38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa
NABÓR DO PROJEKTU "SZKOŁA INSPIRACJI"

Informujemy, iż w terminie od 8 do 12 września 2014 roku trwa nabór do projektu "Szkoła inspiracji". Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00. Szczegóły dotyczące rekrutacji i udziału w projekcie dostępne są w zamieszczonym Regulaminie.

Udział kandydata/kandydatki do projektu zgłasza jego opiekun prawny, składając następujące dokumenty rekrutacyjne:
• Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;
• Oświadczenie potwierdzające status ucznia/uczennicy klasy I-VI Publicznej Szkoły Podstawowej
   w Krościenku Wyżnym - załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie;
• Oświadczenie o sytuacji finansowej rodziny - załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału
   w projekcie;
• Opinię wychowawcy o występujących wadach wymowy - w przypadku starania się o udział w zajęciach
   specjalistycznych z logopedą;
• Opinię wychowawcy o występujących negatywnych postawach zachowania - w przypadku starania się
   o udział w zajęciach specjalistycznych z psychologiem;
• Kserokopię świadectwa lub oceny opisowej - w przypadku starania się o udział w zajęciach
   rozwijających.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
  1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie
  2. Załącznik numer 1 - formularz rekrutacyjny
  3. Załącznik numer 2 - oświadczenie potwierdzające status ucznia/uczennicy klasy I-VI Publicznej Szkoły       Podstawowej w Krościenku Wyżnym
  4. Załącznik numer 3 - oświadczenie o sytuacji finansowej rodziny

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony