38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

Rada Pedagogiczna - rok szkolny 2019/2020

Marek Aftanas - dyrektor, technika
Sebastian Frydrych - zastępca dyrektora, historia
Marta Aftanas - fizyka, matematyka
Irena Barańska - nauczanie poczatkowe
Martyna Boczar - nauczanie początkowe
s. Mariola Bogdan - religia
Monika Czarnowska - matematyka
Joanna Czekańska - wychowanie fizyczne
Beata Delimat - język angielski
Bożena Filar - świetlica
Maciej Filar - muzyka
Katarzyna Frydrych - nauczyciel współorganizujący kształcenie
Katarzyna Gałązka - biologia, chemia
Katarzyna Glazar - nauczanie początkowe
Aldona Haligowska - surdopedagog
Katarzyna Inglot - nauczyciel współorganizujący kształcenie
Iwona Janocha - język polski
Ryszard Józefczyk - geografia
Alina Kmonk - język polski, biblioteka
ks. Wiesław Kałamarz - religia
Małgorzata Liput-Gibadło - przyroda
Agata Lorens - wychowanie fizyczne
Ilona Lorens - nauczanie początkowe
Piotr Lorens - wychowanie fizyczne
Anna Łuksa - pedagog szkolny
Katarzyna Marszałek - język polski
Maria Marszałek - język polski
ks. Łukasz Mazur - religia
Teresa Migut - biblioteka
Andrzej Mroczka - edukacja dla bezpieczeństwa
Magdalena Mroczka - język niemiecki
Tomasz Niznik - wychowanie fizyczne
Jadwiga Omachel - matematyka
Magdalena Omachel - nauczanie początkowe
Marek Omachel - informatyka, technika
Jadwiga Paradysz - nauczanie początkowe
Kinga Pelczar - nauczyciel współorganizujący kształcenie
Małgorzata Pitera - nauczanie przedszkolne
Grażyna Prugar-Gołda - matematyka, chemia
Agnieszka Rysz - nauczanie początkowe
Renata Słowik - język polski
Jadwiga Szajna-Solecka - nauczanie początkowe
Aneta Terefenko - historia
Iwona Walczak - jezyk angielski
Monika Węgrzyn - świetlica, logopeda, doradca zawodowy
Justyna Węgrzyńska - plastyka, pedagog szkolny
ks. Krzysztof Zańko - religia
Liliana Ziajka - nauczyciel współorganizujący kształcenie
Renata Zroska-Kalicińska - język angielski
Ewa Zygarowicz-Kubit - nauczanie początkowe
Wacław Żywiec - informatyka, technika

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.