38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowaSP.34.2.2014

Zapytanie ofertowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym, na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. ), zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn.: "Zakup materiałów dydaktycznych do zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: "Szkoła inspiracji" realizowanego na podstawie umowy numer UDA-POKL.09.01.02-18-284/13-00".

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Formularz oferty
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup materiałów dydaktycznych do zajęć
     pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: "Szkoła inspiracji" realizowanego na podstawie umowy numer
     UDA-POKL.09.01.02-18-284/13-00" - część I dostawa materiałów. edukacyjnych
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na zakup materiałów dydaktycznych do zajęć
     pozalekcyjnych w ramach projektu pn.: "Szkoła inspiracji" realizowanego na podstawie umowy numer
     UDA-POKL.09.01.02-18-284/13-00" - część II dostawa sprzętu.

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony