38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

INFORMACJA DLA RODZICÓW (oddziały przedszkolne)

Szanowni Państwo!

Od 11 maja br. oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będą otwarte. W związku z zaleceniem MEN, w pierwszej kolejności z zajęć realizowanych w oddziałach przedszkolnych w PSP im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo w zapewnieniu opieki przez szkołę mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby rodzice, których dzieci z oddziałów przedszkolnych, będą korzystały z opieki, przekazali telefonicznie stosowną informację do sekretariatu szkoły.
Informację należy przekazać telefonicznie do piątku (08.05.2020 r.) do godziny 13:00.

Od 18 maja 2020 r. rodzice, którzy chcą skorzystać z opieki przedszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II powinni złożyć stosowny wniosek w sekretariacie szkoły, stosując się do reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie jednostki oświatowej lub przesłać go drogą elektroniczną na adres mailowy: pspkw@wp.pl

Wniosek do Dyrektora szkoły o wznowienie opieki przedszkolnej (plik .pdf lub .doc):
  • pobierz wniosek - plik pdf
  • pobierz wniosek - plik doc

Prosimy o zapoznanie się z:

a) wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II...   czytaj>>>

b) procedurami bezpieczeństwa dla rodziców w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym...   czytaj>>>

c) procedurami na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID - 19 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym...   czytaj>>>

Ponadto prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w dniu przyprowadzania dziecka do szkoły:
  • pobierz oświadczenie - plik pdf
  • pobierz oświadczenie - plik docx

Decyzję o zasadności posłania dziecka do szkoły podejmuje rodzic. Nadal będzie realizowane nauczanie zdalne.

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony