38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW - KONSULTACJE


Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1960 ), w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, dla uczniów klas ósmych, szkoła organizuje konsultacje indywidualne lub w małych grupach z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów zdawanych na egzaminie ósmoklasisty tj.: język polski, matematyka i język angielski. Konsultację będą odbywać się z zachowaniem obowiązującego na terenie szkoły reżimu sanitarnego, według ustalonego harmonogramu.
W związku z powyższym zapraszam do zapoznania się z harmonogramem konsultacji i procedurami ich organizacji w naszej szkole:
Ogólne zasady organizacji konsultacji:
1. Uczniowie wchodzą do szkoły od strony południowej (wejście od strony byłego Gimnazjum).
2. Uczeń przybywający na konsultacje okrycie wierzchnie zostawia w szatni.
3. Konsultacje odbywają się zgonie z ustalonym harmonogramem i mają charakter dobrowolny dla uczniów.
4. Uczeń umawia się z nauczycielem na konsultacje co najmniej dwa dni wcześniej przed planowanym spotkaniem, informując go o tym za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
5. Z zajęć w formie konsultacji w szkole może korzystać tylko uczeń zdrowy, bez objawów choroby zakaźnej (wymagane oświadczenie rodzica).
6. Z zajęć w formie konsultacji w szkole nie może korzystać uczeń, w którego domu przebywa jakakolwiek osoba, będąca na kwarantannie lub w izolacji.
7. Uczeń, który nie może stawić się na wcześniej umówione konsultacje, niezwłocznie zgłasza ten fakt nauczycielowi.
8. W drodze do i ze szkoły, jak i w szkole (strefy wspólne, sale lekcyjne) uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
9. Uczeń przybywający na konsultacje niezwłocznie myje ręce przy użyciu mydła i ciepłej wody w najbliższej wskazanej przez obsługę toalecie oraz dezynfekuje je przed wejściem do wyznaczonej sali lekcyjnej.
10. Uczeń stawia się na konsultacje z własnym zestawem podręczników i przyborów piśmienniczych. Zakazane jest pożyczanie i wzajemne udostępnianie sobie przez uczniów wyżej wymienionych przedmiotów.
11. Uczeń przybywający na konsultacje okrycie wierzchnie zostawia w szatni.

Dokumenty do pobrania:

  • Harmonogram konsultacji dla uczniów klas VIII z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego - (pobierz)
  • Procedura bezpieczeństwa podczas odbywających się na terenie szkoły konsultacji dla uczniów klas VIII - (pobierz)
  • Oświadczenie rodzica - (pobierz)

Ponadto informujemy, iż uczniowie klas I-III oraz IV-VIII mogą skorzystać z konsultacji on-line z nauczycielami za pośrednictwem e-dziennika.

Dokumenty do pobrania:

  • Harmonogram konsultacji dla klas I-III - (pobierz)
  • Harmonogram konsultacji dla klas IV-VIII (pobierz)

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony