, podczas lekcji geografii zdecydowaliśmy się na omówienie tematu, wykorzystując pracę metodami aktywizującymi.

Uczniowie pod kierunkiem p. Magdaleny Mroczki zorganizowali dyskusję pt. "Czy obecne zmiany klimatyczne maja wpływ na życie życia ptaków wędrownych ?"

Grupa uczniów podzieliła się na dwa zespoły , które starały się odpowiedzieć na powyższe pytanie odpowiednio argumentując swoją wypowiedź. Dyskusją kierowała grupa 5 osób tzw. moderatorzy, którzy mieli za zadanie przeprowadzić dyskusję, zadawać pytania, udzielać głosu poszczególnym członkom zespołów i oceniać ich wypowiedzi. Podczas pierwszych zajęć każdy zespół otrzymał potrzebne materiały do pracy i na ich podstawie musiał przygotować argumenty i ciekawostki o ptakach. Na kolejnych zajęciach odbyła się debata, w czasie której, każdy zespół starał się jak najlepiej argumentować swoje wypowiedzi oraz często zabierać głos. Moderatorzy dyskusji nie tylko oceniali wypowiedzi poszczególnych zespołów i przyznawali im punkty, ale również zadawali pytania.

Dyskusja zakończyła się podsumowaniem tematu oraz omówieniem samej metody pracy.
Według uczniów wyżej opisana metoda aktywizująca była ciekawą formą pracy na lekcji, a argumenty podawane przez uczniów jednoznacznie potwierdziły, że zamiany klimatyczne mają wpływ na życie ptaków wędrownych.


Dzień Spadającego Liścia

Pomysłodawcą Dnia Spadającego Liścia jest Jerzy Szewczyk, który zauważył, że jesienią brakuje wesołych, optymistycznych świąt. 23 września nie należy więc ze łzami żegnać lata, ale radośnie powitać nową porę roku.

W tym roku uczniowie klas piątych na lekcji geografii przyłączyli aktywnie do celebrowania pierwszego dnia jesieni. Podczas zajęć uczniowie poznali cechy krajobrazu oraz wykonali plakaty przedstawiające piękne jesienne krajobrazy.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Szajna-Solecka


Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków - międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowe.

W tym roku szkolnym ze względu na pandemię COVID- 19 obchody Europejskich Dni Języków Obcych odbyły się w klasach siódmych. W ostatnim tygodniu września uczniowie wykonywali ciekawe plakaty przedstawiające ciekawostki językowe oraz interesujące fakty dotyczące wybranych krajów europejskich.

Na lekcjach języka niemieckiego prezentowali swoje prace i dzielili się zdobytymi informacjami ze swoimi kolegami i koleżankami z klasy. Zapraszamy na krótką fotorelację z tego wydarzenia:

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Szajna-Solecka


Wycieczka uczniów klas pierwszych

Dnia 12 października uczniowie klas pierwszych, wraz z wychowawczyniami i opiekunami, wybrali się do Muzeum Lizaka w Jaśle. Wycieczka była bardzo ciekawa, ponieważ podczas zwiedzania dzieci mogły zobaczyć nie tylko maszyny do wyrobu, formowania i pakowania lizaków, ale poznali także cały proces tworzenia karmelu, z którego powstają słodycze. Największą frajdę wszystkim sprawiła możliwość wykonania własnoręcznie niebieskiego lizaka z przygotowanej masy.

Nieopodal muzeum, uczniowie mogli wziąć udział w kolejnych warsztatach. Dzieci własnoręcznie wykonywały pizzę, którą po upieczeniu mogły skonsumować.

To nie był jednak koniec atrakcji w tym dniu. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do sali zabaw, gdzie szaleństwa i uśmiechu nie było końca.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Szajna-Solecka


Spotkanie uczniów klas młodszych z policjantem

7 października uczniowie klas młodszych uczestniczyli w spotkaniu z policjantem Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe.

Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego i właściwego zachowania się.

Mamy nadzieję, że dzięki takim edukacyjnym spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

Pod koniec spotkania Pan Policjant wręczył dyplomy i upominki uczniom nagrodzonym w konkursie "Bądź bezpieczny w drodze do szkoły".

Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły.

Tekst: Jadwiga Szajna-Solecka
Zdjęcia: Jadwiga Szajna-Solecka, Ewa Zygarowicz-Kubit, Magdalena Omachel


Uroczystość pasowania na ucznia

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Tradycyjnie, jak co roku w październiku, uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki w szkole. Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po ślubowaniu, aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II dokonał dyrektor szkoły Marek Aftanas.

Podczas ceremonii najmłodsi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Od tego momentu pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Pierwszakom i całej społeczności uczniowskiej życzymy dobrego, spokojnego roku szkolnego 2021/2022.

Tekst i zdjęcia: Jadwiga Szajna-Solecka


XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę

W środę, 6 października na Jasnej Górze rozpoczęły się uroczystości pielgrzymkowe Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa świętego Jana Pawła II "Nie lękajcie się". Przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach w dniu 7 października. O godz. 11.00 została odprawiona uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem duszpasterza Rodziny Szkół - Księdza Biskupa Henryka Tomasika. Bezpośrednio po Mszy Świętej odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu na znaczek pielgrzymkowy oraz wystąpienie przybyłych gości min. przedstawicieli Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na rzecz, której dnia 10.10. 2021 r. zorganizowaliśmy kwestę zbierając datki dla niezamożnej utalentowanej młodzieży. Odczytano również akt zawierzenia Matce Bożej Królowej Polski oraz list do Ojca Świętego Franciszka. Wspólnie odśpiewano hymn Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczniowie oddali również pokłon Matce Bożej w cudownym obrazie.

Tekst i zdjęcia: opiekun SU Katarzyna InglotDzień Chłopaka

30 września obchodzony jest Dzień Chłopaka. W naszej szkole nie mogło zabraknąć życzeń i drobnych upominków dla uczniów. Poza tym, chłopcy w tym dniu wyglądali dostojnie, gdyż założyli krawaty i muszki. Tego dnia w każdej klasie panowała wyjątkowo miła i radosna atmosfera.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Inglot


Akcja "Sprzątanie świata" - sprawozdanie

W dniach 17-19 września w całym kraju miało miejsce bardzo ważne wydarzenie - kolejna, już 28. Akcja "Sprzątanie świata". Tegoroczne hasło akcji: "Myślę, więc nie śmiecę" stało się motywem działań wielu grup społecznych, które w trosce o stan środowiska wykonywały prace związane z odśmiecaniem różnych miejsc.

Nasza szkoła również włączyła się w akcję, bo przecież nawet uczniowie klas najmłodszych wiedzą, że śmieci nie tylko szpecą, ale są bardzo niebezpieczne dla nas i innych mieszkańców świata przyrody.

Podjęto następujące akcje, w które zaangażowały się chętne klasy wspierane przez wychowawców i rodziców:

1. Wykonanie ulotek zachęcających do dbania o czystość środowiska, segregowania śmieci. Na ozdobionych rysunkami karteczkach pojawiły się zapisane, często bardzo zabawne hasełka. Karteczki uczniowie klas młodszych rozdali mieszkańcom naszej miejscowości podczas szkolnych spacerów. Zdjęcia

2. W kolejnym zadaniu klasy wykonały separatory na śmieci szkolne. Kolorowe pojemniki, opisane i bardzo ciekawie ozdobione ustawione zostały na szkolnych korytarzach. Teraz wszyscy możemy z nich korzystać. Zdjęcia

3. Kolejne zadanie-wyzwanie polegało na oprawieniu przynajmniej jednego podręcznika lub zeszytu z oprawkę z papieru. Miało ono na celu uświadomienie, że wszechobecny plastik, w odpadach którego toniemy, możemy zastąpić przyjaznym dla środowiska papierem. Jak się okazało, sztuka takiego oprawiania, znana rodzicom, była dla dzieci sporym wyzwaniem. Oczywiście uczniowie wywiązali się z niego wzorowo. A oto kilka zdjęć: Zdjęcia

4. Szkolna zbiórka zużytych baterii. Taką akcję prowadzimy co roku, ale w tym wyjątkowo postanowiliśmy ją włączyć w akcję "Sprzątania Świata". Ogłoszono konkurs na zbiórkę dla klas, których uczniowie do 15 września przynosili baterie. Udało się uzbierać ponad 300 kg tych niebezpiecznych dla środowiska odpadów.
Liderami zbiórki zostały klasy, które zgromadziły najwięcej baterii: klasa 4a, klasa 3b i klasa 2b.
Wobec takiego zainteresowania zbiórką podjęliśmy decyzję o comiesięcznej zbiórce baterii. Zachęcamy do zbierania rozładowanych baterii i oddawania ich do szkoły. Pod koniec roku szkolnego wyłonimy lidera zbiórki rocznej - klasę z największą ilością zebranych baterii. Zebrane baterie przekażemy firmie Reba, która zajmuje ich utylizacją. Zdjęcia

5. Poszukiwanie dzikich wysypisk śmieci w naszej miejscowości i wykonanie mapy z ich lokalizacją.
Dzięki uczniom - uważnym obserwatorom otoczenia, udało się zlokalizować kilka dzikich wysypisk śmieci. Miejsca ich wystąpienia nanieśliśmy na mapę. Mapę wraz ze zdjęciami śmietnisk i ich lokalizacją przekazaliśmy Panu Wójtowi Mateuszowi Liputowi we wtorek 21 września. Efektem tego spotkania było podjęcie współpracy z Panem Wójtem - o jej szczegółach poinformujemy wkrótce! Zdjęcia

Autorzy: Uczniowie Szkolnego Koła Miłośników Przyrody oraz Biologii Kreatywnej wraz z opiekunką
"Wyprawka Dla Żaka"

W dniach 01.06.2021 r. do 08.06.2021 r. w naszej szkole została zorganizowana zbiórka artykułów szkolnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz uczniów z mniej zamożnych rodzin. Celem tej akcji było pozyskane artykułów papierniczych, które umożliwią przygotowanie wyprawek szkolnych. Pomoc skierowana była do dzieci rozpoczynających we wrześniu naukę, a których finansowa sytuacja rodzin jest trudna i uniemożliwia zakup niezbędnego wyposażenia.
Zebrane produkty, zostały przekazane do krośnieńskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża.
Za pośrednictwem PCK wszystkie zebrane artykuły trafią do potrzebujących.

Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji bardzo dziękuję.

Tekst: Opiekun SU Katarzyna Inglot
II Powiatowy Konkurs Matematyczny im. Ignacego Łukasiewicza

Ten młody konkurs, którego organizatorem jest Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, został wpisany przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty na listę mogących być wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.
Celem konkursu jest wyłonienie talentów, rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz popularyzowanie matematyki wśród uczniów szkoły podstawowej. Do rywalizacji zgłosiło się 22 szkoły podstawowe miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego.
Pierwszy etap konkursu odbył się 2 marca 2021 roku. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów z klas siódmych i ósmych. Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Joanna Omachel, Wojciech Czarnowski, Karol Szelc, Mateusz Miśkowiec i Antoni Gaj. Etap finałowy odbył się 3 czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Naftowo - Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie. Arkusz w etapie II zawierał zadania zamknięte (typu egzaminacyjnego) i zadania otwarte. Czas na rozwiązanie zadań to 60 min.

Uczennica naszej szkoły Joanna Omachel znalazła się w pierwszej dziesiątce i została zaproszona z opiekunem na podsumowanie zmagań. Spotkanie odbyło się 17 czerwca o godz. 14 w Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie, gdzie zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz upominki dla uczniów, którzy zajęli miejsca 1-16.

Gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i nie bali się rywalizacji. Szczególnie absolwentom życzymy pomyślności i dalszych sukcesów!

Tekst: Jadwiga Omachel


Nasze sukcesy NA TEN CZAS

Od maja tego roku 4 uczennice należące do koła teatralnego - Amelia Filar, Zuzanna Aftanas, Blanka Słowik i Zuzanna Filar brały udział w warsztatach online zorganizowanych jako część projektu TEATR W SIECI/NATENCZAS'21 realizowanego w ramach programu PRZESTRZENIE SZTUKI. To już druga edycja tego działania, w której wzięli udział uczniowie naszej szkoły.

W tym roku warsztaty teatralne prowadziła aktorka Mariola Łabno - Flaumenhaft. Na spotkaniach odbywających się raz w tygodniu doskonaliłyśmy dykcję, uczyłyśmy się, jak radzić sobie z tremą na scenie i przede wszystkim próbowałyśmy się wcielić w przyznane nam role. Razem z naszą panią prowadzącą zadecydowałyśmy, że będziemy pracować z bajkami Aleksandra Fredry - słynnego bajkopisarza i komediopisarza epoki romantyzmu, którego historia jest związana z Krościenkiem Wyżnym.

Po spotkaniach w sieci przyszła pora na spotkanie na deskach teatru i ostatnią próbę na prawdziwej scenie. 15 czerwca, wraz z naszą opiekunką, pojechałyśmy do Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Czule przywitane przez panią Mariolę udałyśmy się na Dużą Scenę, gdzie odbyła się próba generalna spektaklu. Już 17 czerwca miały miejsce występy premierowe. Ze względu na dużą ilość grup zakwalifikowanych do projektu przesłuchania odbywały się przez dwa dni. Nasze aktorki - Zuzanna Aftanas i Amelia Filar - otrzymały wyróżnienie za indywidualność aktorską.

Spotkanie z prawdziwą sceną było dla nas wspaniałą przygodą. Cieszymy się, że mogłyśmy wziąć udział w tym projekcie - wiele się nauczyłyśmy i przekonałyśmy się, że na sukces trzeba uczciwe zapracować. A przeżycia związane z wizytą w teatrze i występem na wielkiej scenie na długo pozostaną w naszej pamięci.

Spektakl zaprezentowałyśmy również w szkole. Dla niektórych młodszych klas była to pierwsza wizyta w teatrze - wprawdzie tylko szkolnym - ale i tak zostałyśmy nagrodzone gromkimi brawami, za co serdecznie dziękujemy.

Amelia Filar
Konkurs "The Big Challenge"

W połowie kwietnia chętni uczniowie z klas 4-8 wzięli udział w międzynarodowym konkursie językowym "The Big Challenge", którego głównym celem jest motywowanie do nauki języka angielskiego. Po raz pierwszy odbył się on w 1998 roku we Francji, a obecnie uczestniczy w nim młodzież z wielu krajów Europy, m.in. Austrii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Polski. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad trzysta tysięcy uczniów z wielu europejskich szkół podstawowych i średnich. Naszą szkołę reprezentowało dwudziestu pięciu uczniów, którzy odpowiadali na pytania na trzech różnych poziomach trudności. Szczegółowe wyniki zmagań konkursowych poznaliśmy w maju, a w czerwcu miało miejsce rozdanie dyplomów i nagród.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym bardzo dobrze poradzili sobie z tym "Dużym Wyzwaniem" (jak można przetłumaczyć nazwę konkursu na język polski) i osiągnęli wysokie wyniki.

Na poziomie pierwszym, który przeznaczony był dla uczniów klas czwartych i piątych, najlepsi okazali się:

  1. Miłosz Pelczar, kl. 5b
  2. Wiktoria Guzik, kl. 4a
  3. Krystian Penar, kl. 5bNa poziomie drugim najwyższe wyniki osiągnęli:

  1. Oliwier Guzik, kl. 6a
  2. Michał Omachel, kl. 6b
  3. Julia Karaś, kl. 6bW najstarszej grupie wiekowej, której reprezentantami byli chętni uczniowie z klas siódmych i ósmych, miejsca na podium zajęli:

  1. Julia Kniaziewicz, kl. 8a
  2. Aleksandra Pelczar, kl. 8a
  3. Tobiasz Walczak, kl. 7a, Lena Suti, kl. 7bOkazało się, że uczniowie klas czwartych, piątych, siódmych i ósmych uzyskali wyższe wyniki niż średnia województwa podkarpackiego oraz Polski. Serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników!

Szkolny koordynator konkursu: Iwona Walczak
Michał Omachel z klasy VI b laureatem Konkursu Biblijnego na szczeblu Archidiecezji Przemyskiej

Do Konkursu Biblijnego organizowanego w Archidiecezji Przemyskiej w roku szkolnym 2020/2021 przystąpiło 225 szkół podstawowych, a uczniów przygotowywało ponad 300 katechetów. Konkurs został przeprowadzony pod hasłem "Jezus gromadzi Kościół na Świętej Wieczerzy", a jego przedmiotem była znajomość wybranych fragmentów Ewangelii według św. Mateusza.

Etap szkolny odbył się na początku marca 2021 roku online. Wzięli w nim udział uczniowie klas V, VI i VII naszej szkoły. Drugim etapem Konkursu był etap dekanalny, który odbył się 6 maja 2021 roku. Z naszej szkoły wzięli w nim udział: Michał Omachel, Tymoteusz Jucha oraz Maria Gaj.

Diecezjalny Finał Konkursu odbył się 7 czerwca 2021 r. w dziesięciu rejonach Archidiecezji: Przemyślu, Radymnie, Jarosławiu, Leżajsku, Łańcucie, Krośnie, Miejscu Piastowym, Dubiecku-Wybrzeżu, Zboiskach i Sanoku. W sumie uczestniczyło w nim 116 olimpijczyków. Zwycięzcą został Mateusz Domaradzki - laureat I miejsca - uczeń Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Rogach. Zgodnie z Regulaminem, Komisja Diecezjalna przyznała tytuły laureata, w tym również naszemu uczniowi Michałowi Omachlowi, który zdobył 35 punktów na 37 możliwych.

Gratulujemy Michałowi sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach i olimpiadach.

Tekst: Ks. Wiesław Kałamarz
Uczniowie konstruują ekopojazdy

Na przełomie maja i czerwca uczniowie klas trzecich omawiali na lekcjach języka angielskiego tematy związane z podróżowaniem. Poznawali m.in. nazwy różnych środków transportu, które poruszają się po lądzie, wodzie i w powietrzu. Poszerzyli swoją wiedzę o świecie podczas lektury tekstu o takich nietypowych pojazdach jak np. popularne w Tajlandii tuk tuki, przewożące turystów w Wenecji gondole oraz pływające po Nilu łodzie żaglowe feluka.

Na zakończenie cyklu lekcji dotyczących podróżowania chętni uczniowie wykonali projekty przedstawiające różne pojazdy z materiałów odpadowych. Dzieci wykazały się bardzo dużą pomysłowością i wykorzystały m.in. butelki plastikowe, nakrętki, opakowania po produktach spożywczych oraz inne surowce wtórne. Skonstruowanie pojazdu było pierwszym etapem projektu, a kolejnym była krótka prezentacja po angielsku. Ze swojego zadania uczniowie wywiązali się doskonale, a efekty ich pracy można zobaczyć pod tekstem. Zapraszam do galerii.

Tekst i zdjęcia: Iwona Walczak


"Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!"

Iskierka nie zgasła i krąży dalej! Oddział przedszkolny również wziął udział w akcji #challengeniebieskiemotyle2021. Dzieci z radością wzięły udział w tym wyzwaniu i świetnie się przy tym bawiły!

A do dalszej zabawy zapraszamy drugi oddział przedszkolny z Panią wychowawczynią Gabrielą Bieszczad!

Życzymy powodzenia!

Dzień Mamy

Dzień Mamy to najpiękniejsze, wyjątkowe i najbardziej osobiste święto w roku.
Słowo: mama, mamusia, mateńka - to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, to ostoja i poczucie bezpieczeństwa, przywiązania, przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i szlachetne.

Dzień Mamy obchodzimy zawsze 26 maja, w okresie rozkwitania pierwszych kwiatów, zapewne dlatego, by je można było ofiaro?wać tej najważniejszej osobie w życiu każdego człowieka- Mamie, w podzięce za to, że dała nam skarb największy - życie i miłość. Słowo "mama" jest jednym z pierwszych słów, które wypowiada małe dziecko. To mama od początku życia dziecka pozostaje z nim w bliskiej więzi fizycznej, emocjonalnej i społecznej. Ona tworzy ciepłą atmosferę domową, wypełnia podstawowe obowiązki domowe, zaspokaja potrzebne do prawidłowego rozwoju dziecka, potrzebę bezpieczeństwa i miłości. To ona przytuli, pocieszy, poradzi, gdy znajdziemy się w kłopocie. Ona jedna, w szczęściu, w nieszczęściu, radości, smutku stać będzie przy nas, wszystko gotowa przebaczyć, zawsze jednakowo dobra dla nas, kochająca. O mamie myślimy zawsze z czułością, a już szczególnie 26 maja w dniu jej święta. Dzień Mamy to dzień szczególny, bliski każdemu z nas.

W tym szczególnym dniu dzieci z oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym słowem, piosenką i tańcem wyrazili swoją miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza.

Wszystkim mamusiom życzymy dużo zdrowia, spełnienia wszystkich marzeń i pociechy ze swoich dzieci!
Klasa 2a przyłączyła się do akcji "Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami"

Klasa 2a Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym dziękuje Pani Jadwidze Paradysz i klasie II b za nominację do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 zainicjowanej przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Uczniowie klasy 2a z zaangażowaniem i radością podjęli wyzwanie i włączyli się do akcji, która ma na celu poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Niebieską iskierkę przyjaźni można przekazać w bardzo prosty sposób - ubrać się na niebiesko, wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub wykonać inną, dowolną aktywność według własnej inwencji twórczej, zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebooku oraz przesłać do organizatorów na podany adres mailowy motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com - ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI. Końcowym etapem akcji jest nominowanie kolejnych osób, grup klasowych, oddziałów przedszkolnych lub innych instytucji właśnie po to, by iskierka nie zgasła i mogła krążyć dalej.

Odpowiedzieliśmy z entuzjazmem na to wyzwanie, a oto efekt naszych działań:

Cała klasa 2a i opiekunowie przesyłają wraz z wykonanymi niebieskimi motylkami wiele serdeczności i ciepłych pozdrowień dla osób z autyzmem i ich rodzin, a do dalszej zabawy nominują:

- Panią Jolantę Feculak wraz z podopiecznymi ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sanoku;

- Panią Agnieszkę Rysz i oddział 0a oraz Panią Katarzynę Frydrych z klasą 3a z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.


Życzymy powodzenia!
"Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami!"

Pod takim hasłem nasza placówka przyłączyła się do wyzwania przyjmując zaproszenie od SP w Szczepańcowej. Przyłączyliśmy się akcji, która upamiętnia Światowy Dzień Autyzmu mający na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu. Przyjmując wyzwanie chcemy przekazać iskierkę przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom.
Dziękujemy za nominację i kontynuujemy akcję wspólnie z #challengniebieskiemotyle2021.

Nominujemy:
- Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP pod wezwaniem "Ochronka św. Józefa" w Krościenku Wyżnym,
- Szkołę Podstawową im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym,
- Szkołę Podstawową im. Jana Wyżykowskiego w Haczowie


Jak przekazać taką niebieską iskierkę przyjaźni? Wystarczy:
1) Ubrać się na niebiesko (nie dotyczy służb mundurowych).
2) Wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub serca albo wykonać dowolną aktywność wg własnej inwencji twórczej np. "taniec motyla".
3) Zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebook oraz przesłać na adres motyle2021@soswjaroslaw.onmicrosoft.com Ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI! (nagrane lub napisane).
4) Nominować kolejne trzy osoby (może to być również grupa klasowa, oddział przedszkolny lub instytucja) i powiadomić je o tym.
5) Każda osoba włączająca się do akcji #challengeniebieskiemotyle2021 do publikowanego zdjęcia lub filmu dołącza skopiowany tekst, podając nominowane przez siebie osoby.
6) Na wykonanie zadania każdy Nominowany otrzymuje 48 godzin.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia
Jan Paweł II - "(ZA)ATAKOWANY"

40 lat temu, 13 maja 1981 roku, miał miejsce zamach na życie Jana Pawła II. Podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie, o godz. 17.19 uzbrojony napastnik Ali Agca, oddał w stronę Ojca Świętego strzały. Wybuchła panika, a papieża, ciężko ranionego w brzuch i w rękę natychmiast przewieziono do kliniki w Gemelli, gdzie rozpoczęła się kilkugodzinna walka o jego życie. Cały świat zwrócił swe oczy ku Stolicy Piotrowej i w ogromnym napięciu śledził napływające doniesienia. Wszyscy zadawali sobie pytanie, czy Jan Paweł II przeżyje?

Link do animacji:
https://wychowujmy.pl/
"Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami"

Klasa II b Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym dziękuje Pani Alicji Najdeckiej i Szkole Podstawowej w Zalesiu za nominację do akcji #challengeniebieskiemotyle2021

Klasa II b z radością podjęła wyzwanie. Wszyscy uczniowie i wychowawczyni przesyłają uśmiechy i niebieskie motylki do osób z autyzmem, a do dalszej zabawy nominują:
- Panią Ewę Kubit z klasą II a ze Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym,
- Panią Annę Boczoń, Paulinę Rosiek, Agnieszkę Woźniak grupę "Skrzaty" z Przedszkola Samorządowego im. H. Ch. Andersena w Tymbarku

Zapraszamy wyżej wymienionych do uczestnictwa w wyzwaniu zainicjowanym przez Os?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

Nasza klasa II b została zaproszona przez Szkołę Podstawową w Zalesiu do podjęcia niecodziennego wyzwania #challengeniebieskiemotyle2021, które ma na celu poszerzenie świadomości na temat autyzmu i przekazanie iskierki przyjaźni osobom z autyzmem i ich rodzinom. Niebieską iskierkę przyjaźni można przekazać w bardzo prosty sposób - ubrać się na niebiesko, wykonać pracę plastyczną np. odbić niebieskie ręce w kształcie motyla lub wykonać inną, dowolną aktywność według własnej inwencji twórczej, zrobić zdjęcie lub nagrać film z tworzenia pracy i wstawić na swój profil na Facebooku oraz przesłać do organizatorów na podany adres mailowy - ważne, aby na zdjęciu lub filmie ujęte były pozdrowienia: JESTEŚMY Z WAMI NIEBIESKIMI MOTYLAMI. Końcowym etapem akcji jest nominowanie kolejnych osób, grup klasowych, oddziałów przedszkolnych lub innych instytucji właśnie po to, by iskierka nie zgasła i mogła krążyć dalej.

Nasi uczniowie z entuzjazmem i zaangażowaniem odpowiedzieli na to wyzwanie. Oto efekt ich działań.Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - święto obchodzone 2 kwietnia. W ramach obchodów tego święta realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin. Sytuacja epidemiologiczna w kraju bardzo utrudniła zorganizowanie akcji, ale mimo niesprzyjających okoliczności 2 kwietnia pozostanie świętem tych osób, które świat wokół postrzegają nieco inaczej, a także okazją do edukowania społeczeństwa na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu. Symbolem solidarności z osobami z autyzmem jest kolor niebieski, stąd pomysł globalnej akcji "Zaświeć się na niebiesko". Świecić na niebiesko można na różne sposoby. Uczniowie naszej szkoły jak zwykle nie zawiedli i pokazali, że są solidarni z osobami z autyzmem!

Oto nadesłane zdjęcia.

tekst: Opiekun SU Katarzyna Inglot

Światowy Dzień Zespołu Downa w świetlicy szkolnej

21 marca obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa. Ponieważ w tym roku dzień ten wypada w niedzielę, uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej, już w piątek 19 marca mieli okazję, aby integrować się z osobami z zespołem Downa.
Przeprowadzone z uczniami zajęcia miały na celu uświadomienie najmłodszym, że osoby z zespołem Downa mają takie same potrzeby, marzenia czy zainteresowania jak reszta społeczeństwa. Mogą także całkiem dobrze radzić sobie w życiu codziennym. Podczas zajęć świetlicowych dzieci obejrzały krótki film edukacyjny, ukazujący osoby dotknięte tą wadą genetyczną oraz wysłuchały opowiadania Moniki Krajewskiej pt. "Mój młodszy brat".
Rozmawialiśmy też na temat tolerancji i szacunku. Tradycyjnie dzieci kolorowały skarpetki, jako symbol Światowego Dnia Zespołu Downa.

Zajęcia przeprowadziły: Katarzyna Frydrych i Liliana Ziajka
tekst: Liliana Ziajka


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
W dniu 1 kwietnia 2021 r., w całej Polsce, rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis powszechny jest organizowany w odstępach 10-letnich. Jest on najważniejszym badaniem statystycznym nie tylko w Polsce, ale i w większości krajów w Europie i na świecie.

NSP 2021 będzie realizowany na podstawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Do przeprowadzenia spisu zobowiązują nas także przepisy Unii Europejskiej, jak chociażby rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

Kogo obejmuje spis powszechny, jak się spisać i o co będziemy pytani?

NSP 2021 jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce, bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju na stałe lub czasowo. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Podstawową metodą NSP 2021 będzie spis internetowy, czyli samospis. Przeprowadzimy go na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniając wymagane dane w interaktywnym formularzu, dostępnym od 1 kwietnia br. na stronie internetowej spis.gov.pl.

W każdej gminie funkcjonują gminne biura spisowe, w których możemy zasięgnąć wszelkich informacji na temat NSP 2021. Dla osób, które nie posiadają komputera lub dostępu do Internetu w domu, już od 1 kwietnia w każdej gminie zostaną utworzone punkty spisowe, w których można się będzie spisać samodzielnie przez Internet lub skorzystać z pomocy pracowników gminnych biur spisowych. Ponadto punkty, w których możemy dokonać samospisu zostaną utworzone w Urzędzie Statystycznym w Rzeszowie i jego oddziałach w: Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu.

Osoby, które nie będą mogły samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisane za pomocą jednej z dwóch innych metod uzupełniających: wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo lub wywiadu bezpośredniego przeprowadzonego przez rachmistrza spisowego. Będzie on rejestrował odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym.

Na jakie pytania będziemy odpowiadać podczas wypełnienia formularza spisowego?

W NSP 2021 zostaną zebrane informacje, według stanu na dzień 31 marca br., dotyczące następujących tematów: stan i charakterystyka demograficzna, poziom wykształcenia, aktywność ekonomiczna, niepełnosprawność, migracje wewnętrzne i zagraniczne, charakterystyka etniczno-kulturowa, gospodarstwa domowe i rodziny, stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną - będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami.

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dostępnych jest na stronie internetowej spis.gov.pl. Ponadto od 15 marca br. uzyskać je można dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Informacje o wydarzeniach związanych ze spisem na terenie województwa podkarpackiego znajdują się na stronie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie rzeszow.stat.gov.pl.
Światowy Dzień Zespołu Downa

To nie przypadek, że Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca. Wada ta polega na tym, że w 21 parze chromosomów osoby z zespołem Downa zamiast dwóch, mają trzy chromosomy. Uczniowie naszej szkoły jak co roku pokazali, że integrują się z osobami z Zespołem Downa. Jako gest solidarności założyli dwie niepasujące do siebie skarpetki. Kolorowe skarpetki nie do pary to symbol niedopasowania genotypowego z jakim borykają się osoby z Zespołem Downa. Aby zwiększyć świadomość społeczności szkolnej na temat osób z Zespołem Downa uczniowie klas 2a oraz 3a wraz z nauczycielami przygotowali gazetki tematyczne na szkolnym korytarzu i wykonali wspólne klasowe zdjęcia w kolorowych skarpetkach. Odbyła się również pogadanka na temat kim są i jak funkcjonują osoby z zespołem Downa.
Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji bardzo dziękuję.

tekst: Opiekun SU Katarzyna Inglot


Dzień Bezpiecznego Internetu

W dniu 24.02.2021 r. klasa 6 b zrealizowała kolejne działania w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie zostali zgłoszeni za pośrednictwem elektronicznego formularza na stronie DBI, a następnie zapisani na listę lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. W ramach tego programu klasa mogła wybrać jedną z inicjatyw obchodzenia DBI (m.in. zajęcia edukacyjne, happening, kampanię informacyjną, konkurs). Według informacji umieszczonej podczas rejestracji grupy, każda instytucja, która zarejestruje swoją inicjatywę na stronie dbi.pl otrzyma elektroniczne zaświadczenie potwierdzające jej udział w tej ogólnopolskiej i jednocześnie globalnej akcji.


Uczniowie klasy 6 b wraz z panią wychowawczynią zdecydowali się na: przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, zrobienie plakatów informacyjnych , napisanie artykułu na stronę internetową szkoły oraz przygotowanie konkursu dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych.
Podczas zajęć z wychowawcą przeprowadzone zostały zajęcia, na których uczniowie pracowali według scenariusza zaproponowanego przez inicjatorów programu DBI. Następnie opracowany został regulamin konkursu na szklone logo DBI, którego wyniki zostaną ogłoszone 31.03.2021 r.

tekst: Magdalena MroczkaAkcja "Bałwanek dla Ignasia" - klasa II b

Klasa II b z panią Jadwigą Paradysz dziękuje za nominację klasie II a oraz pani Ewie Kubit z naszej szkoły i z wielką radością przyjmuje wyzwanie udziału w akcji "Bałwanek dla Ignasia". Drugoklasiści z wychowawczynią życzą Ignasiowi dużo zdrowia i radości.

Aby pomóc wystarczy:

1. Wykonać bałwana, uwiecznić swoje dzieło i wrzucić na fb.
2. Oznaczyć zdjęcie hasztagami:
#bałwanekdlaignasia
#trzymamykciukizaignasia
#IgnasWOJOWNIK
3. Nominować 3 kolejne osoby.
4. Przekazać 1% podatku.
Udostępnić i polubić stronę
https://www.facebook.com/Trzymamy-kciuki-za-Ignasia-106546214776497/

Do dalszej akcji nominuję :
- panią Jolantę Kubit z klasą 0 - Szkoła Podstawowa w Krasnej

Razem dla Ignasia!

tekst: Jadwiga Paradysz


Klasa II a wzięła udział w akcji pomocy dla Ignasia

Klasa II a z wychowawczynią Ewą Kubit bardzo dziękuje za nominację do akcji "Bałwanek dla Ignasia" p. Marcie Gargasz wraz z klasą II ze Szkoły Podstawowej w Komborni. Z radością podjęliśmy wyzwanie, a Ignasiowi życzymy dużo zdrowia i uśmiechu.

Do dalszej akcji nominujemy:
-Panią Jadwigę Paradysz z klasą II b z PSP w Krościenku Wyżnym
-Panią Jolantę Such ze świetlicą naszej szkoły

Aby pomóc możesz przekazać 1% podatku oraz udostępnić i polubić stronę
https://www.facebook.com/Trzymamy-kciuki-za-Ignasia-106546214776497/

tekst: Ewa KubitKonkurs na kartkę walentynkową dla uczniów najmłodszych klas

W połowie lutego grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno - Językowym pod hasłem "Valentine's Day Card - Moja kartka walentynkowa". Organizatorem konkursu była Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie, a jego celem było przede wszystkim zaprezentowanie wrażliwości i talentu plastycznego dzieci oraz rozwijanie zainteresowania językiem angielskim.
Kartki walentynkowe wykonało trzydzieścioro pięcioro uczniów naszej szkoły: dwadzieścia osiem osób z klas I - III oraz siedmioro dzieci z oddziałów przedszkolnych. Wszyscy przygotowali prace plastyczne zawierające romantyczne wierszyki, napisy lub życzenia w języku angielskim, które zostały następnie opisane zgodnie z regulaminem konkursu i dostarczone do krośnieńskiego "Katolika".
Jury konkursowe doceniło talent, pomysłowość i kreatywność uczniów naszej szkoły, a szczegółowe wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce ex aequo:
Hanna Bargiel - kl. I b
Miłosz i Mateusz Dziepak - kl. III aII miejsce ex aequo:
Zuzanna Wodzisz- kl. III a
Antoni Nóżka - kl. III cIII miejsce ex aequo:
Anna Pelczar- kl. III c
Lena Ziober - kl. II aJury postanowiło również przyznać trzy wyróżnienia, które otrzymały:

. Aleksandra Mendelowska - kl. III a
. Oliwia Krzysik - kl. I b
. Patrycja Starzak - kl. II a

Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zapewnione przez organizatora, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu uzyskali cząstkową oceną celującą z języka angielskiego w kategorii "aktywność".

tekst: Iwona Walczak
Lekturowe lapbooki

Lapbook to w dosłownym polskim tłumaczeniu "książka na kolanach". Jest on czymś w rodzaju teczki tematycznej, w której możemy umieścić wiadomości na wybrany temat. Łączy rysunki, krótkie opowiadania, wykresy, słówka, terminy czy też zdjęcia. To wszystko umieszczone jest w kieszonkach, książeczkach o przeróżnych kształtach i na karteczkach. W lapbookach dużo się dzieje, nie wszystko jest oczywiste, niektóre informacje można głębiej ukryć, a uczniowska pomysłowość na przeróżne schowki nie ma granic.

Szóstoklasiści wykorzystali lapbook, jako oryginalny sposób poznawania lektur w czasie nauki zdalnej. Efekty ich pracy dotyczącej "Hobbita" J. R. R. Tolkiena oraz "Felixa, Neta i Niki" Rafała Kosika można zobaczyć w galerii.

tekst: Alina Kmonk


PRZYJAŹŃ, czyli to, co NAJWAŻNIEJSZE

Jak ważna jest w naszym życiu przyjaźń, zobaczyliśmy w trudnym czasie pandemii. Siódmoklasiści spragnieni koleżeńskich spotkań zaangażowali się w czasie lekcji języka polskiego w rozważania na temat roli przyjaźni we fraszkach J. Kochanowskiego. Okazało się, że w czasach poety z Czarnolasu, czyli w epoce renesansu, oraz we współczesnym świecie to temat tak samo aktualny i bardzo ważny. Oto efekty pracy w grupach podczas omawiania w kl. 7b fraszki J. Kochanowskiego "Na zachowanie". /zob. załącznik/

"Przyjaźń" - pobierz załącznik

tekst: Alina Kmonk
Teatr w Sieci/Natenczas

Pod taką nazwą z inicjatywy dyrekcji Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie w ramach wspólnego programu Samorządu Województwa Podkarpackiego, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, Polskiego Radia Rzeszów oraz Telewizji Polskiej SA Oddział w Rzeszowie powstał projekt skierowany do uczniów pn. "Wsparcie szkół i placówek w zajęciach pozalekcyjnych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".
W kwietniu dostaliśmy informacje o projektach teatralnych przygotowanych przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej i podjęliśmy starania, aby móc w nich uczestniczyć. Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w: Konkurs recytatorki "Polska poezja religijna" z okazji 100. rocznicy urodzin Św. Jana Pawła II i beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz Warsztaty teatralne online/real. Aby wziąć udział w konkursie należało przesłać nagranie MP4 wybranego wiersza. Komisja Teatru po przesłuchaniu 120 recytacji postanowiła zakwalifikować do projektu 33 uczestników, w tym 2 uczniów z naszej szkoły. Byli to: Zuzanna Kalicińska z kl. 8 i Filip Wojtuń z kl. 5. Zuzia zmierzyła się z utworem "Niewidoma dziewczynka" ks. Jana Twardowskiego, a Filip wybrał wiersz "Naucz się dziwić" tego samego autora. Recytatorzy doskonalili swoje umiejętności pod okiem aktorki i wokalistki Dagny Mikoś.
W tym samym czasie rozpoczęła się praca nad drugim projektem. Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń na zajęcia teatralne uczestników wyłoniono w drodze losowania. W warsztatach mogły wziąć udział grupy do 7 osób. Z naszej szkoły byli to: Weronika Pelczar, Joanna Omachel, Martyna Miśkowiec, Kinga Herbut, Maria Gaj, Zuzanna Szmyd i Adam Szmyd. Młodzi artyści pracowali z aktorką dramatyczną Beatą Zarembianką nad tekstem "Małego Księcia".
Pod czujnym okiem prowadzących uczestnicy projektu doskonalili dykcję, uczyli się panować nad tremą, emocjami pojawiającymi się podczas publicznych występów.
Zgodnie z założeniami regulaminu pierwsza część pracy miała się odbyć online, a druga, już po zakończeniu epidemii, w realnej rzeczywistości. Jeszcze wtedy nikt nie przypuszczał, że ówczesna sytuacja potrwa tak długo. Planowano, że efekt prac warsztatowych zostanie oceniony podczas finałowej prezentacji na deskach Teatru. Niestety ze względu na trwającą sytuację nie doszło do spotkań w realu ani nie zostały nagrane przedstawienia konkursowe. Finał konkursu i warsztatów teatralnych miał miejsce 14 grudnia na kanale You Tube. Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy i nagrody dla każdego uczestnika.

Koordynator projektu
Katarzyna Marszałek


Walentynki 2021

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia ludzie obdarowują się kartkami i prezentami wyznając sobie uczucia. Walentynki są okazją nie tylko do wyznawania sobie miłości, ale również do złożenia pozytywnych życzeń wszystkim osobom, które lubimy i szanujemy. Ten radosny i magiczny dzień postanowili uczcić również uczniowie naszej szkoły. W klasach młodszych z okazji święta zakochanych, zorganizowany został konkurs na najpiękniejszą kartkę walentynkową z życzeniami w j.angielskim. Chętni uczniowie klas starszych również wykonali prace walentynkowe. Oto wszystkie nadesłane prace.

tekst: Katarzyna Inglot
Pomoc dla zwierząt

Dnia 29.01.2021 r. w naszej szkole zakończyła się akcja "Pomóż bezdomnym zwierzętom". Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Przyniesione do szkoły produkty przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przekazali do OTOZ Animals Krosno. W ramach akcji zebraliśmy karmę dla kotów i psów, kocyki, zabawki, środki higieniczne i wiele potrzebnych produktów dla zwierząt, których nie sposób wymienić. Bardzo dziękuję uczniom, rodzicom i nauczycielom za duże zaangażowanie . Dziękuję również opiekunowi oraz członkom Szkolnego Koła Miłośników Przyrody za przekazanie pieniądze na zakup karmy. Środki te zostały wpłacone na konto OTOZ Animals Krosno.

Katarzyna Inglot
Szkolny koordynator akcjiPraca zdalna na lekcjach języka niemieckiego nie musi być nudna...  więcej>>>

tekst: Magdalena MroczkaRelacja z przebiegu pracy Szkolnego Koła Języka Niemieckiego w pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/21.

Praca w szkolnym kole zainteresowań przeznaczona była dla uczniów, którzy pragnęli rozwijać swoje umiejętności językowe.
Dodatkowe zajęcia odbywały się w każdy piątek od 7.10-7.55 , w których uczestniczyli uczniowie z klas siódmych i ósmych oraz jedna osoba z klasy VIb.
W I półroczu roku szkolnego odbyło się 14zajęć, a frekwencja wynosiła 95%...  więcej>>>

tekst: Magdalena MroczkaZdalne nauczanie na lekcji geografii w klasie 6b

Zapraszamy do obejrzenia galerii prac wykonanych przez uczniów klasy 6b na zdalnych lekcjach geografii w pierwszym semestrze roku szkolnym 2020/2021...  więcej>>>

tekst: Magdalena MroczkaFotorelacja z pracy zdalnej na lekcjach wychowawczych w klasie 6b.

Podczas nauki zdalnej uczniowie klasy 6b wykonywali ciekawe prace, którymi dzieli się ze swoimi rówieśnikami...  więcej>>>

tekst: Magdalena MroczkaŻyczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Chętni uczniowie kl. I-III złożyli on-line Bożonarodzeniowe życzenia - obejrzyjcie i posłuchajcie. My również składamy najserdeczniejsze życzenia... Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, a na nadchodzący Nowy Rok wszelkiej pomyślności, wiary i optymizmu. Wesołych Świąt!

tekst i nagranie video: Kinga Pelczar, Katarzyna Frydrych


Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej "Świąteczny List od Przyjaciela" - grudzień 2020 r

Dziękuję uczniom za udział w dobrowolnej akcji charytatywnej "Świąteczny List od Przyjaciela". Organizatorem akcji było Stowarzyszenie Pro Salute.
Akcja polegała na napisaniu życzeń świątecznych do podopiecznych Stowarzyszenia Pro Salute - dzieci z dystrofią mięśniową oraz pozostałych pacjentów Kliniki Rehabilitacji dziecięcej UMB. Akcja miała na celu pokazanie, że dzieci z Kliniki Rehabilitacji dziecięcej UMB mają przyjaciół, którzy myślą o nich i wierzą w ich wyzdrowienie.
Uczniowie wykonali własnoręcznie pocztówki świąteczne, na których napisali życzenia i podpisali je swoim imieniem. Następnie zrobili im zdjęcia. Zdjęcia zostały wysłane na adres Stowarzyszenia Pro Salute. Organizatorzy przekazali życzenia swoim podopiecznym. W podziękowaniu przysłali życzenia świąteczne dla wszystkich wolontariuszy - uczestników akcji.

Renata Kalicińska
Szkolny koordynator akcji

Pierwszaki kochają zwierzaki!

Uczniowie klas pierwszych poznawali ostatnio na lekcjach języka angielskiego nazwy różnych zwierząt domowych. Zachęceni przez nauczyciela przesłali zdjęcia swoich ulubieńców oraz rysunki pupili, o których marzą. Okazało się, że uczniowie kochają zwierzaki i chętnie się nimi opiekują. Najpopularniejszymi zwierzątkami domowym wśród uczniów klas pierwszych okazały się być koty, a na drugim miejscu znalazły się psy. Oprócz tego w domach pierwszaków mieszkają także żółwie, króliki, rybki, chomik i różne gatunki ptaków. Posiadanie zwierząt zapewnia wiele korzyści zdrowotnych: redukuje stres, poprawia sprawność fizyczną. Uczy też szacunku do świata i otoczenia, rozwija empatię. Podczas opieki nad zwierzętami dzieci uczą się odpowiedzialności, rośnie ich pewność siebie i poczucie własnej wartości. Należy jednak pamiętać, że posiadanie zwierzątka domowego to nie tylko przyjemność, ale także duża odpowiedzialność. Nasi milusińscy są od nas całkowicie zależni, ponieważ musimy zapewnić im pożywienie, dostęp do wody oraz odpowiednie warunki mieszkaniowe. Dlatego, zanim kupimy lub przygarniemy jakieś zwierzątko, powinniśmy się dowiedzieć, jak należy się o niego troszczyć. Ono z pewnością odwdzięczy się nam wiernością i przywiązaniem.
Zapraszam do galerii zdjęć i rysunków zwierząt nadesłanych przez uczniów klas pierwszych.

tekst: Iwona Walczak
Dobro w... PACZCE

W piątkowy wieczór 11 grudnia 2020 r. wybrana przez nas rodzina otrzymała "Szlachetną paczkę". Z relacji jej opiekunki wynika, że państwo byli bardzo wzruszeni i z niedowierzaniem obserwowali, jak strażacy wnosili kolejne pudełka. Zainteresowanie ich losem i okazaną pomoc potraktowali jak cud. Bardzo dziękują za okazane im serca. Ciepłe słowa do osób zaangażowanych w akcję skierowała również wolontariuszka. Jest pod wrażeniem tego, z jaką wrażliwością odpowiedzieliśmy na potrzeby nieznanych nam osób.
Bardzo dziękuję uczniom, ich rodzicom i nauczycielom za zaintyeresowanie, przyniesione dary i pomoc. Dziękuję za wsparcie Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. W trudnym czasie pandemii udało nam się dokonać czegoś dobrego.

Iwona Janocha
koordynator akcji
III edycja Akcji Charytatywnej "Łańcuch dobra"

Na przełomie listopada i grudnia 2020 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w III edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Łańcuch Dobra".
Akcja była prowadzona w powiązaniu z biciem rekordu długości łańcucha choinkowego z papieru, osiągniętego podczas II edycji akcji, czyli długości 115 km 497 m 7 cm (w zeszłym roku).
Organizatorem jest Stowarzyszenie Pro Salute z siedzibą w Białymstoku. Według organizatorów idea bicia rekordu to zadanie symboliczne - ma pokazać dzieciom z dystrofią, że nie są samotne w swojej chorobie, że jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, którzy wierzą w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki, może nie z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim jest stworzenie możliwie jak najdłuższego łańcucha. Poprzez udział w akcji organizatorzy i uczestnicy chcieli dać chorym dzieciom sygnał, że jak uda się zmobilizować dużo osób do zrobienia długiego łańcucha, to one też dadzą radę walczyć z chorobą.
W tym roku, ze względu na pandemię, w naszej szkole akcja miała charakter symboliczny. Każdy uczestnik akcji zrobił fragment łańcucha sam u siebie w domu. Zmierzył jego długość i wykonał zdjęcie. W sumie uczniowie sporządzili łańcuch o długości 422,53 m. W akcji wzięło udział 53 uczniów z 9 klas z poziomu IV-VIII oraz 9 wychowawców. Najdłuższy odcinek łańcucha wykonali uczniowie klasy 5a - miał on 158,6 m długości. Ogólnopolskie posumowanie akcji i ogłoszenie długości łańcucha wykonanego w tegorocznej edycji akcji będzie miało miejsce 20 grudnia 2020 r.
Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom akcji za zaangażowanie, a wychowawcom i rodzicom za pomoc.

Renata Kalicińska
Szkolny koordynator akcji


Życzenia od organizatorów akcji charytatywnej "Łańcuch Dobra" z okazji Światowego Dnia Wolontariusza - 5 grudnia

Aby wszystkie plany - nawet te bardzo abstrakcyjne - udało się zrealizować
szczęścia - dzięki któremu te zamierzenia staną się realne
zdrowia, które pomoże w ich realizacji
przyjaciół, z którymi można dzielić radość ze swoich sukcesów i mieć wsparcie w chwilach zwątpienia

Stowarzyszenie Pro Salute
Pomagamy mimo wszystko!

W ostatnich dniach ruszyła kolejna edycja "Szlachetnej paczki". W trudnym czasie epidemii wiele osób, szczególnie starszych, potrzebuje pomocy i poczucia wsparcia. Zdecydowaliśmy więc, że mimo przejścia szkoły w tryb pracy zdalnej będziemy podtrzymywać piękną tradycję i również w tym roku przystąpimy do akcji.
Nasza pomoc jest kierowana do starszego małżeństwa, które boryka się z problemami zdrowotnymi. Pan Krzysztof ze względu na chorobę nowotworową wymaga stałej opieki żony, a sporą część skromnego domowego budżetu pochłaniają wydatki związane z leczeniem. Rodzina nie potrzebuje wiele: pościeli, środków czystości i żywności. Świadomość tego, że ich sytuacja spotyka się ze zrozumieniem, daje nadzieję.
Szczegółowe informacje na temat potrzeb naszych "szkolnych dziadków" znaleźć można w wiadomościach wysłanych za pośrednictwem dziennika do uczniów, rodziców i nauczycieli. Już dzisiaj miło jest mi poinformować, że w dzień po ogłoszeniu akcji do szkoły dostarczono kuchenkę mikrofalową, o której wybrana rodzina od dawna marzyła. Warto też zaznaczyć, że nasza aktywność zachęciła Zespół Szkół w Orzechówce do włączenia się w akcję i w tym roku działamy wspólnie. Liczy się każda, nawet drobna pomoc, dlatego zachęcam wszystkie osoby o wrażliwym sercu do aktywności.

Koordynator akcji - Iwona Janocha
Akcja "Podziel się zniczem"

Pamięć o zmarłych towarzyszy ludziom na całym świecie. W bieżącym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję "Podziel się zniczem", którą zorganizował Samorząd Uczniowski. Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszej społeczności. Nasza szkolna akcja rozpoczęła się od zorganizowania zbiórki zniczy. Po zakończonej zbiórce tj. 26 października przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem SU udał się na miejscowy cmentarz. Odwiedziliśmy groby osób, które zapisały się na kartach historii naszej szkoły. Zapaliliśmy znicze na grobach pedagogów i pracowników szkoły. Na koniec wyruszyliśmy w poszukiwaniu opuszczonych i zaniedbanych grobów. Stawiając zapalone znicze chcieliśmy choć na chwilę przywrócić pamięć o tych, których już z nami nie ma.
Wszystkim, którzy włączyli się w akcją bardzo dziękuję.

tekst i zdjęcia: Katarzyna InglotGaszynChallenge

Wyzwanie przyjęte!
Dziękujemy za nominację Szkole Podstawowej w Zalesiu, my nominujemy:
  1. Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym
  2. Radę Sołecką w Krościenku Wyżnym
  3. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym.
Zadanie jest proste, naminowani muszą wykonać 10 pompek/ przysiadów, nagrać film i umieścić go na swojej stronie. Jeśli nominowani nie wykonają zadania wpłacają 10zł/os., jeśli wykonają to 5zł/ os. na konto: 49102029640000690201643857 z dopiskiem Krzysiu Lorens.
Na wykonanie zadania przydzielone jest 48 godzin.
Do dzieła!

tekst: Sebastian Frydrych
nagranie video: Ilona Lorens

POŻEGNANIE SZKOŁY 26.06.2020 r.
Jak pracowało SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU w roku szkolnym 2019/2020

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
Jan Paweł II

WOLONTARIUSZ to:
  W - wyjątkowa osoba
  O - otwarta na potrzeby drugiego człowieka
  L - lojalna wobec siebie i innych
  O - oddana podopiecznym i ich rodzinom
  N - nigdy lub bardzo rzadko tracąca cierpliwość
  T- traktująca to co robi, bardzo poważnie, jako wyzwanie
  A - aktywna
  R - radosna - praca daje jej satysfakcję i motywację do działania
  I - indywidualista, ale potrafiący działać zespołowo
  U - uśmiechająca się często - uśmiech to jego wizytówka
  S - sumienna
  Z - zawsze gotowa pomagać

Taką definicję wolontariusza określiło stowarzyszenie Pro Salute składając uczniom pracującym w Szkolnym Kole Wolontariatu życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
W kole pracowali uczniowie klas ósmych i swoim zaangażowaniem w pełni potwierdzili słuszność powyższej definicji. Szkolne Koło Wolontariatu współpracowało z Samorządem Uczniowskim. Uczniowie brali udział w następujących akcjach charytatywnych:
  - zbiórce pieniędzy na rzecz Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia",
  - zbiórce pieniędzy dla Krzysia przed koncertem "Złote Serca",
  - zbiórce karmy dla psów i kotów ze schroniska,
  - "Łańcuch Dobra",
  - "Góra Grosza",
  - kartka świąteczna dla chorych z hospicjum.

Ponadto pomagali przy akcji "Szlachetna Paczka".
Już w okresie nauczania na odległość uczniowie wzięli udział w kampanii informacyjnej na temat wolontariatu.
Oto, jak o swojej pracy wypowiadają się wolontariusze z naszej szkoły:
"Pracowałam w wolontariacie, ponieważ chciałam pomagać osobom młodszym i słabszym. Pomoc jest najważniejsza, dlatego chciałam pomagać" (Wiktoria). "Praca w wolontariacie umożliwiła mi rozwój na wielu płaszczyznach życia. Podczas organizowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu akcjach zdobyłem wiele przydatnych umiejętności i wzbogaciłem swoje doświadczenie w takich sferach, jak praca z innymi ludźmi, czy organizowanie różnych projektów i wydarzeń. Ponadto niesienie pomocy innym przynosiło mi wiele satysfakcji i motywowało do kolejnych działań (Szymon).
Bardzo dziękuję za współpracę wszystkim uczniom i nauczycielom.

tekst i zdjęcia: Renata Kalicińska
Skok w przestrzeń i zakręcone wokół osi

Pod koniec roku szkolnego na matematyce jest czas na wycieczkę w przestrzeń. Zanim uczniowie będą obliczać powierzchnię i pojemność różnych wielościanów czy brył wskazane jest, aby sami wykonali modele. Siatki można było wykorzystać te, które znajdowały się w zeszytach ćwiczeń lub narysować i wyciąć samodzielnie. Modele brył wykonane samodzielnie świetnie rozwijają wyobraźnię a później ułatwiają zrozumienie nowych pojęć.
Niektórzy uczniowie klas: 4b i 6a zechcieli podzielić się efektami swojej pracy. Oto one:

tekst: Jadwiga Omachel
Ulubiona pora roku

Na przełomie kwietnia i maja uczniowie klas pierwszych poznawali na lekcjach języka angielskiego słownictwo związane z pogodą. Uczyli się, jak nazywać różne zjawiska atmosferyczne, ubrania i pory roku.
Na podsumowanie cyklu lekcji o pogodzie uczniowie wykonali projekt pt.: Moja ulubiona pora roku. Dzieci wykorzystały w swojej pracy różne materiały, m.in.: papier kolorowy, bibułę oraz skrawki tkanin. Ponad połowa pierwszoklasistów zdecydowała, że najbardziej lubi lato. Najmniej popularną porą roku okazała się jesień, którą jako temat swojej pracy projektowej wybrał tylko jeden uczeń.
Zapraszam do galerii prac.

tekst: Iwona Walczak
"Innowatorzy szukają wiosny"

Uczniowie klasy 5 d chcieli pokazać, że wiosna już na dobre zawitała. Oto zdjęcia, które sami wykonali.

tekst: Magdalena Mroczka
zdjęcia: Filip Ciołkowski, Aleksandra Haduch, Oliwia Gardziel


Innowacja "Młody Turysta - on-line"

Już od 12 marca zmuszeni jesteśmy do kontynuacji naszej nauki w domu poprzez dzienniki elektroniczne, platformy edukacyjne, czy też media społecznościowe. Winny temu jest koronawirus, który ogarnął swym zasięgiem już cały świat. Również konkursu wiedzy o naszej stolicy, czy plastycznego nie udało nam się doprowadzić do finału. Rozdanie nagród i dyplomów miało odbyć się w trakcie przedstawienia z naszym udziałem. Ale nie martwcie się, nic straconego! Jeżeli nie uda nam się wrócić do szkoły w czerwcu - rozdamy nagrody i dyplomy.
I tak kończymy temat stolicy Polski, przechodząc do kolejnego, równie ciekawego temat, jakim są góry. Podczas spotkań on-line każdy z nas miał przygotować i przedstawić informacje na temat wybranych gór, występujących w Polsce i na świecie.
Wirtualnie prezentowaliśmy zrobiliśmy: plakaty, prezentacje i referaty.
Zachęcamy do czytania i oglądania naszych prac, bo naprawdę warto!

Młodzi turyści z 5d.

     Karpaty - referat - zobacz!
     Sudety - referat - zobacz!

tekst: Aleksandra Haduch


Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. "Znamię! Znam je?"

Nasza szkoła przystąpiła do programu promującego zdrowie, mającego na celu poznanie przyczyn, objawów i sposobów zapobiegania czerniakowi skóry. Program skierowany był do uczniów klas 7. i 8.
Miło mi poinformować, że w programie wzięło udział 100% uczniów tych klas. To pokazuje, że młodzi ludzie są zainteresowani problemami dotyczącymi zdrowia i troską o nie.
Serdecznie dziękuję za wykonanie prezentacji uczniom-koordynatorom tego projektu:
Natalii Florek, Szymonowi Jurczakowi, Agacie Kowalskiej, Karolinie Miśkowiec, Julii Terefenko i Natalii Trybus.
W ich imieniu zapraszam uczniów, rodziców i wszystkich gości tej strony do zapoznania się z treścią prezentacji.

     Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka. 'Znamię! Znam je?' - zobacz!

tekst: Katarzyna Gałązka
Projekt z języka angielskiego

Uczniowie klas 1 a i 1 b wykonali w ramach projektu z języka angielskiego wesołe stworki z materiałów, które na co dzień wyrzucamy. Dzieci wykorzystały m.in.: słoiki, butelki plastikowe, kubki po jogurtach, nakrętki oraz słomki. Wszystkie prace są bardzo pomysłowe i doskonale łączą się z tematyką obchodzonego 22 kwietnia Dnia Ziemi. Z niepotrzebnych materiałów powstały wesołe zabawki, które mogą być wspaniałą ozdobą dziecięcych pokojów.

tekst: Iwona Walczak
DZIEŃ ZIEMI - 22.04.2020 r.

Młodzież naszej szkoły przygotowała optymistyczne prezentacje dotyczące wiosny w swojej najbliższej okolicy:

     Dzień Ziemi 2020 - Natalia Florek - zobacz!
     Dzień Ziemi 2020 - Kinga Herbut - zobacz!
     Dzień Ziemi 2020 - Szymon Jurczak - zobacz!
     Dzień Ziemi 2020 - Gabriela Liput - zobacz!
     Dzień Ziemi 2020 - Natalia Mercik - zobacz!
     Dzień Ziemi 2020 - Aleksandra Piwińska - zobacz!
     Dzień Ziemi 2020 - Lena Suti - zobacz!
     Dzień Ziemi 2020 - Tobiasz Walczak - zobacz!

tekst: Katarzyna Gałązka
Światowy Dzień Autyzmu

Światowy Dzień Autyzmu przypada na 2 kwietnia. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie. Nie wynaleziono leku, który zastopowałby działanie symptomów autyzmu. Autyzm trwa całe życie.
Kolor niebieski szczególnie 2 kwietnia symbolizuje nadzieję na lepsze życie - życie osób z autyzmem i ich rodzin. Kolor niebieski ma nam przypominać, że autyzm jest blisko nas.
W obecnej sytuacji wiele ważnych budynków nie było oświetlonych na niebiesko. Nie odbyły się również marsze, które jak co roku miały na celu uwrażliwić społeczeństwo na problemy osób z autyzmem. Uczniowie naszej szkoły nie zapomnieli, że autyzm istnieje. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji i nadesłali zdjęcia bardzo dziękujemy.
Pamiętajmy: Inny, nie znaczy gorszy!

tekst: Renata Słowik, Katarzyna Inglot
zdjęcia: uczniowie PSP w Krościenku Wyżnym
Światowy Dzień Zespołu Downa

Jesteśmy w domu ale "Wiemy, rozumiemy i akceptujemy".
21 marca obchodzony był Światowy Dzień Zespołu Downa. Samorząd Uczniowski miał wiele planów. W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem udało nam się wykonać jedynie gazetkę na szkolnym korytarzu. Mimo wszystko przyłączyliśmy się do świętowania - zrobiliśmy to zdalnie. Wszystkim uczniom dziękuję za włączenie się w akcję i nadesłane zdjęcia.


tekst: Katarzyna Inglot
zdjęcia: uczniowie PSP w Krościenku Wyżnym
Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu "Słynni skoczkowie narciarscy krajów niemieckojęzycznych oraz Polski"

W dniu 06.03.2020 r. w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu wiedzy: "Słynni skoczkowie narciarscy krajów niemieckojęzycznych oraz Polski". Po raz kolejny nasi uczniowie pokazali, że warto podejmować wyzwania, żeby rozwijać swoje zainteresowania. Inicjatorem konkursu byli uczniowie z koła języka niemieckiego. Wykonali oni piękne plakaty opisujące życiorysy znanych skoczków narciarskich. Następnie zrobili gazetkę na jednej z tablic informacyjnych na holu szkoły.
Głównym celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportami zimowymi oraz motywowanie uczniów do pogłębienia wiedzy na temat kultury i zwyczajów niemieckojęzycznych.
Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy świetnie znają życiorysy skoczków narciarskich. Uczestnicy musieli zmierzyć się z testem wiedzy i jak się okazało poziom wiedzy był bardzo wyrównany.
Zwycięzcami zmagań okazali się:
   I miejsce- Szymon Jurczak kl. VIII b
   I miejsce -Jakub Jurczak kl. VIII b
   II miejsce- Weronika Pelczar kl. VII a
   II miejsce- Gabriela Bosek kl. VII a
   III miejsce - Gabriela Gerlach kl. VII a
   III miejsce- Patryk Hejnar kl. VIII a
Zwycięzcy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.
Serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w następnych konkursach.

tekst i zdjęcia: Magdalena Mroczka
Zapusty z klasą IV b

"Powiedział Bartek, że jutro tłusty czwartek, a mamusia uwierzyła, dobrych smakołyków naważyła." W ostatnim tygodniu karnawału uczniowie klasy IV b zorganizowali kiermasz słodkości. Wraz z rodzicami przygotowali różnego rodzaju ciasta, ciasteczka i galaretki z owocami. Podczas długiej przerwy międzylekcyjnej uczniowie rozprowadzali smakołyki a zebrane pieniądze będą zagospodarowane przez Klasową Radę Rodziców. Wszystkim uczniom szkoły, którzy wspomogli nasze przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy!

tekst i zdjęcia: Jadwiga Omachel
"Dzień Świętego Walentego To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznają, że chcą kochać i kochają!
"


W dniu 14 lutego 2020 roku w naszej szkole odbyły się WALENTYNKI. Dzień ten dla najmłodszych dzieci stanowi symbol przyjaźni, relacji międzyludzkich i radości wspólnego przebywania. Dzieci kultywowały tradycje walentynkowe, były zachęcane do okazywania uczuć innym osobom, czerpały radość ze wspólnej zabawy i pobytu w szkole, poznały tradycje walentynkowe jak również budowały atmosferę przyjaźni i współdziałały w grupie, podczas licznych konkursów i zabaw. Tego dnia odwiedziła nas poczta walentynkowa przez którą niektóre dzieci otrzymały walentynki, złożone wcześniej w skrzynce - poczcie walentynkowej. Odbyły się zabawy przy piosenkach "Mam serduszko"- na melodię Mam chusteczkę, "Nie chcę Cię znać", zabawa w krzesełka, dopasowywanie do siebie brakujących połówek serc, zagadki, quiz walentynkowy. Na koniec dzieci wykonywały kartki walentynkowe dla swoich rodziców, które wręczyli po powrocie do domu.

tekst i zdjęcia: Agnieszka Rysz
Walentynki

14 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Walentynki. Był to doskonały czas, aby okazać swoje uczucia osobom, które lubimy i szanujemy. Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową. Na korytarzu została ustawiona skrzynia, do której uczniowie wrzucali kartki i serduszka dla swoich sympatii, koleżanek, kolegów oraz nauczycieli. Następnie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odpowiednio posegregowali pocztę, aby rozdać adresatom. Walentynowy dzień z pewnością można zaliczyć do udanego. Był to dzień miłych wrażeń.

tekst i zdjęcia: Katarzyna Inglot
Spotkanie z przewodnikiem turystcznym Mateuszem Podkulem

12 lutego 2020 r. gościliśmy w naszej szkole Pana Mateusza Podkula - przewodnika turystycznego pracującego w PTTK w Brzozowie. Pan Mateusz wygłosił dwugodzinną prelekcję na temat: "Sytuacje trudne i nietypowe z pracy pilota i przewodnika turystycznego". Młodzież miała możliwość uczestniczenia w interesującej lekcji geografii oraz uzyskania wiadomości z tak zwanej "pierwszej ręki". W czasie prelekcji gość podzieli się swoimi wrażeniami , jakie towarzyszą mu podczas wyprawy w Bieszczady. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się autentyczne opowiadania o wyjątkowych i ciekawych zdarzeniach nierzadko wywołujących uśmiech lub dreszczyk emocji. Spotkania z profesjonalistami i ludźmi z pasją to zajęcia, które w wyjątkowy sposób potrafią wzbogacić naszą wiedzę, rozbudzić ciekawość świata oraz zapaść na długo w pamięci.

tekst i zdjęcia: Magdalena Mroczka
Wycieczkę do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie

11. 02.2020r. klasa V d odbyła wycieczkę do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie. Najważniejszymi atrakcjami CDS były pokazy produkcji i zdobienia szkła oraz warsztaty. Zwiedzanie rozpoczęliśmy w budynku głównym, gdzie przewodnik odkrywał przed nami tajniki produkcji szkła. Po zejściu na najniższe piętro muzeum znaleźliśmy się przy piecu hutniczym. Tutaj z bliska mogliśmy obserwować z czego i jak powstaje szkło.
Następnie wszyscy uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, gdzie każdy miał okazję malować na szkle. W czasie zajęć chłopcy i dziewczęta rozwijali swoją kreatywność oraz pomysłowość. Na zakończenie wycieczki, każdy uczestnik otrzymał swoje dzieło na własność. Ciekawa dla uczniów była także możliwość wybicia szklanego medalu oraz uczestniczenia w samej produkcji szkła. Uczniowie bacznie przyglądali się pracy hutników, zdobników szlifierzy oraz malarzy.
Później odwiedziliśmy warsztaty obróbki i zdobienia szkła: grawerowania, malowania na szkle, produkcji witraży i szklanych figurek. Dodatkowo mieli okazję zobaczyć film prezentujący historię powstania huty szkła w Krośnie i innych podobnych obiektów w okolicy.
Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy były piwnice położone w zachodniej części krośnieńskiego rynku, gdzie dokładnie przyjrzeliśmy się na czym polega kunszt nowoczesnych artystów szkła. W tym miejscu uczniowie zwiedzali interaktywne sale, poznawali różnorodne właściwości i zastosowania szkła, uczestniczyć w eksperymentach i zabawach m.in. "zobaczyć rozgwieżdżone niebo" przez szkło powiększające i okulary 3D.
Na zakończenie wycieczki uczniowie mieli możliwość dokonać zakupu szklanych pamiątek.


tekst i zdjęcia: Magdalena Mroczka
Zabawa choinkowa

Zabawa choinkowa wpisała się na stałe w kalendarz imprez organizowanych w naszej szkole. Jest jednym z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń dla dzieci i młodzieży. W tym roku zabawa choinkowa odbyła się 30 stycznia. Dzieci z oddziałów zerowych i klas I - III bawiły się od godz. 16.30 do 18.30, natomiast uczniowie klas IV - VIII "szaleli na parkiecie" od godz.17.30 do 19.30. Jak co roku, najmłodsi uczniowie przebrani byli w przeróżne stroje karnawałowe. Było zabawnie, wesoło i kolorowo. Impreza została zorganizowana we współpracy nauczycieli, Rady Rodziców, oraz Samorządu Uczniowskiego. Wszystkim bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

tekst i zdjęcia: Katarzyna Inglot
Dzień Babci i Dziadka 2020

"Z grzeczniutkim ukłonem, z uśmiechem radości, witamy wszystkich zebranych gości..."- takimi słowami dzieci przywitały swoich Dziadków podczas uroczystości z okazji ich święta. Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka. Kojarzą nam się z ciepłem, miłością i wszystkim co dobre. Z okazji Ich święta, dzieci z zerówki wraz z wychowawczynią przygotowały ciekawy występ. Już od samego rana dzieci z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości. Licznie przybyli dziadkowie zasiedli na przygotowanych dla nich miejscach i z dumą oglądali występy swoich wnucząt. Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki i zachęcały dziadków do wspólnej zabawy. Dziadkowie nagradzali swoich wnuków gromkimi brawami. Po występie dzieci wręczyły dziadkom własnoręczne wykonane laurki oraz zaprosiły swoich dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami. Wszystkim przybyłym gościom raz jeszcze dziękujemy!

tekst i zdjęcia: Agnieszka RyszZespół "SONG" na XXII Koncercie Kolęd Stowarzyszenia Kulturalnego Dębina - 19.01.2020 r.

nagranie video: Wacław Żywiec


SZKOLNY KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

Wspólne kolędowanie w naszej szkole stało się już tradycją. 9 stycznia odbył się koncert kolęd i pastorałek. Uroczysty koncert rozpoczął się programem w wykonaniu uczniów klasy 5B. Kolejną atrakcję stanowił występ szkolnego zespołu muzycznego SONG. Jak zawsze było uroczyście i odświętnie. Każda klasa przygotowała swoją aranżację znanej powszechnie kolędy lub pastorałki. Można było usłyszeć talenty wokalne jak również podziwiać świąteczne kostiumy naszych uczniów. W repertuarze znalazły się znane i popularne kolędy oraz piosenki świąteczne, które zostały przygotowane przy udziale nauczycieli wychowawców. Dziękuję wszystkim uczniom i ich wychowawcom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie się do koncertu oraz za to, że to dzięki Wam można było w tym dniu cieszyć się miłą atmosferą.

tekst: Katarzyna Inglot
zdjęcia: Katarzyna Inglot, Kinga Pelczar

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony