38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

AKTUALNOŚCI
TAK TO SIĘ ZACZĘŁO...
SUKCESY
REDAKCJE I REDAKTORZY KLEKSA
KLEKS A POLSKA NIEZAPOMINAJKA
UDZIAŁ W WYDARZENIACH MEDIALNYCH
WARTO POSŁUCHAĆ I PAPATRZEĆ
POCZYTAJ KLEKSA W INTERNECIE
KLEKSOWA GALERIA - ZOBACZ ZDJĘCIA ARCHIWALNE
DWA ŁYKI KLEKSOWEJ STATYSTYKITAK TO SIĘ ZACZĘŁO...

Początki gazetki sięgają grudnia 2001 roku. Wtedy właśnie grupa uczestników kółka polonistycznego postanowiła spróbować robić gazetkę szkolną na wzór "Dębiny" - i tak się to zaczęło. Pierwszy zespół redakcyjny tworzył gazetkę od podstaw, bo nigdy wcześniej w naszej szkole takowej nie było. Początkowo teksty przepisywane były na komputerze, układane pod okiem nauczyciela informatyki; potem na pierwszym wydrukowanym numerze dorabiane był ołówkiem rysunki, dopisywane numery stron i dopiero ten egzemplarz szedł do kserowania. Na koniec kartki były składane, zginane, zszywane i tak powstawała gazetka. Pierwszy numer wyszedł w 40 egzemplarzach. Były one maleńkie objętościowo - liczyły zaledwie po 12 stron. Ale ile pracy wymagały! I ile serca w nie cały zespół wkładał!

Pierwszy numer Kleksa wyglądał tak:                    Tyle Kleksów się uzbierało za 18 lat:POTEM KLEKS SIĘ ZMIENIŁ...

Dużo dzieci chciało go czytać. Tekstów było coraz więcej, pomysłów też... Należało pomyśleć o innej nieco formule i sposobie wydawania. Wtedy redakcja nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem Kulturalnym "Dębina", które podjęło się finansowania "Kleksa" - gazetka zaczęła być składana i drukowana w drukarni, konkretnie w Chemigrafii w Krośnie. Od początku z ramienia drukarni pilotowała pisemko pani Jadwiga Kustroń - była dobrym duchem, który z ogromną cierpliwością tolerował i prostował wszystkie niedociągnięcia młodych redaktorów.
Pierwszy zespół redakcyjny tworzyli: Paweł Such jako redaktor naczelny oraz Anna Szmyd, Angelika Wiszyńska, Paulina Żywiec, Justyna Bożek, Joanna Marszałek, Kinga Pudło, Dominika Fortuna, Katarzyna Pelczar, Monika Józefczyk, Monika Albrycht, Ania Lorens, Asia Szklarska, Paulina Bargieł, Ola Steliga, Marlena Homotnik, Ola Michna, Gabrysia Zajdel, Kasia Podkul, Kasia Wójcik, Piotr Michna, Karolina Rudy, Natalia Pelczar, Magda Józefczyk.
Potem były kolejne zespoły, zmieniające się co roku w związku z odchodzeniem uczniów klas szóstych do gimnazjum. I tak jest do dziś. Tyle, że redakcja z roku szkolnego 2018/2019 pracowała już w wydłużonym trybie, bo po reformie oświaty z 2017 roku wydłużył się cykl kształcenia w szkole podstawowej - redaktorzy z klas szóstych przedłużyli więc swą dziennikarską aktywność na kolejne dwa lata.SUKCESY

Wiosną 2004 roku gazetka została zgłoszona do XI Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych i otrzymała wyróżnienie wśród ponad setki pisemek, które wzięły w nim udział.
Z kolei w maju 2009 roku "Kleks" zajął I miejsce w IV Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych (w kategorii szkół podstawowych), organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Rzeszowie pod egidą Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Byliśmy najlepsi wśród 80 zgłoszonych do konkursu gazetek! Redakcja wzięła udział w wielkiej uroczystości wręczenia nagród, która odbyła się w Leżajsku.JAKA GAZETKA?

Gazetka ukształtowała się jako dwumiesięcznik, od czasu do czasu wydawany jest numer specjalny. Pierwszy taki numer wyszedł z okazji śmierci Jana Pawła II, kolejny w maju 2008 roku z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki. Od tej pory co roku redakcja przygotowuje numer niezapominajkowy. Warto wspomnieć, że KLEKS od dawna animuje wiele szkolnych imprez; regularnie włączamy się w życie środowiska lokalnego (Niezapominajka, Święto Drzewa), współpracujemy z organizacjami społecznymi (np. ze Stowarzyszeniem Kulturalnym "Debina"), promujemy szkołę i miejscowość w mediach (TVP Rzeszów, TV Obiektyw, Radio Rzeszów, Nowe Podkarpacie, ogólnopolska strona internetowa LP).
W grudniu 2010 r. wyszedł "złoty" - pięćdziesiąty z kolei - KLEKS. Począwszy od numeru 51. zmieniło się wydawnictwo i drukarnia, w której gazetka jest robiona. Razem z "Dębiną" przenieśliśmy się do Wydawnictwa RUTHENUS w Krośnie. Od tej pory składaniem gazetki zajmuje się pani Agata Zahuta. Zmianie uległa winieta pisemka - zaprojektował ją pan Ariusz Nawrocki - oraz layout. Gazetka w nowej szacie świętowała w grudniu 2011 r. dziesięciolecie swego istnienia.
Specyfika pracy gazetki wynika z dużej rotacji szkolnych dziennikarzy. W pisemku pracują uczniowie klas piątych i szóstych; sporadycznie przyjmowani są czwartoklasiści. Z początkiem każdego roku szkolnego każdy nowy zespół musi zdobyć minimum wiedzy z zakresu prasoznawstwa, wyłonić spośród siebie redakcję i... może przystąpić do przygotowywania pierwszego numeru. Jest to zazwyczaj numer jesienny, ukazujący się w listopadzie. Potem przygotowujemy numer bożonarodzeniowy (grudzień), zimowy (luty), wiosenny (marzec), niezapominajkowy (maj) i wakacyjny (czerwiec). Rocznie ukazuje się w ten sposób 5 - 6 numerów pisemka. KLEKS ma stałą szatę graficzną; zasadą jest, że rysunki przygotowują sami uczniowie, bez sięgania do grafiki komputerowej. Teksty publikowane w gazetce są tekstami autorskimi młodych redaktorów, dotyczą w większości życia szkoły i środowiska. Nie publikuje się przedruków z Internetu. Stałe są działy w gazetce; z niewielkimi corocznymi modyfikacjami rzecz jasna.
Kształt pisemka dostosowuje się do potrzeb i możliwości kolejnych redaktorów.REDAKCJE I REDAKTORZY KLEKSA

Przez prawie 18 lat istnienia gazetki redagowały ją kolejne zespoły redakcyjne. Kierowały nimi redakcje w składzie:

• Rok 2001 / 2002
    Redaktor naczelny: Paweł Such
    Zastępca: Angelika Wiszyńska
    Sekretarz: Anna Szmyd
    Grafik: Kinga Pudło

• Rok 2002 / 2003
    Redaktor naczelna: Joanna Marszałek
    Zastępca: Justyna Bożek
    Sekretarz: Karolina Rudy
    Grafik: Joanna Podkul

• Rok 2003 / 2004
    Redaktor naczelna: Nina Szmyd
    Zastępca: Natalia Rachwał
    Sekretarz: Dorota Marszałek
    Grafik: Joanna Podkul

• Rok 2004 / 2005
    Redaktor naczelna: Aleksandra Żywiec
    Zastępca: Magdalena Józefczyk
    Sekretarz: Kamila Rachwał
    Grafik: Agnieszka Zygarowicz

• Rok 2005/2006
    Redaktor naczelna: Kamila Rachwał
    Zastępca: Karolina Ligenza
    Sekretarz: Michalina Gałuszka
    Grafik: Natalia Panasiuk

• Rok 2006/2007
    Redaktor naczelna: Karolina Szmyd
    Zastępca: Michalina Szafran
    Sekretarz: Wioletta Pelczar
    Grafik: Gabriela Szafran

• Rok 2007/2008
    Redaktor naczelna: Sabina Tasz
    Zastępca: Klaudia Mezglewska
    Sekretarz: Martyna Zywar
    Grafik: Ola Lorenc

• Rok 2008/2009
    Redaktor naczelna: Karolina Ronowska
    Zastępca: Agnieszka Michna
    Sekretarz: Angelika Szajna


• Rok 2009/2010
    Redaktor naczelny: Gabriel Nóżka
    Zastępca: Milena Szul
    Sekretarz: Wiktoria Stasz
    Redaktor graficzny: Ewelina Wojnar
    Przedstawiciel klas piątych: Aleksandra Śliwińska


• Rok 2010/2011
    Redaktor naczelna: Aleksandra Śliwińska
    Zastępca : Arkadiusz Bargieł
    Sekretarz: Aleksandra Dziepak
    Redaktor graficzny: Ewelina Wojnar

• Rok 2011/2012
    Redaktor naczelny: Błażej Kmonk
    Zastępca: Kamil Mezglewski
    Sekretarz: Gabriela Wojtuń
    Redaktor graficzny: Karolina Podkul

• Rok 2012/2013
    Redaktor naczelna: Natalia Bargieł
    Zastępca: Monika Fakadej
    Sekretarz: Ola Fejkiel
    Redaktor graficzny: Tomek Cierpik

• Rok 2013/2014
    Redaktor naczelna: Gabriela Podkul
    Zastępca: Sylwia Szelc
    Sekretarz: Marlena Szmyd
    Redaktor graficzny: Sara Szarek/Katarzyna Guzik

• Rok 2014/2015
    Redaktor naczelna: Jagoda Przymusińska
    Zastępca: Emilia Lorens
    Sekretarz: Ksenia Kulczewska
    Redaktor graficzny: Weronika Pelczar


• Rok 2015/2016
    Redaktor naczelna: Jagoda Przymusińska
    Sekretarz: Zuzanna Prajzner
    Redaktor graficzny: Wiktoria Wójcik

• Rok 2016/2017
    Redaktor naczelna: Zuzanna Prajzner
    Sekretarz: Zuzanna Kalicińska
    Redaktor graficzny: Wiktoria Wójcik


• Rok 2017/2018
    Redaktor naczelna: Zuzanna Prajzner
    Sekretarz: Zuzanna Kalicińska
    Redaktor graficzny: Wiktoria Wójcik


• Rok 2018/2019
    Redaktor naczelna: Zuzanna Prajzner
    Sekretarz: Zuzanna Kalicińska
    Redaktor graficzny: Wiktoria Wójcik


• Rok 2019/2020
    Redaktor naczelna: Zuzanna Kalicińska
    Sekretarz: Aleksandra Pelczar i Kamila Boczar
    Redaktor graficzny: Joanna OmachelKLEKS A POLSKA NIEZAPOMINAJKA

Począwszy od 2008 r. KLEKS włączył się w świętowanie Dnia Polskiej Niezapominajki. W związku z tym w połowie maja wydajemy numer specjalny, który skupia się na tematach lokalnych: historycznych, przyrodniczych, krajoznawczych. Jest to dobrą okazją do poznawania i promowania Krościenka. Tym bardziej, że gazetka stała się powoli organizatorem całej szkolnej Akcji Niezapominajkowej. Co roku redaktorzy projektują ścieżki spacerowe po naszej wsi, inwentaryzują obiekty kulturowe i przyrodnicze, sadzą drzewa, biorą udział w różnych wydarzeniach medialnych. Pilotują też klasowe WYPRAWY NA POSZUKIWANIE NIEZAPOMINAJKI.WARTO ZAGLĄDNĄĆ DO WYBRANYCH KLEKSÓW NIEZAPOMINAJKOWYCH.

   Kleks maj 2009  - zobacz!
   Kleks maj 2011  - zobacz!
   Kleks maj 2014  - zobacz!
   Kleks maj 2018  - zobacz!
   Kleks maj 2019  - zobacz!KLEKSOWE ŚCIEŻKI SPACEROWE:

  • Ścieżka spacerowa szlakiem obiektów przyrodniczych Krościenka (2008 r.)
  • Ścieżka spacerowa szlakiem obiektów historycznych (2008 r.)
  • Ścieżka spacerowa szlakiem starych krościeńskich dębów "Dolina Dębów" (2009 r.)
  • Ścieżka spacerowa szlakiem najstarszych nagrobków i pomników cmentarnych (2009 r.)
  • Ścieżka spacerowa szlakiem pomników (2010 r.)
  • Ścieżka spacerowa "Zapomniany Zielony Raj" (2011 r.)
  • Ścieżka spacerowa "Literacki Szlak Drzew" (2011 r.)
  • Ścieżka spacerowa "Szlakiem Pięciu Stawów" (2012 r.)
  • Ścieżka spacerowa "Literacki Szlak Drzew" w nowej odsłonie (2013 r.)
  • Ścieżka spacerowa "Niezwykłe Widoki Krościenka" (2014 r.)
  • Ścieżka spacerowa "Literacki Szlak Drzew od Cecylii do Antoniego" (2015 r.)
  • Ścieżka spacerowa "Szlakiem Starych Budowli" (2017 r.)
  • Ścieżka spacerowa "Szlakiem Starych Kapliczek" (2018 r.)KLEKSOWE AKCJE NIEZAPOMINAJKOWE:

  • sadzenie Kleksowej Alei (2009 r.)
  • wielka inwentaryzacja kapliczek (2009 r.)
  • wielka inwentaryzacja starych drzew (2009 r.)
  • niezapominajkowy  konkurs   literacki na opowieści o życiu naszej wsi w czasach młodości babć i dziadków     (2010 r.)
  • sadzenie Ptasiego Raju (2011 r.)
  • zgłoszenie do konkursu na Drzewo Roku dęba "Wincentego" i wielka akcja promocyjna (2011 r.)
  • sadzenie kłokoczek (2012 r.)
  • konkurs na plakat promujący sadzenie polskich roślin w ogrodach (2012 r.)
  • akcja   promująca   dęba Aleksandra w   konkursie Drzewo Roku 2012 (spotkanie z Klubem Gaja, konkurs      literacki, udział w audycjach radiowych i filmach)
  • akcja nadawania imion drzewom - Seweryn i Ludwik (2012 r.)
  • konkurs literacki "Sport naszych dziadków" (2013 r.)
  • sadzenie niezapominajek na Starym Kościelisku (2013 r.)
  • założenie przyszkolnego ogrodu polskich krzewów z pomocą ogrodnika, pana Marka Nowickiego (2013 r.)
  • wniosek do rady gminy o nadanie imienia Antoni dębowi rosnącemu nieopodal kapliczki w Dębinie
  • konkurs plastyczny na portret dęba Wincentego (2014 r.)
  • inicjatywa nadania imienia Antoni kolejnemu dębowi w Dębinie (2015 r.)
  • współudział w promowaniu lipy Cecylii w ramach Konkursu Drzewo Roku 2016 (2016 r.)
  • współorganizacja I Niezapominajkowego Marszu Pamięci (2016 r.)
  • współorganizacja II Niezapominajkowego Marszu Pamięci (2017 r.)
  • organizacja Niezapominajkowego Spaceru Pamięci (2018 r.)
  • współorganizacja III Niezapominajkowego   Marszu   Pamięci i udział w   spotkaniu   w pasiece p. Barzyka     (2019 r.)UDZIAŁ KLEKSOWYCH REDAKTORÓW W RÓŻNYCH WYDARZENIACH MEDIALNYCH:

  • nagranie audycji dla Radia Eska z red. Ewą Bukowiecką (2009 r.)
  • udział w filmie "Niezapominajki z polskiej bajki" nakręconym przez TVP Rzeszów (2009 r.)
  • kręcenie ujęć do programu niezapominajkowego TVP Rzeszów wyemitowanego w maju 2010 r.
  • udział   w  audycji  radiowej   red.  Renaty  Machnik  o    starych   drzewach z Krościenka   (wyemitowana     w Wielkanoc 2012 r.)
  • zdjęcia do flmu "Dolina dębów" nagranego przez TVP Rzeszów w marcu 2012 r.
  • udział w kręceniu migawek z sadzenia kłokoczek dla TV Obiektyw (kwiecień 2012 r.)
  • nagrywanie fragmentów audycji radiowej o dębie "Aleksandrze" z red. Renatą Machnik (maj 2012 r.)
  • nagranie filmu o Literackim Szlaku Drzew dla TV Obiektyw (maj 2012 r.)
  • nagrywanie audycji radiowej o KLEKSIE z p. Renatą Machnik (marzec 2015 r.)
  • nagrywanie wypowiedzi o Niezapominajce dla TV Obiektyw (maj 2015 r.)
  • Udział redaktorów w audycji radiowej o gminie Krościenko Wyżne (styczeń 2016 r.)
  • nagrywanie scen do programu "Ścieżką przez las" ( jesień 2017 r.)
  • I wiele, wiele innych.WARTO POSŁUCHAĆ I PAPATRZEĆ

   Sukces KLEKSA  - posłuchaj!
   Aleja KLEKSA  - posłuchaj!
   Na dębowym szlaku  - posłuchaj!
POCZYTAJ KLEKSA W INTERNECIE

   KLEKS grudzień 2018  - zobacz!
   KLEKS kwiecień 2019  - zobacz!
   KLEKS czerwiec 2019  - zobacz!KLEKSOWA GALERIA - ZOBACZ ZDJĘCIA ARCHIWALNE


Kleks o swoim sukcesie dla TVP Rzeszów - 2009


Kleksowa Aleja - 2009


Podkarpacki Konkurs Gazetek Szkolnych - I miejsce - 2009


Kleks w TVP2 - 2009


Sadzimy Ptasi Raj - 2010


Redaktorzy gazetki przed kamerą telewizji Obiektyw - 2013


Redaktorzy w akcji - 2014/2015


Redaktorzy KLEKSA gotowi do działania - Niezapominajka 2015
 


A K T U A L N O Ś C I


ZA NAMI ROK SZKOLNY 2018/2019

Czytaliśmy drzewom w Dębinie

Ponad 25 osób przyszło w środę 10 października do Parku Leśnego Dębina, by - korzystając z pięknej jesiennej pogody - uczcić Święto Drzewa. My jako redakcja KLEKSA byliśmy współorganizatorami spotkania - razem ze Stowarzyszeniem Kulturalnym "Dębina" i Nadleśnictwem Dukla. W spotkaniu udział wzięli m.in. leśnicy, harcerze, mieszkańcy Krościenka Wyżnego i Krosna, wójt Jan Omachel, radni na czele z Antonim Dębcem, przewodniczącym Rady Gminy, a także członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina" i my - szkolni dziennikarze.
Impreza przebiegała pod hasłem "Poczytajmy drzewom w Dębinie" .
Rozpoczęto się tradycyjnie nad stawem pod dębem "Wincentym", który upamiętnia poetę Wincentego Pola. Drzewo to w roku 2014 zdobyło drugie miejsce w plebiscycie Drzewo Roku. Tu zabrzmiał wiersz poety poświęcony naszej wsi: "Tam pod lasem dębina, przy dębinie dolina..." Stąd spacerem uczestnicy udali się w okolicę kapliczki Chrystusa bez ręki, gdzie rośnie jeden z ostatnich świadków dawnej Dębiny - dąb "Antoni", nazwany tak dla upamiętnienia postaci doktora Antoniego Lorensa, urodzonego w Krościenku Wyżnym lekarza, społecznika i publicysty, zasłużonego dla Krościenka Wyżnego i Krosna. Tu przeczytano fragment "Medycyny ludowej" autorstwa doktora Lorensa, mówiący o ludowych wierzeniach dotyczących walki z różnymi chorobami. Trzeba przyznać, że ich opisy zadziwiały, zaskakiwały, rozśmieszały, ale czasem też przerażały słuchaczy.
Następnie pomaszerowaliśmy zachodnią stroną parku aż nad Wisłok, by zatrzymać się kolejno przy rosnących tam dębach upamiętniających Jana Szelca, Aleksandra Fredrę, Ludwika Jabłonowskiego i Seweryna Goszczyńskiego. Pod każdym czytaliśmy fragmenty utworów - były to wyimki z pamiętnika Aleksandra Fredry "Trzy po trzy", fragmenty pamiętnika Ludwika Jabłonowskiego "Złote czasy i wywczasy" - te dotyczące wspomnień z Krościenka. Był też czas na opowieść o Janie Szelcu - znanym osobiście starszym uczestnikom spotkania.
Nasz jesienny spacer po Dębinie ku czci drzew, które tam rosną, bardzo się udał.

Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze... Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze... Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze...

Piątek z KLEKSEM w podstawówce

Zespół redakcyjny gazetki szkolnej KLEKS rozpoczął kolejny rok swojej przygody dziennikarskiej. To następna grupa młodych dziennikarzy, którzy próbują na szkolne życie spojrzeć po swojemu i po swojemu je opisać. Niełatwa to sztuka, ale zapału i pomysłów moim "kleksom" nie brakuje. Dowodem na to impreza, którą wymyślili i przeprowadzili tej jesieni. Mowa o PIĄTKU Z KLEKSEM. Takiej akcji promocyjnej od początku istnienia pisemka, czyli od niemal 18 lat, jeszcze nie było. Jej przygotowanie wymagało pomysłowości i wielkiego wysiłku logistycznego. 26 października dolny hall należał do nas; zaaranżowany na potrzeby zaplanowanego zdarzenia wyglądał zupełnie inaczej niż zwykle. Pod sufitem kolorowy napis KLEKS, dookoła ścian stoiska, kleksowa galeria na tablicy, kącik audio - wideo pod oknem, loteryjka obok drzwi sekretariatu. Do tego wystawka archiwalnych egzemplarzy gazetki, przepisy z kącików kulinarnych do zabrania, punkt malowania malowanek z rozrywek umysłowych, stanowisko robienia kleksów. I jeszcze pyszne ciasteczka własnej produkcji z napisem KLEKS, naklejki zachęcające do czytania gazetki, stempelek do przybijania na ręce. No i przede wszystkim loteryjka dla uczestników zajęć na dowolnym stoisku. Ona cieszyła się ogromną popularnością. Choć przygotowaliśmy prawie 180 fantów, na drugiej przerwie nie było już po nich ani śladu. A przecież nie wszyscy mieli "prawo" do udziału w niej. Znak to, że naszą imprezę zaszczyciło większość uczniów szkoły. Rozdaliśmy mnóstwo starych gazetek, opowiedzieliśmy też najmłodszym o historii pisemka, jego zawartości, sposobie robienia go. Można było zobaczyć filmy z udziałem redaktorów nagrywane w ciągu lat przez TV Rzeszów lub TV Obiektyw, posłuchać audycji radiowych, w których brali udział. Popularnością cieszyła się też galeria ze zdjęciami redakcji - a przecież przez te lata było ich trochę, a przez KLEKSA przewinęło się ponad 500 osób. Wielu odnalazło na fotografiach starsze rodzeństwo, kuzynów, sąsiadów - dziś już często dorosłych (żeby nie powiedzieć "starych") ludzi. W szkole zrobiło się gwarno, wesoło i kolorowo - również za sprawą loteryjkowych barwnych czapeczek, noszonych przez cały dzień przez młodszych i starszych uczniów.
I chociaż po wszystkim autorzy tej zabawy padali ze zmęczenia, bo okazało się, że praca z tłumem wcale nie jest łatwa, to jednak wszyscy byli ogromnie zadowoleni. Wariacki plan się udał, pokazaliśmy naszą gazetkę, zachęciliśmy do jej czytania i pisania do niej. A że nie było łatwo? To nic. Ważne, że daliśmy radę. To był nasz dzień! I nasza zabawa również!

Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze... Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze... Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze... Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze...
Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze... Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze... Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze... Sprawdzamy czy drzewo kołysze się na wietrze...

Święto Polskiej Niezapominajki w deszczu

15 maja, jak co roku, w naszej szkole obchodzone było Święto Polskiej Niezapominajki. Z tej okazji wyszedł specjalny numer naszej gazetki oraz rozdawana była poczta niezapominajkowa. O godzinie 17.00 zaczęło się spotkanie w Dębinie, które współorganizowaliśmy ze stowarzyszeniem Kulturalnym "Dębina". Do ostatniej chwili stało pod znakiem zapytania, ponieważ pogoda w tym roku nam nie dopisała. Wszystko jednak odbyło się tak, jak było zaplanowane. Po tym, gdy wszyscy zebrali się na parkingu w Dębinie, razem przemaszerowaliśmy pod dęb Wincenty. Tam pan Edward Marszałek powitał wszystkich zgromadzonych i opowiedział, jak przebiegać będzie tegoroczne spotkanie. Następnie redaktorzy KLEKSA powiedzieli kilka słów o tym, skąd wzięło się Święto Polskiej Niezapominajki. Z kolei jedna z naszych redaktorek przeczytała fragment "Pieśni o ziemi naszej" Wincentego Pola. Później poszliśmy dalej, depcząc po rozmokniętych ścieżkach i chowając się pod parasolami. Zatrzymaliśmy się pod kapliczką na zakręcie. To kapliczka Chrystusa bez ręki, wystawiona w połowie XIX wieku przez dworskiego leśniczego, najprawdopodobniej Czecha z pochodzenia, któremu udało się uniknąć śmierci podczas rabacji. Podziwialiśmy stare drzewa zasadzone na rogach ogrodzenia i wrosłe w nie zupełnie. Potem przeszliśmy pod pomnik obchodów grunwaldzkich, gdzie druh Omachel opowiedział o harcerskich zlotach upamiętniających Grunwald. We wszystkich odwiedzanych miejscach, na znak naszej pamięci, zostawialiśmy bukiety niezapominajek. Na sam koniec naszej "wyprawy" odwiedziliśmy pasiekę pana Marka Barzyka. Opowiadał on nam różne ciekawostki o pszczołach i o samym pszczelarstwie. Mogliśmy także skosztować miodu prosto z pasieki - takiego z plastra wyjętego z ula, pomieszanego jeszcze z woskiem pszczelim. Degustowaliśmy też na wafelkach inne rodzaje miodów. I chyba nie umiemy powiedzieć, który był najpyszniejszy.
Mimo kiepskiej pogody uważamy, że spotkanie było bardzo udane.
Jego dopełnieniem była wizyta przy nagrobku Cecylii z Fredrów Jabłonowskiej i na cmentarzu cholerycznym - ale to już na drugi dzień, we środę, w ramach zajęć kółka dziennikarskiego. Wciąż padający deszcz nie przeszkodził nam jak co roku odwiedzić te miejsca z koszem niezapominajek. Cecylii musieliśmy kwiatki wrzucić, bo placyk był zamknięty na klucz. Z kolei w Księżym Lesie zaskoczyła nas figura na cokole w dziwny sposób "dołożona" do starego piaskowcowego głazu, będącego od wielu już lat znakiem pamięci krościeniaków o swoich przodkach zmarłych w XIX wieku podczas wielkiej zarazy i pochowanych z dala od wsi, w odosobnionym miejscu, które przez lata wskazywały tylko cztery ogromne buki na rogach leśnego cmentarza - jego strażnicy - i wyniesienie terenu zasadzone błękitnym barwinkiem - dziś już zrównane z gruntem i pozbawione kwiatów. My zostawiliśmy niezapominajki - również na wykostkowanym parkingu, w miejscu, gdzie tak naprawdę od blisko dwóch wieków jest grób około 300 naszych przodków. Musieliśmy w tym celu wcisnąć się pomiędzy parkujące tam samochody. Daliśmy rady. Niezapominajka przecież każe pamiętać.
Kontynuacją tych naszych działań były wyprawy na poszukiwanie Niezapominajki podjęte w maju i początkiem czerwca przez poszczególne klasy. Ich plonem są plakaty, które eksponujemy na tablicy na dolnym holu.


Niesiemy z sobą niezapominajki


Pod Wincentym


Kwiaty pamięci dla Wincentego Pola


Ścieżką przez Dębinę


Kapliczka Chrystusa bez ręki


Pod pomnikiem obchodów grunwaldzkich


W pasiece


Bukiety na Święto Polskiej Niezapominajki gotowe - mimo deszczu ruszamy na cmentarz choleryczny; 15 maja 2019


Podsumowanie roku 2018/2019

Był to specjalny rok, inny niż wcześniejsze. Do KLEKSA przychodzili dotąd bowiem zazwyczaj uczniowie klas piątych i szóstych; nic więc dziwnego, że kiedy się już trochę nauczyli dziennikarki, kończyli szkołę i wszystko trzeba było zaczynać od nowa. Inaczej nieco było z ostatnią redakcją, bo w związku z wydłużeniem cyklu kształcenia w szkole podstawowej do ośmiu lat, wydłużył się też czas pracy w KLEKSIE. W tym roku żegnaliśmy na naszym podsumowującym spotkaniu redaktorów, którzy przepracowali w gazetce aż. 5 lat. To Zuzia Prajzner i Wiktoria Wójcik. Niewiele krócej udzielał się w redakcji Szymek Tylka. Bardzo długi staż miał też Krzysiek Marszałek. Zuzia i Wiktoria były chyba najbardziej pracowitym duetem w historii gazetki; robiły wywiady, przygotowywały ciekawostki, prowadziły kącik kulinarny, zbierały pozdrawianki, opracowywały krzyżówki, rebusy do rozrywek umysłowych, pisały o wszystkich bieżących sprawach szkolnych. Zuzia była przez trzy ostatnie lata naczelną gazetki, zaś Wiktoria redaktorem graficznym. Dziewczyny świetne organizacyjnie, logistycznie, towarzysko. Zawsze można było na nie liczyć. Z kolei Szymek i Krzysiek to redakcja harcerska; dwaj mistrzowie humoru, pogromcy nieposłusznych komputerów i spece od rozładowywania nerwowych sytuacji. Do tego Szymek - samodzielna i niepokorna dusza - specjalista od trudnych tematów wymagających narażenia się niejednemu. Tę czwórkę uzupełniali uczniowie klas szóstych (Asia Omachel, Monika Dudka, Ola Pelczar) i siódmych (Zuzia Kalicińska) oraz kilkoro czwartaków (Majka Nowak, Konrad Wnęk, Faustyna Prajsnar). Większość również z kilkuletnim stażem w gazetce. Nic więc dziwnego, że spotkania redakcyjne stawały się stopniowo spotkaniami grona przyjaciół. Ta grupa ciężko pracowała przez cały rok, aby wydać sześć numerów gazetki. Zaczęliśmy od numeru jesiennego w listopadzie, potem rzutem na taśmę udało się nam przygotować numer bożonarodzeniowy. Przed zimową przerwą semestralną wyszedł numer tematyczny - była to nowość, bo został pomyślany jako feryjny; zawierał pomysły zabaw, doświadczeń, przysmaków, prac plastycznych, rozrywek umysłowych itp. do wykonania na feriach. Wiosną mozoliliśmy się nad kolejnym numerem tematycznym - tym razem papieskim; doszliśmy bowiem do wniosku, że warto odkurzyć nieco postać Patrona Szkoły, gdyż w tym roku mija 5 lat od ogłoszenia Jana Pawła II świętym oraz 20 lat od nadania szkole Jego imienia. W połowie maja wypuściliśmy tradycyjny numer niezapominajkowy, zawierający między innymi rozstrzygnięcie niezapominajkowego konkursu literackiego ogłoszonego przez naszą gazetkę. I wreszcie numer wakacyjny w czerwcu jako pożegnanie ze szkołą kolejnego zespołu - specjalny ze względu na objętość, bo liczący aż 40 stron. Warto dodać, że oprócz wydawania gazetki uczestnicy kółka dziennikarskiego podejmowali w tym roku szkolnym wiele innych działań. Jesienią zorganizowaliśmy wielki piknik promocyjny dla całej szkoły - PIĄTEK Z KLEKSEM. Współorganizowaliśmy też Święto Drzewa - razem z "Dębiną" - i braliśmy udział w jego obchodach. Wiosna to przeprowadzenie konkursu literackiego. Z kolei w maju włączyliśmy się w przygotowanie i zrealizowanie Niezapominajkowego Marszu Pamięci; mimo deszczowej pogody impreza była bardzo udana. Organizowaliśmy też w szkole świętowanie Polskiej Niezapominajki - poza konkursem literackim, specjalnym niezapominajkowym numerem KLEKSA, działała też poczta niezapominajkowa, rozdawaliśmy zakładki z motywem niezapominajki zachęcające do pamiętania o czytaniu książek, zaprojektowaliśmy klasowe wyprawy na poszukiwanie NIEZAPOMINAJKI, a potem przygotowaliśmy ekspozycję plakatów wykonanych przez poszczególne klasy. Byliśmy też oczywiście z bukietami niezapominajek na Starym Kościelisku i na cmentarzu cholerycznym.
Wszystko to aktywność grupy 11 młodych ludzi - dziennikarzy KLEKSA.
Czasem bywało terminowo i spokojnie, ale częściej nie; czasem bywało nerwowo, a czasem wesoło lub refleksyjnie. I tak toczy się kleksowe życie - już... osiemnasty rok z rzędu.
Tegoroczne 6 numerów KLEKSA to w sumie 180 zapełnionych stron (od 24 do 40 stron numer) - całkiem niezła objętościowo książka. W naszych gazetkach zmieściło się 131 krótszych lub dłuższych tekstów; były to próby różnych form wypowiedzi prasowych; od wywiadu począwszy, poprzez notatkę, artykuł, wstępniak, reportaż, poradnik, aż po felieton itp.
Nakład pisemka wynosił około 150 egzemplarzy (od 110 do 170) - daje to w sumie blisko 900 egzemplarzy gazetki, które od listopada do czerwca trafiły do rąk czytelników: uczniów, ale też ich koleżanek i kolegów spoza naszej szkoły, rodziców, babć, dziadków, cioć, wujków z Krościenka i wielu innych miejscowości, stanowiąc dobrą formę promocji szkoły i wsi.
Koszt składu i druku za rok szkolny 2018/2019 wyniósł 2176 zł. Bardzo dziękujemy za finansowanie Stowarzyszeniu Kulturalnemu "Dębina"!


Dobry humor nie opuszczał redaktorów przy pracy - 12 czerwca 2019


Gdy trzeba szybko domkąć numer - 12 czerwca 2019


Pożegnalne spotkanie - 18 czerwca 2019


Redakcja przy pracy - rozwiązywanie sudoku do numeru feryjnego - styczeń 2019


Tyle KLEKSÓW wydaliśmy w roku szkolnym 2018/2019


Minął rok szkolny 2019/ 2020

Niezwykły rok. Inny niż wszystkie. Choć we wrześniu nic nie zapowiadało wydarzeń z wiosny.
Zaczął się normalnie. Chęć pracy w KLEKSIE zadeklarowało początkiem września około 20 osób i ta grupa z niewielkimi zmianami w składzie pracowała do czerwca. Właściwie to od początku nie było łatwo, bo redaktorzy chodzili do sześciu różnych oddziałów klas V, VI, VII i VIII. Nie udało nam się "włożyć" naszych stałych spotkań w popołudniowy plan lekcji, bo każdy kończył zajęcia o różnej porze. Na nic nie zdały się prośby o pomoc organizacyjną kierowane do dyrekcji - nic nie dało się zrobić z planem lekcji. W tej sytuacji musieliśmy przejść na spotkania poranne a to nie dla wszystkich było łatwe, stąd pewna rotacja szkolnych dziennikarzy. Jednak ci, którzy ostatecznie zdecydowali się na kleksową przygodę niezależnie od pory spotkań, dotrwali do końca. Taki termin bardzo utrudniał nam jednak pracę.
We wrześniu wybraliśmy kierownictwo gazetki na ten rok szkolny. Naczelną została Zuzia Kalicińska - najbardziej doświadczona i mająca za sobą najdłuższy staż w gazetce redaktorka. Funkcję sekretarza redakcji piastowały Ola Pelczar i Kamila Boczar, zaś redaktora graficznego powierzono Asi Omachel.
W jesieni, po organizacyjnym i merytorycznym rozruchu, udało się nam wydać dwa numery gazetki - 98 i 99.


KLEKS - listopad 2019


KLEKS - grudzień 2019

Z początkiem nowego roku przystąpiliśmy do szykowania setnego numeru. Bardzo nam zależało, by był specjalny, więc robiliśmy ankiety, nawiązaliśmy kontakt z dawnymi redaktorami, bawiliśmy się w ogromnie czasochłonną statystykę. Ogłosiliśmy też jubileuszowe konkursy. Gdy już niewiele brakowało do spięcia numeru, wybuchła epidemia koronawirusa i zamknęła nas w domach. Nie dało się wydawać gazetki w okresie pracy zdalnej, bo nie wchodziło w grę jej rozprowadzanie wśród koleżanek i kolegów. Musieliśmy więc temat zawiesić. Numer prawie gotowy czeka na lepsze czasy. Wykorzystaliśmy jednak te wiosenne miesiące na pogłębienie wiedzy z zakresu prasoznawstwa, publicystycznych form wypowiedzi, języka. Czytaliśmy, robiliśmy ćwiczenia, słuchaliśmy wykładów autorytetów w dziedzinie współczesnej polszczyzny - profesorów Bralczyka i Miodka. Pomiędzy tym wszystkim przygotowaliśmy też namiastkę numeru niezapominajkowego. Nie mogliśmy go wydać jako kolejnego zeszytu gazetki, ale zrobiliśmy niezapominajkową wkładkę do "Dębiny".
Przygotowaliśmy też niezapominajkowe pocztówki i zorganizowaliśmy wielką akcję ich rozsyłania za pomocą różnych komunikatorów do znanych lub bliskich nam ludzi.Oczywiście nasi przedstawiciele dotarli tradycyjnie z bukietami niezapominajek w miejsca pamięci, na przykład na cmentarz choleryczny. Gdy żegnaliśmy się końcem czerwca, wszyscy podkreślali, że ten rok zostawia w nas niedosyt. Mamy nadzieję, że kolejny będzie łatwiejszy. W roku szkolnym 2019/2020 w KLEKSIE pracowali:
Ania Boczar
Kamila Boczar
Monika Dudka
Mikołaj Frydrych
Oliwka Gardziel
Maja Jurczak
Maciek Jurczak
Zuzia Kalicińska
Remik Kurylak
Wiktoria Mussur
Maja Nowak
Asia Omachel
Ola Pelczar
Faustyna Prajsnar
Blanka Słowik
Amelka Terefenko
Adrian Winiarski
Konrad Wnęk.
Na zdjęciu zespół podczas pracy redakcyjnej w sali 21.


DWA ŁYKI KLEKSOWEJ STATYSTYKI

  • KLEKS ukazuje się jako dwumiesięcznik.
  • W roku wydajemy przeciętnie 5 numerów zwykłych i 1 numer specjalny - niezapominajkowy.
  • W ciągu prawie 18 lat uskładało się tych numerów już... 97!
  • Każdy numer liczy od 24 do 48 stron.
  • To daje w sumie około 3030 stron gazetki zredagowanych w ciągu prawie 18 lat - prawda, że trudno sobie     wyobrazić taką ogromną księgę?!
  • Poszczególne   numery   wychodziły   w  nakładzie   150 - 300  egzemplarzy,   które   rozprowadzaliśmy      i rozprowadzamy wśród uczniów.
  • Przez 18 lat  przez kolejne zespoły redakcyjne KLEKSA przewijało się od 8 do 47 szkolnych dziennikarzy     rocznie, co w sumie daje około 460 młodych ludzi, którzy w gazetce uczyli się dziennikarki i społecznego      bezinteresownego działania.
  • Druk gazetki od początku  finansuje Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina" - daje się wyliczyć, że przez te      lata Stowarzyszenie "włożyło" w KLEKSA blisko 22 tysiące złotych!

Opiekun gazetki: Maryla Marszałek


Rok szkolny 2020/2021

Kolejny niełatwy rok dla gazetkowiczów. Znów obciążony nauką zdalną, a co za tym idzie - utrudnioną pracą redakcyjną. Powoli uczymy się funkcjonować w tym zmienionym świecie. Okazało się, że KLEKSA można wydawać w zupełnie innej niż do tej pory formule. Wpadliśmy na pomysł, by przygotowywać wersję elektroniczną i rozsyłać ją do uczniów i nauczycieli. I w ten sposób ukazał się już numer bożonarodzeniowy i wielkanocny.

Tu można je poczytać:

   
Bożonarodzeniowy KLEKS (nr 101/12-2020)  - zobacz!
   Wielkanocny KLEKS (nr 102/03-2021)  - zobacz!


15 maja świętujemy Dzień Polskiej Niezapominajki i w związku z tym oddajemy do rąk czytelników specjalny - niezapominajkowy - numer naszego pisemka. Tegoroczna Niezapominajka jest obchodzona przez nas nieco skromniej niż w ubiegłych latach, ale mimo niesprzyjających warunków udało nam się dotrzeć z bukietami niezapominajek we wszystkie stałe miejsca: na cmentarz choleryczny, na Stare Kościelisko, pod pomnik Grunwaldzki, pod pomnik Jana Pawła II. Zostawiliśmy też niebieskie znaki naszej pamięci na pomniku upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz na obelisku ku czci Krościeniaków, którzy zginęli, walcząc o Polskę w czasie II wojny światowej. Nie zapominamy o tym, co było, ale też nie zapominamy o ludziach, przyrodzie, tradycjach, środowisku lokalnym. Jesteśmy, pamiętamy! Tego uczy Polska Niezapominajka.

   Tu można przejrzeć niezapominajkowego KLEKSA (nr 103/05-2021)  - zobacz!

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.