38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

Gazetka szkolna "KLEKS"

KLEKSOWE aktualności

Polska Niezapominajka 2013 ze szkolną gazetką KLEKS - zobacz kartę projektu >>>

KLEKS podczas wakacji? Tak!!!
Podczas wakacji rozstrzygnięty zostanie II Ogólnopolski Konkurs Gazetek Szkolnych zorganizowany przez tygodnik KONTAKTY z Łomży, ko którego to konkursu redakcja zgłosiła gazetkę. Wyniki zostaną ogłoszone we wrześniu 2012 r.
Podczas wakacji powinna także zapaść decyzja w sprawie nadania imion kolejnym pomnikowym dębom. Z wnioskiem o to zwróciła się redakcja gazetki do Pana Jana Omachla, Wójta Gminy Krościenko Wyżne, końcem roku szkolnego.

Redakcja gazetki szkolnej KLEKS
Krościenko Wyżne, 20.06.2012
Publiczna Szkoła Podstawowa
W Krościenku Wyżnym

Pan
Jan Omachel
Wójt Gminy Krościenko Wyżne


My, redaktorzy gazetki szkolnej KLEKS z Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym, zwracamy się do Pana z wnioskiem o nadanie imion dwom dębom rosnącym w naszej miejscowości na działce gminnej nr 2595, nad Wisłokiem, w tzw. „Pasternikach”. Są to dęby oznaczone numerami 6 i 7 w wykazie drzew uznanych w 2000 r. przez Radę Gminy za pomniki przyrody. Mają obwody odpowiednio 478 i 460 cm. Proponujemy nadać im imiona: „Seweryn” i „Ludwik”
Uzasadnienie:
Imię „Seweryn” nawiązuje do postaci Seweryna Goszczyńskiego, częstego gościa krościeńskiego dworu. Był on XIX-wiecznym poetą, podróżnikiem, konspiratorem. Brał udział w akcjach spiskowych w Warszawie, na Ukrainie, uczestnicząc w przygotowaniach do powstania listopadowego, walcząc dzielnie od ataku na Belweder 29 listopada 1830 roku, aż po upadek akcji powstańczej. Z powodu swojej aktywnej konspiracyjnej pracy często zmieniał miejsce pobytu. W swoich wędrówkach dotarł też na ziemię krośnieńską. Najbardziej znaną i najbardziej nas interesującą z podgórskich wypraw Goszczyńskiego była wycieczka do Odrzykonia. Jej punktem wyjścia był właśnie dworek hrabiego Jabłonowskiego w Krościenku Wyżnym. Z Krościenka wyprawił się poeta do Odrzykonia. Zawiózł go tam gospodarz – hrabia Jabłonowski. Ruiny zamku i cała panorama zrobiły na niezwykle wrażliwym obserwatorze wielkie wrażenie, podobnie zresztą jak ich „król” – wariat Machnicki. Być może, że swoje obserwacje z wycieczki przemyśliwał Goszczyński, spacerując po dębinie, a może nawet przysiadając pod dębem nad Wisłokiem. Faktem jest, że swoje ówczesne przemyślenia i wspomnienia zamknął w „Królu zamczyska”, opowieści o człowieku, który popadł w obłęd z miłości do ojczyzny.
Z kolei „Ludwik” byłby imiennikiem Ludwika Jabłonowskiego, przyjaciela Seweryna Goszczyńskiego i towarzysza jego wypraw. Był bratem Leona, męża Cecylii z Fredrów. Ponieważ wiemy, że obaj panowie przyjaźnili się, sądzimy, że sąsiadujące ze sobą drzewa dobrze byłoby nazwać imionami obu. Tym bardziej, że spacerowali często w tej okolicy, zażarcie dyskutując o aktualnych problemach społecznych, politycznych i literackich. Warto dodać, ze Ludwik Jabłonowski jest autorem pamiętnika „Złote czasy i wywczasy”, w którym poczytać możemy o życiu dworu krościeńskiego w XIX w. To do niego do Krościenka przyjeżdżali wielcy ludzie ze świata, m.in. Wincenty Pol czy Aleksander Fredro.
Obydwa dęby po nadaniu imion stałyby się elementami Literackiego Szlaku Drzew, zaprojektowanego przez naszą redakcję i mogłyby tym samym służyć edukacji ekologicznej, literackiej i regionalnej w naszej wsi.

Z poważaniem
Redakcja gazetki szkolnej KLEKSKLEKSOWA galeria

O nas, czyli krótka historia gazetki szkolnej KLEKS
Początki gazetki sięgają grudnia 2001 roku. Wtedy właśnie grupa uczestników kółka polonistycznego postanowiła spróbować robić gazetkę szkolną na wzór "Dębiny" - i tak się to zaczęło. Pierwszy zespół redakcyjny tworzył gazetkę od podstaw, bo nigdy wcześniej w naszej szkole takowej nie było. Początkowo teksty przepisywane były na komputerze, układane pod okiem nauczyciela informatyki; potem na pierwszym wydrukowanym numerze dorabiane był ołówkiem rysunki, dopisywane numery stron i dopiero ten egzemplarz szedł do kserowania. Na koniec kartki były składane, zginane, zszywane i tak powstawała gazetka. Pierwszy numer wyszedł w 40 egzemplarzach. Były one maleńkie objętościowo - liczyły zaledwie po 12 stron. Ale ile pracy wymagały! I ile serca w nie cały zespół wkładał! Potem Kleks się zmienił...
Dużo dzieci chciało go czytać. Tekstów było coraz więcej, pomysłów też... Należało pomyśleć o innej nieco formule i sposobie wydawania. Wtedy redakcja nawiązała kontakt ze Stowarzyszeniem Kulturalnym "Dębina", które podjęło się finansowania "Kleksa" - gazetka zaczęła być składana i drukowana w drukarni, konkretnie w Chemigrafii w Krośnie. Od początku z ramienia drukarni pilotowała pisemko pani Jadwiga Kustroń – była dobrym duchem, który z ogromną cierpliwością tolerował i prostował wszystkie niedociągnięcia młodych redaktorów.
Pierwszy zespół redakcyjny tworzyli: Paweł Such jako redaktor naczelny oraz Anna Szmyd, Angelika Wiszyńska, Paulina Żywiec, Justyna Bożek, Joanna Marszałek, Kinga Pudło, Dominika Fortuna, Katarzyna Pelczar, Monika Józefczyk, Monika Albrycht, Ania Lorens, Asia Szklarska, Paulina Bargieł, Ola Steliga, Marlena Homotnik, Ola Michna, Gabrysia Zajdel, Kasia Podkul, Kasia Wójcik, Piotr Michna, Karolina Rudy, Natalia Pelczar, Magda Józefczyk.
Potem były kolejne zespoły, zmieniające się co roku w związku z odchodzeniem uczniów klas szóstych do gimnazjum.
Wiosną 2004 roku gazetka została zgłoszona do XI Ogólnopolskiego Konkursu Gazetek Szkolnych i otrzymała wyróżnienie wśród ponad setki pisemek, które wzięły w nim udział.
Z kolei w maju 2009 roku "Kleks" zajął I miejsce w IV Podkarpackim Konkursie Gazetek Szkolnych (w kategorii szkół podstawowych), organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Rzeszowie pod egidą Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
Gazetka ukształtowała się jako dwumiesięcznik, od czasu do czasu wydawany jest numer specjalny. Pierwszy taki numer wyszedł z okazji śmierci Jana Pawła II, kolejny w maju 2008 roku z okazji Dnia Polskiej Niezapominajki. Od tej pory co roku redakcja przygotowuje numer niezapominajkowy. W grudniu 2010 r. wyszedł „złoty” – pięćdziesiąty z kolei – KLEKS. Począwszy od numeru 51. zmieniło się wydawnictwo i drukarnia, w której gazetka jest robiona. Razem z „Dębiną” przenieśliśmy się do Wydawnictwa RUTHENUS w Krośnie. Od tej pory składaniem gazetki zajmuje się pani Agata Zahuta. Zmianie uległa winieta pisemka – zaprojektował ją pan Ariusz Nawrocki - oraz layout. Nie ukrywamy, że nowy wygląd KLEKSA bardzo nam się podoba. Gazetka w nowej szacie świętowała w grudniu 2011 r. dziesięciolecie swego istnienia. Ostatni KLEKS wydany w roku szkolnym 2011/2012 nosi numer 60.


Jak funkcjonujemy, czyli dwa słowa o organizacji pracy KLEKSA

Specyfika pracy gazetki wynika z dużej rotacji szkolnych dziennikarzy. W pisemku pracują uczniowie klas piątych i szóstych; sporadycznie przyjmowani są czwartoklasiści. Z początkiem każdego roku szkolnego każdy nowy zespół musi zdobyć minimum wiedzy z zakresu prasoznawstwa, wyłonić spośród siebie redakcję i… może przystąpić do przygotowywania pierwszego numeru. Jest to zazwyczaj numer jesienny, ukazujący się w listopadzie. Potem przygotowujemy numer bożonarodzeniowy (grudzień), zimowy (luty), wiosenny (marzec), niezapominajkowy (maj) i wakacyjny (czerwiec). Rocznie ukazuje się w ten sposób 5 - 6 numerów pisemka o objętości około 40 stron każdy. W sumie dało to do tej pory ponad 1800 stron gazetki. Każdy numer wychodził w nakładzie 150 – 300 egzemplarzy. KLEKS ma stałą szatę graficzną; zasadą jest, że rysunki przygotowują sami uczniowie, bez sięgania do grafiki komputerowej. Teksty publikowane w gazetce są tekstami autorskimi dzieci, dotyczą w większości życia szkoły i środowiska. Nie publikuje się przedruków z Internetu. Stałe są działy w gazetce; z niewielkimi corocznymi modyfikacjami rzecz jasna; oto one:
   - artykuł wstępny od redakcji,
   - szkolny serwis informacyjny,
   - notatki prasowe o bieżących wydarzeniach,
   - wywiad,
   - szkolna lista przebojów,
   - zrób to sam,
   - szkoła dobrych manier,
   - kącik kulinarny,
   - humor z zeszytów szkolnych,
   - ciekawostki o świecie,
   - rozrywki umysłowe,
   - ortografek,
   - sport,
   - uśmiechnij się,
   - pozdrawianki.

Kształt pisemka dostosowuje się do potrzeb i możliwości kolejnych redaktorów.


KLEKS a Polska Niezapominajka

Począwszy od 2008 r. KLEKS włączył się w świętowanie Dnia Polskiej Niezapominajki. W związku z tym w połowie maja wydajemy numer specjalny, który skupia się na tematach lokalnych:
historycznych, przyrodniczych, krajoznawczych. Jest to dobrą okazją do poznawania i promowania Krościenka. Tym bardziej, że gazetka stała się powoli organizatorem całej szkolnej Akcji Niezapominajkowej. Co roku redaktorzy projektują ścieżki spacerowe po naszej wsi, inwentaryzują obiekty kulturowe i przyrodnicze, sadzą drzewa, biorą udział w różnych wydarzeniach medialnych. KLEKSOWE ścieżki spacerowe:
   - Ścieżka spacerowa szlakiem obiektów przyrodniczych Krościenka (2008 r.)
   - Ścieżka spacerowa szlakiem obiektów historycznych (2008 r.)
   - Ścieżka spacerowa szlakiem starych krościeńskich dębów „Dolina Dębów” (2009 r.)
   - Ścieżka spacerowa szlakiem najstarszych nagrobków i pomników cmentarnych (2009 r.)
   - Ścieżka spacerowa szlakiem pomników (2010 r.)
   - Ścieżka spacerowa „Zapomniany Zielony Raj” (2011 r.)
   - Ścieżka spacerowa „Literacki Szlak Drzew” (2011 r.)
   - Ścieżka spacerowa „Szlakiem Pięciu Stawów” (2012 r.)

KLEKSOWE akcje niezapominajkowe:
   -sadzenie Kleksowej Alei (2009 r.)
   -wielka inwentaryzacja kapliczek (2009 r.)
   -wielka inwentaryzacja starych drzew (2009 r.)
   -niezapominajkowy konkurs literacki na opowieści o życiu naszej wsi w czasach młodości babć i dziadków (2010 r.)
   -sadzenie Ptasiego Raju (2011 r.)
   -zgłoszenie do konkursu na Drzewo Roku dęba „Wincentego” (2011 r.)
   -sadzenie kłokoczek (2012 r.)
   -konkurs na plakat promujący sadzenie polskich roślin w ogrodach (2012 r.)
   -akcja promująca dęba Aleksandra w konkursie Drzewo Roku 2012 (spotkanie z Klubem Gaja, konkurs literacki, udział w audycjach radiowych i filmach)
   -akcja nadawania imion drzewom - Seweryn i Ludwik (2012 r.).

Udział KLEKSOWYCH redaktorów w różnych wydarzeniach medialnych:
   -nagranie audycji dla Radia Eska z red. Ewą Bukowiecką (2009 r.)
   -udział w filmie „Niezapominajki z polskiej bajki” nakręconym przez TVP Rzeszów (2009 r.)
   -kręcenie ujęć do programu niezapominajkowego TVP Rzeszów wyemitowanego w maju 2010 r.
   -udział w audycji radiowej red. Renaty Machnik o starych drzewach z Krościenka (wyemitowana w Wielkanoc 2012 r.)
   -zdjęcia do filmu „Dolina dębów” nagranego przez TVP Rzeszów w marcu 2012 r.
   -udział w kręceniu migawek z sadzenia kłokoczek dla TV Obiektyw (kwiecień 2012 r.)    -nagrywanie fragmentów audycji radiowej o dębie „Aleksandrze” z red. Renatą Machnik (maj 2012 r.)
   -nagranie filmu o Literackim Szlaku Drzew dla TV Obiektyw (maj 2012 r.)

Redakcje i redaktorzy KLEKSA

Przez 11 lat istnienia gazetki redagowały ją kolejne zespoły redakcyjne, które obejmowały co roku od 15 do 47 młodych dziennikarzy, co na przestrzeni lat daje około 350 osób, które przewinęły się przez gazetkę, zdobywając szlify dziennikarskie. Ich pracą kierowały kolejne redakcje.

Rok 2001 / 2002
Redaktor naczelny: Paweł Such
Zastępca: Angelika Wiszyńska
Sekretarz: Anna Szmyd
Grafik: Kinga Pudło

Rok 2002 / 2003
Redaktor naczelny: Joanna Marszałek
Zastępca: Justyna Bożek
Sekretarz: Karolina Rudy
Grafik: Joanna Podkul

Rok 2003 / 2004
Redaktor naczelny: Nina Szmyd
Zastępca: Natalia Rachwał
Sekretarz: Dorota Marszałek
Grafik: Joanna Podkul

Rok 2004 / 2005
Redaktor naczelny: Aleksandra Żywiec
Zastępca: Magdalena Józefczyk
Sekretarz: Kamila Rachwał
Grafik: Agnieszka Zygarowicz

Rok 2005/2006
Redaktor naczelny: Kamila Rachwał
Zastępca: Karolina Ligenza
Sekretarz: Michalina Gałuszka
Grafik: Natalia Panasiuk

Rok 2006/2007
Redaktor naczelny: Karolina Szmyd
Zastępca: Michalina Szafran
Sekretarz: Wioletta Pelczar
Grafik: Gabriela Szafran

Rok 2007/2008
Redaktor naczelny: Sabina Tasz
Zastępca: Klaudia Mezglewska
Sekretarz: Martyna Zywar
Grafik: Ola Lorenc

Rok 2008/2009
Redaktor naczelny: Karolina Ronowska
Zastępca: Agnieszka Michna
Sekretarz: Angelika Szajna
Członek red.: Łukasz Jurczak

Rok 2010/2011
Redaktor naczelny: Aleksandra Śliwińska
Zastępca : Arkadiusz Bargieł
Sekretarz: Aleksandra Dziepak
Grafik: Ewelina Wojnar

Rok 2011/2012
Redaktor naczelny: Błażej Kmonk
Zastępca: Kamil Mezglewski
Sekretarz: Gabriela Wojtuń
Grafik: Karolina Podkul

W minionym roku szkolnym (2011/2012) gazetkę redagowali:
Z klasy VIb:
Błażej Kmonk, Gabriela Wojtuń, Marcin Brożek, Hubert Lorenc, Michał Frydrych
Z klasy VIa :
Kamil Mezglewski
Z klasy Va :
Natalia Bargieł, Monika Fakadej, Ola Fejkiel, Ania Rymarz, Natalia Prajsnar, Karolina Podkul, Michał Niżnik, Tomek Cierpik
Z klasy Vb:
Klaudia Mercik
Z klasy IVa:
Gabrysia Podkul, Sylwia Szelc, Marlena Szmyd.

KLEKS a czytelnicy i sponsorzy
Kontakt z czytelnikami utrzymywany jest poprzez zbieranie głosów do listy przebojów, koleżeńskich pozdrowień do pozdrawianek oraz przez różnego typu ankiety i sondaże opinii. Pisemko ogłasza też dla swoich czytelników konkursy z nagrodami. Regularnie odbywają się konkursy literackie, okazjonalnie matematyczne, plastyczne i inne. Część nagród funduje w nich redakcja, część sponsoruje Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina", które finansuje też druk gazetki (koszt jednego numeru to obecnie około 400 złotych).
Nadmienić trzeba, że corocznie Stowarzyszenie finansuje też zakup nagród dla redaktorów kończących szkołę.

Kontakt z KLEKSEM
Siedzibą redakcji jest sala nr 21.
Opiekę nad pisemkiem sprawuje mgr Maria Marszałek.
Materiały do gazetki i korespondencję można przesyłać na adres e-mail:

Maryla Marszałek

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony