"ŚWIETLICA SZKOLNA PRZYJAZNA UCZNIOWI"

W Ogólnopolskim Konkursie dla Szkół zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego przyznano naszej Świetlicy Szkolnej tytuł honorowy
„Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi”.

 

Celem konkursu było zaprezentowanie świetlicy szkolnej jako miejsca do nauki i zabawy. Szkoły przystępujące do konkursu przyjęły na siebie zadania, których wykonanie było oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi” było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań.

 

Konkurs trwał od  1 października 2014r. do 28 lutego 2015 r. W tym  okresie świetlica szkolna realizowała zadania ujęte w konkursie. Wychowawcy uczestniczyli w szkoleniu zakończonym egzaminem i otrzymali certyfikaty.

 

W ramach konkursu zorganizowano;

1. Teatrzyk z udziałem dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe

2. Pogadankę, quiz i ogólnoszkolny konkurs pod hasłem „Zdrowie na talerzu”

3. Pogadankę o wakacyjnych podróżach, przygodach, pamiątkach – praca z mapą

4. Bal Harrego Potera i konkurs na czarodziejską czapkę i różdżkę

5. Zajęcia profilaktyczne dotyczące niebezpieczeństw związanych z Internetem

6. Konkurs recytatorski dla klas I-III

7. Pogadankę dotyczącą świetlicy „Czy świetlica bawi, uczy i wychowuje?”

8. Spotkanie z rodzicami, dziadkami „Czytanie łączy pokolenia”

9. Ogólnoszkolny konkurs plastyczny, literacki, fotograficzny „Jesienny spacer dla ucznia”

10. Wychowawcy opracowali opinie dotyczącą pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce oraz ukończyli 40 godzinny kurs dotyczący pracy na świetlicy.

 

Nagrody dla uczestników konkursów ufundowali wychowawcy świetlicy szkolnej oraz sklep ABC Krystyna Filar.

 

                                                                                              Monika Węgrzyn