38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

Drodzy Rodzice naszych przyszłych uczniów!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Krościenko Wyżne. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym informuję, że nabór zarówno do klasy pierwszej jak i oddziału przedszkolnego przy naszej szkole będzie trwał od 18. 02. 2019 r. do 15. 03 2019r. (termin postępowania uzupełniającego- od 03.06. 2019 r. do 07.06. 2019 r. )
Zachęcam do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji do klasy pierwszej oraz Regulaminem rekrutacji do oddziału przedszkolnego. Regulaminy dostępne są na szkolnej stronie www.spkw.pl , w sekretariacie szkolnym i na szkolnej tablicy ogłoszeń.
Wypełnione wnioski rekrutacyjne (wraz z załącznikami - jeżeli są potrzebne) należy składać w sekretariacie szkoły - osobiście, poprzez pocztę lub przesyłając elektronicznie skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres: pspkw@wp.pl

Dyrektor szkoły
mgr Marek Aftanas


Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego - pobierz
Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego 2019 r. - pobierz
Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej - pobierz
Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z obwodu szkoły 2019 r.- pobierz
Wniosek o przyjecie dziecka do klasy pierwszej dzieci spoza obwodu szkoły 2019 r.- pobierz

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony