38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

Pierwsze wzmianki na temat szkółki parafialnej w Krościenku Wyżnym pochodzą z XV wieku. W XIX w. Budynek szkoły - rok 1975uzyskała ona status szkoły publicznej. Mieściła się od tego czasu w różnych lokalach. Do 1964 r. uczono m. in. w starym dworze oraz budynku obecnego ośrodka zdrowia. W 1964 r. oddano do użytku nowy gmach wybudowany w ramach akcji "1000 szkół na tysiąclecia państwa polskiego". W latach 1998-2000 budynek szkoły został rozbudowany. Dobudowano pełnowymiarową salę gimnastyczną oraz piętro dla gimnazjum. Do 1999r. szkoła funkcjonowała jako 8-klasowa szkoła podstawowa. W związku z reformą oświaty na jej bazie utworzono Publiczną Szkołę Budynek szkoły - rok 2008Podstawową oraz 3-letnie Publiczne Gimnazjum. Pod opieką ponad 50 nauczycieli w około 20 oddziałach uczy się corocznie ponad 400 uczniów. Szkoła dysponuje biblioteką, pracownią komputerową i świetlicą, 2 salami gimnastycznymi, salą korekcyjną i siłownią. W szkole działają liczne koła zainteresowań, a uczniowie odnoszą sukcesy w różnych konkursach.
W dniu 13.11.1999 roku szkole zostało nadane imię Jana Pawła II. W tym dniu poświęcono tablicę z wizerunkiem Patrona oraz sztandar szkoły. Odtąd corocznie uczniowie uczestniczą w pielgrzymkach Rodziny Szkół Jana Pawła II na Jasną Górę, a świętem szkoły jest dzień 16 października.
W roku 2017, po reformie systemu oswiatowego, szkoła została przekształcona w 8-klasową Publiczną Szkołę Podstawową. Organem prowadzacym jest Gmina Krościenko Wyżne, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Wizja szkoły:

Nasza szkoła jest doskonale wyposażona, posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę - pracują w niej dobrzy specjaliści inspirujący rozwój dziecka. Szkoła zapewnia uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju przygotowując ich do pełnego udziału w życiu społecznym. Jest szkołą przyjazna dla dzieci, umiejącą wykorzystać ich zalety i wady. Uczy samodzielności, otwartości, umiejętności rozwiązywania problemów, a przez ciągłe zmiany i rozwój podąża do doskonałości.

Misja szkoły:

Kierunek działania szkoły wyznaczają wartości wskazywane przez naukę Jana Pawła II - patrona naszej placówki. Posiadając dobrze przygotowaną kadrę gwarantujemu uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Zapewniamy im zdobywanie potrzebnych wiadomości i umiejętności, rozwoju zainteresowań, pomoc w przypadku trudności oraz szeroko rozumianą opiekę. Wspieramy rodzinę w procesie wychowawczym i przygotowujemy dzieci do funkcjonowania w zmieniającym się świecie.

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.