38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

INFORMACJA DLA RODZICÓW (zajęcia rewalidacyjne)

Szanowni Państwo!

Od 18 maja br. istnieje możliwość za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia w realizacji zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju. W związku z powyższym, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby rodzice tych uczniów przekazali telefonicznie stosowną informację do sekretariatu szkoły.
Informację należy przekazać telefonicznie do piątku (15.05.2020 r.) do godziny 13:00.

Od dnia 18 maja 2020 r. zajęcia rewalidacyjne w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem specjalistą będą odbywać się na wniosek rodzica przekazany drogą elektroniczną na adres mailowy: pspkw@wp.pl lub w sekretariacie szkoły, stosując się do reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie jednostki oświatowej.

Wniosek do Dyrektora szkoły o wznowienie zajęć rewalidacyjnych (plik .pdf lub .doc):
  • pobierz wniosek - plik pdf
  • pobierz wniosek - plik doc

Prosimy o zapoznanie się z:

a) wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla rodziców...   czytaj>>>

b) procedurami bezpieczeństwa dla rodziców w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym...    czytaj>>>

c) procedurami na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID - 19 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym...   czytaj>>>

Proszę również stosować się do informacji dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w szkole przekazywanych na bieżąco przez Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

  MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja
  MZ: https://www.gov.pl/web/zdrowie
  GIS: https://gis.gov.pl/

Ponadto prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia, które należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w dniu przyprowadzania dziecka do szkoły:

  • pobierz oświadczenie - plik pdf
  • pobierz oświadczenie - plik doc

Decyzję o zasadności posłania dziecka do szkoły podejmuje rodzic. Nadal będzie realizowane nauczanie zdalne.

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony