38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

INFORMACJA DLA RODZICÓW (konsultacje)

Szanowni Państwo!

Od 25 maja br. szkoła organizuje konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów klas VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwość skorzystania z biblioteki szkolnej, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności umożliwić organizację konsultacji z przedmiotów zdawanych na egzaminach, a w miarę potrzeb także z innych przedmiotów.
Konsultacje w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem prowadzącym będą odbywać się na wniosek rodzica przesłany drogą elektroniczną na adres mailowy: pspkw@wp.pl lub złożony osobiście w sekretariacie szkoły, stosując się do reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie jednostki oświatowej. Wniosek należy złożyć co najmniej dwa dni wcześniej przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć. Jest to podyktowane względami organizacyjnymi. Harmonogram konsultacji zostanie umieszczony na stronie szkoły.
Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas tj. IV-VII będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Informacja o formie i terminach tych konsultacji zostanie umieszczona na stronie szkoły.

Wniosek do Dyrektora szkoły o udział w konsultacjach w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem prowadzącym zajęcia (plik .pdf lub .doc):

  • pobierz wniosek - plik pdf
  • pobierz wniosek - plik doc
  • terminy konsultacji nauczycieli - plik pdf

Prosimy o zapoznanie się z:

a) wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla rodziców...   czytaj>>>

b) wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla uczniów...   czytaj>>>

c) procedurami bezpieczeństwa dla rodziców w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym...    czytaj>>>

d) procedurami na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem COVID - 19 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym...   czytaj>>>

Proszę również stosować się do informacji dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w szkole przekazywanych na bieżąco przez Ministerstwa Zdrowia i Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:

  MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja
  MZ: https://www.gov.pl/web/zdrowie
  GIS: https://gis.gov.pl/

Decyzję o zasadności posłania dziecka na konsultacje indywidualne lub grupowe organizowane na terenie szkoły podejmuje rodzic. Nadal będzie realizowane nauczanie zdalne.

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony