38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa
Szanowni Rodzice,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021, poz. 202) szkoła organizuje zajęcia zdalne w szkole dla uczniów, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania. Korzystanie z zajęć możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły.
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami (deklaracja i oświadczenie rodzica) należy składać w sekretariacie szkoły - osobiście lub przesyłając elektronicznie skan wypełnionego i podpisanego wniosku na adres: pspkw@wp.pl

Dokumenty do pobrania:

  Wniosek - (pobierz docx)

  Deklaracja rodzica - (pobierz pdf)

  Oświadczenie rodzica - (pobierz pdf)

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony