38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowaZakończenie roku szkolnego 2018/2019 - 19.06.2019 r.

zdjęcia: Marek Omachel
Apel podsumowujący rok szkolny 2018/2019

W dniu 18 czerwca 2019 r., oddzielnie dla dwóch grup wiekowych (klasy I - III oraz klasy IV - VIII i III gimnazjum), odbyły się apele podsumowujące pracę w drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019. Podsumowano wyniki w nauce, zachowanie oraz frekwencję poszczególnych klas. Ponadto nagrodzono uczniów odnoszących sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz pracujących w Samorządzie Uczniowskim, kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych. Na zakończenie przedstawiciele klas siódmych w krótkim programie artystycznym pożegnali starszych kolegów i koleżanki z klas VIII i III gimnazjum kończących edukację w naszej szkole.

tekst i zdjęcia: Renata Kalicińska
Wziąć byka za rogi
Tytuł "Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2019" powędrował do Zuzanny Kalicińskiej - uczennicy klasy VII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.


6 czerwca w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej odbyła się 8 edycja Konkursu Ortograficznego o tytuł "Krośnieńskiego Mistrza Ortografii 2019". W ortograficznych zmaganiach mogli wziąć udział uczniowie szkół powiatu krośnieńskiego oraz dorośli mieszkańcy Krosna i okolic. W tym roku konkurs cieszył się szczególnym zainteresowaniem zarówno młodzieży, jak i osób starszych.
Również reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w ortograficznych zmaganiach i ku wielkiej radości wszystkich to właśnie nasza uczennica - Zuzanna Kalicińska - zdobyła ten zaszczytny tytuł. Tekst dyktanda, jak co roku, ułożony został przez Jana Tulika - krośnieńskiego poetę i prozaika. Związany był z historią, zabytkami i przyrodą Krosna i okolic, naszpikowany ortograficznymi trudnościami i wyjątkami, z którymi Zuzia poradziła sobie wzorowo. W tym miejscu warto przypomnieć, iż Zuzanna w duecie z Karoliną Miśkowiec wywalczyła również I m. podczas ortograficznych zmagań w naszej miejscowości.
Zuzi serdecznie gratulujemy i cieszymy się, że godnie zaprezentowała naszą szkołę.

tekst: Katarzyna Marszałek
zdjęcia: Renata Kalicińska
"Szkoła z klasą"

Jesienią nasza szkoła już po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "Szkoła z klasą 2.0", organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Poprzednio w roku szkolnym 2012/13 zajmowaliśmy się cyfryzacją szkoły i wdrażaniem technologii informacyjnych. Uzyskaliśmy wtedy certyfikat i wyróżniający placówkę tytuł.
Każda edycja ukierunkowana jest na inny problem. Hasło obecnej to: "Weź szkołę w swoje ręce!" Intencją pomysłodawców jest aktywizacja całej społeczności szkolnej i wprowadzanie korzystnych dla wszystkich zmian.
Praca nad projektem podzielona została na cztery etapy. Początkowo należało wybrać zespół odpowiedzialny za realizację zadań. W jego skład wszedł dyrektor i kilku nauczycieli, z których jeden pełni funkcję koordynatora. To on kontaktuje się z moderatorem na platformie i opisuje poszczególne działania, od czego zależy zaliczenie poszczególnych etapów i całego projektu. W prace zespołu zaangażowała się grupa uczniów oraz innych nauczycieli i pracowników szkoły. Pierwszym zadaniem był wybór jednego spośród dziesięciu obszarów działań. Postawiliśmy na "Bezpieczeństwo i zaufanie" i tym tematem zajęliśmy się bliżej. Przy pomocy uczniów i nauczycieli dokonaliśmy analizy zasobów placówki, czyli określiliśmy nasze mocne i słabe strony. Dzięki temu lepiej poznaliśmy szkołę i jej potrzeby.
Dalsza praca polegała na sprecyzowaniu problemów. Na holu pojawiła się "Gadająca ściana", czyli miejsce na zgłoszenie problemu, wyrażenie swojej opinii i pomysłu na poprawę sytuacji. Prócz tego uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy obsługi byli proszeni o ocenę stanu bezpieczeństwa w szkole za pomocą specjalnych kwestionariuszy. Wszyscy badani podkreślili starania szkoły w zakresie zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków. Uczniowie znają zasady zachowania, choć nie wszyscy się do nich stosują. Ankietowani wskazali miejsca, w których należy wzmocnić kontrolę. Zaznaczyli też, że nie godzą się na łamanie zasad przez niektóre osoby, przeszkadza im ich negatywna postawa.
Na podstawie przeprowadzonego badania zespół sformułował następujący cel do realizacji: "Nasza szkoła uczy odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo, podejmowania właściwych decyzji w trosce o dobro własne i innych, organizując spotkania oraz akcje dotyczące różnych aspektów związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem". Trzeba przyznać, że prowadzenie tych badań wymagał sporego wysiłku, który jednak się opłacił. Za opis etapu drugiego moderatorzy przyznali nam odznakę "Dobra praktyka", czyli uznali, że inne szkoły mogą się na nas wzorować.
Praca w trzecim etapie polegała na szczegółowym zaplanowaniu konkretnych działań. To właśnie wtedy, w konsultacji z uczniami i nauczycielami, ustalone zostały tematy godzin wychowawczych, spotkania i konkursy. Stwierdziliśmy, że najważniejszym elementem projektu będzie zorganizowanie Szkolnego Dnia Zdrowia i Bezpieczeństwa.
I tak 28 i 29 maja 2019 r. kończyliśmy pracę. Najpierw klasy młodsze, a dzień później starsze tworzyły klasowe kodeksy, spotkały się z pielęgniarką lub policjantem, rozmawiały o bezpieczeństwie. Dzięki temu powstał "SZKOLNY KODEKS ABC BEZPIECZEŃSTWA". Uczniowie wystartowali w e-konkursie wiedzy, a wielu wykonało prace plastyczne na temat bezpieczeństwa w szkole. Na koniec zespół "Szkoły z klasą" zebrał opinie na temat projektu i podsumował działania. Wnioski i rekomendacje zostaną uwzględnione przy planowaniu pracy wychowawczej w przyszłym roku szkolnym. Wszystko zostało starannie opisane i umieszczone na platformie. Pozostaje nam czekać na akceptację wpisu i zaliczenie projektu, co ma nastąpić w połowie lipca. Jeśli to się uda, to w sierpniu otrzymamy certyfikat.
Na koniec warto zastanowić się nad tym, jakie są korzyści z realizacji takiego projektu. Niewątpliwie istnieje ciągła potrzeba przypominania zasad właściwego zachowania się w szkole, poszanowania drugiej osoby, dbałości o zdrowie. Nowatorstwo działań polegało na włączeniu w nie wszystkich uczniów, zainteresowanych rodziców i pracowników szkoły. To przede wszystkim dzieci wyrażały swoje opinie i dzięki temu sterowały pracą. Zastosowane zostały też inne niż zawsze metody badawcze i ewaluacyjne, co uatrakcyjniło podejmowany trud. Za zaangażowanie, poświęcony czas, dekorację szkolnych korytarzy pięknymi pracami plastycznymi i współpracę serdecznie dziękuję zespołowi, uczniom i nauczycielom.
  Koordynator projektu
  Iwona Janocha


tekst i zdjęcia: Iwona Janocha
Krótka prezentacja działań koła teatralnego

Przez cały rok szkolny uczniowie naszej szkoły mieli możliwość rozwijania swoich talentów aktorskich na zajęciach koła teatralnego. Pomysły na kolejne przedstawienia rodziły się bardzo szybko i często musieliśmy się dzielić na dwie grupy, aby nikt nie został pominięty podczas rozdzielania ról.
Już we wrześniu zostaliśmy poproszeni o przygotowanie montażu słowno-muzycznego, by uświetnić Dzień Seniora w Pustynach. Refleksje dotyczące sensu życia i kondycji człowieka w świecie, pięknie wyrecytowane wiersze ubarwione oryginalnymi aranżacjami piosenek zyskały aplauz publiczności, a spod niejednej powieki wypłynęła łza wzruszenia.

Październik to oczywiście program artystyczny z okazji Święta Edukacji Narodowej. Ze względu na fakt, że na spotkania koła przyszło wielu chętnych, pokusiliśmy się o przygotowanie dwóch inscenizacji. Pierwsza miła być utrzymana w poważnym tonie, niestety ze względów niezależnych od nas przerodziła się w kabaret; natomiast drugi występ z założenia miał być wesoły. Prezentując szkołę w różnych epokach - od kamienia łupanego do współczesności - udało nam się rozbawić publiczność, którą stanowili uczniowie.
Dzień Patrona to najważniejsze święto w każdej szkole. Po uroczystej mszy św. uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie wartości płynące z nauczania świętego Jana Pawła II, które wybrzmiały w inscenizacji poświęconej naszemu wielkiemu Rodakowi.
W grudniu czekało nas kolejne wyzwanie jakim było uświetnienie gminnej Wigilii dla samotnych. Spektakl bożonarodzeniowy zatytułowany "Gwiazda" spotkał się z ciepłym przyjęciem, a dla młodych aktorów płynęły słowa uznania od uczestników i zaproszonych gości, którym program bardzo się spodobał. Przedstawienie zaprezentowaliśmy również dla społeczności szkolnej oraz rodziców.

Styczeń to udział w Powiatowym Konkursie Małych Form Teatralnych oraz w orszaku z okazji Święta Objawienia Pańskiego.

Już w luty, pomimo tego że wszyscy czekaliśmy na zasłużone ferie, rozpoczęliśmy próby do programu z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W przygotowanie tego wydarzenia włączyli się również harcerze starsi z 8DH działającej przy naszej szkole oraz uczniowie, którzy na zajęcia koła nie uczęszczają. Ta wspólna inicjatywa zaowocowała piękną i wzruszającą inscenizacją przygotowaną wspólnie przez opiekunkę koła teatralnego i panią Alinę Kmonk, której serdecznie dziękujemy.

W marcu pracowaliśmy nad inscenizowaną Drogą Krzyżową zaprezentowaną w kościele podczas rekolekcji szkolnych. Nasz pomysł towarzyszenia Jezusowi niosącemu krzyż w jego drodze cierpienia spodobał się wszystkim, dlatego zostaliśmy poproszeni o powtórne wykonanie, które miało miejsce na rozpoczęcie rekolekcji parafialnych.

Ostatnim już w tym roku szkolnym zamierzeniem było przygotowanie i przeprowadzenie pasowania na przyjaciela książki, które odbyło się Gminnej Bibliotece Publicznej, a uczestniczyły w nim przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola im. W. Chotomskiej. Scenariusz wykorzystaliśmy również do pasowania na czytelnika naszej szkolnej biblioteki, w którym wzięli udział uczniowie klas I.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że członkowie koła teatralnego uczęszczają też na inne zajęcia dodatkowe oraz biorą udział w różnych konkursach organizowanych w szkole i poza nią, niejednokrotnie zajmując wysokie pozycje w rywalizacji. Jako opiekunka koła podziwiam ich zaangażowanie i to, z jaką pasją tworzą kolejne kreacje artystyczne. Może zabrzmi to górnolotnie, ale myślę, że mogą być wzorem dla innych uczniów naszej szkoły.

tekst: Katarzyna Marszałek
Dzień Dziecka w świetlicy

Dzień Dziecka - jakże ważne święto... My, na świetlicy szkolnej, w poniedziałek (3.06) uczciliśmy je wśród zabaw i śmiechów. Były niezwykłe wyścigi rzędów, zabawy przy muzyce i oczywiście balony. Nie obyło się też bez drobnego słodkiego poczęstunku. Wspólnie spędzony czas zakończyliśmy zabawami w jednej dużej grupie. Oby zawsze można było być dzieckiem...

tekst i zdjęcia: Bożena Filar, Liliana Ziajka
Konkurs powiatowy "Krosno i powiat krośnieński"

W środę 29 maja 2019 r. w Muzeum Podkarpackim w Krośnie przeprowadzono finał kolejnej edycji konkursu "Krosno i powiat krośnieński - historia i współczesność". Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów z Krosna i powiatu krośnieńskiego. W tym roku jego tematyka dotyczyła dziejów podkarpackiej "Solidarności". Patrycja Tomkowicz (klasa III b) zdobyła IV miejsce w konkursie.
Serdecznie gratulujemy!!!

tekst i zdjęcia: Agnieszka Filar
"Dziel się uśmiechem"

Przyglądając się społeczeństwu można zauważyć, że nasze odżywianie i styl życia pozostawia wiele do życzenia. Niewłaściwa higiena jamy ustnej ma wpływ na stan naszego uzębienia. Dzieci bardzo często sięgają po słodycze. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że o zęby należy dbać już od momentu gdy tylko się pojawią. Aby zmienić ten stan rzeczy wśród klas pierwszych są prowadzone zajęcia, na których dzieci dowiedzą się jak należy prawidłowo dbać o zęby. W ramach akcji uczestnicy otrzymali pasty, szczoteczki do zębów, bezcukrowe gumy do żucia oraz książkę z której korzystamy na zajęciach. Projekt pt. "dziel się uśmiechem" jest prowadzony we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem, firmą Mars Polska a także Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej

tekst i zdjęcia: Magdalena Omachel, Liliana Ziajka
"Pocztówkowa mapa Polski"

Od 1 marca 2019 klasa 1 c bierze udział w tworzeniu "Pocztówkowej mapy Polski". Z roku na rok daje się zauważyć coraz to mniejsze zaangażowanie we wzajemne wysyłanie do siebie wiadomości za pośrednictwem poczty. Coraz bardziej popularniejsze staje się pisanie sms-ów, e-maili czy po prostu dzwonienie żeby tylko złożyć życzenia. Powodem ku temu na pewno staje się łatwość z jaką można to zrobić. Natomiast nikt nie zwraca uwagi, że pisanie listów czy choćby pozdrowień pocztowych także przynosi wiele radości i satysfakcji dla piszących a już na pewno dla odbiorców takiej wiadomości.
Jako nauczyciele, którzy chcą rozwijać w dziecku kreatywność, chcemy pokazać że pisanie kartek pocztowych ma dużą moc. A jednocześnie chcemy aby tradycja pisania tego typu wiadomości nie zanikła. Dzięki wysyłaniu pozdrowień z dołączoną krótką informacją o naszej miejscowości i najbliższych nam okolicach, zaznaczymy naszą obecność na pocztówkowych mapach tworzonych w innych placówkach. A otrzymując wiele pozdrowień od innych, dzieci będą mogły dowiedzieć się o istnieniu innych ciekawych miejscowościach w naszym kraju.
Finałem naszej akcji (w czerwcu) będzie stworzenie na szkolnym korytarzu pocztówkowej mapy Polski, gdzie będą zaznaczone miejscowości z których nadeszły pozdrowienia.

PS. Nasi uczniowie otrzymali już kilka pozdrowień.

tekst i zdjęcia: Magdalena Omachel, Liliana Ziajka
Podglądając i podsłuchując przyrodę

30 maja 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pod hasłem "Posłuchaj, jak bije olbrzymie, zielone serce przyrody". Wzięło w nim udział 28 młodych ludzi z klas od IV do III gimnazjum. Pod opieką swoich polonistek przygotowali interpretację jednego tekstu pokazującego uroki ojczystej przyrody. Rozpiętość autorów była równie wielka jak wieku uczestników; recytowano Kochanowskiego, Mickiewicza, Słowackiego, Lenartowicza, ale także Tuwima, Gałczyńskiego, Tetmajera, Staffa, Broniewskiego, Miłosza. Nie zabrakło również poetów młodszego pokolenia - Twardowskiego, Harasymowicza, Ziemianina. Każdy wybierał według swoich upodobań i zainteresowań.
Recytację oceniało niezależne jury w osobach: Anity Fal - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Wacława Turka - krośnieńskiego poety, fotografika, animatora kultury, a przy okazji Honorowego Siekiernika oraz Edwarda Marszałka - prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego "Dębina" i rzecznika prasowego RDLP w Krośnie. Na widowni - oprócz samych recytatorów - zasiadło duże grono rodziców najmłodszych uczestników imprezy, nauczyciele, dyrekcja szkoły.
Zgromadzonych powitał i imprezę rozpoczął dyrektor Marek Aftanas. Potem przystąpiono do przesłuchań konkursowych. Wiersze pięknie zabrzmiały w odświętnie zaaranżowanej na tę okoliczność Sali 21. Gdy jury udało się na naradę, wyłoniono laureata publiczności; została nim Wiktoria Wójcik, która recytowała "Sitowie" Juliana Tuwima. W przerwie był też czas na słodycze i wesołą zabawę związaną z losowaniem drobnych upominków.
Jury przyjęło następujące rozstrzygnięcie:

  I miejsce: Alicja Sajdak z klasy IIIb gimnazjum
  II miejsce: Wiktoria Wójcik i Krzysztof Marszałek - oboje z klasy VIIIc
  III miejsce: Izabela Borek z klasy IIIb gimnazjum i Zuzanna Kalicińska z klasy VIIa

Wyróżnienia: Martyna Fejkiel z klasy VIb, Michał Smoleń z klasy VIIIa, Filip Wojtuń z klasy IVb, Kinga Herbut z klasy Vb, Blanka Słowik z klasy IVd.

Imprezę zakończyło wspólne zdjęcie pamiątkowe.
Współorganizatorami konkursu były: Stowarzyszenie Kulturalne "Dębina" oraz RDLP w Krośnie, które ufundowały nagrody książkowe dla laureatów i upominki dla uczestników poetyckiego spotkania.

tekst i zdjęcia: Maryla Marszałek
"Młodzi głosują"

Nasza szkoła przystąpiła do programu "Młodzi Głosują" organizowanego prze Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem akcji jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. W ramach projektu uczniowie klas VIII przeprowadzili w klasach VI i VII ciekawe lekcje o parlamencie europejskim połączone z quizem o Unii Europejskiej.
24 maja odbyły się szkolne wybory. Uczniowie mogli oddawać głosy na komitety wyborcze wystawiające kandydatów do parlamentu. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i była lekcją demokracji w naszej szkole.

tekst i zdjęcia: Agnieszka Filar
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

3 kwietnia 2019 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym mieniła się wieloma odcieniami błękitu... Wszystko za sprawą obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, w które z wielkim zaangażowaniem włączyła się społeczność szkolna.
Całą inicjatywę wsparł swoją obecnością Wójt Gminy p. Mateusz Liput, który aktywnie uczestniczył w każdym etapie imprezy.
Uroczystości rozpoczął spacer najmłodszych uczniów szkoły, którzy przemaszerowali po okolicy, trzymając w ręku niebieskie baloniki - symbol solidaryzowania się z osobami dotkniętymi autyzem. Ponadto młodzież obejrzała część artystyczną w wykonaniu uczennic naszej szkoły pod tytułem "Niebieski ptak", który w minimalistycznej formie przekazał maksimum treści - w poruszających obrazach ukazał problemy, z jakimi na co dzień borykają się osoby dotknięte autyzmem. Z prelekcją wystąpiła także p. Izabela Pesz - Prezes Stowarzyszenia "Klub Rodziców Autyzm Krosno" - w bardzo ciekawy a jednocześnie pełen osobistych dygresji sposób wyjaśniła młodzieży szkolnej zagadnienia związane z szeroko pojętym spektrum autyzmu. Na koniec spotkania wręczono nagrody uczniom, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym "Autyzm - wiem, rozumiem, pomagam". Ten niezwykle emocjonujący dzień zakończył kiermasz niebieskich słodkości, z którego dochód przeznaczony zostanie na zakup pomocy terapeutycznych dla dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu, uczących się w naszej szkole.
Cieszy fakt, że nasza lokalna społeczność, począwszy od uczniów, poprzez rodziców, nauczycieli i władze gminy, tak żywo interesuje się ważnym społecznie tematem, nie pozostając obojętnym na takie inicjatywy. Pamiętajmy: Inny, nie znaczy gorszy!

tekst: Renata Słowik
zdjęcia: Magdalena Omachel, Katarzyna Inglot
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa 2019

21.03 w szkole obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Z tej okazji samorząd uczniowski przygotował słuchowisko na temat tego zaburzenia. Na znak solidarności z osobami z Zespołem Downa wszyscy założyliśmy dwie kolorowe skarpetki- nie do pary. Przygotowując się do tego dnia, dzieci z młodszych klas kolorowały szablony skarpet w różnych kolorach. Na korytarzu została przygotowana gazetka tematyczna, na której zawisły prace dzieci.

tekst i zdjęcia: Małgorzata Pitera, Martyna Boczar, Katarzyna FrydrychWystępy uczniów naszej szkoły na XXI Koncercie Kolęd Stowarzyszenia Kulturalnego "DĘBINA" - 20 stycznia 2019 r.

nagranie video: Wacław Żywiec


Bezpieczeństwo pożarowe - spotkanie ze strażakiem

18 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie klas drugich ze strażakiem. Zajęcia przeprowadził przedstawiciel Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie kpt. Marcin Lorens. Podczas prelekcji strażak przedstawił informacje na temat bezpieczeństwa pożarowego, w tym zagrożeń jakie niesie za sobą sezon grzewczy. Poruszone zostały informacje o numerach alarmowych oraz w jakich sytuacjach takich numerów należy używać. Podczas prezentacji strażak przybliżył dzieciom charakter pracy strażaka oraz zaprezentował ubiór strażaka oraz ekwipunek osobisty używany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. W trakcie prelekcji dzieciom przedstawiono szeroki zakres działalności Państwowej Straży Pożarnej. Udzielono również kilku rad na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Na koniec spotkania dzieci otrzymały pamiątkowe upominki - kolorowe plany lekcji.
Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi Lorensowi za poświęcony nam czas i przekazanie ciekawych informacji.

tekst i zdjęcia: Ilona Lorens, Irena BarańskaNOWOROCZNY KONKURS MATEMATYCZNY

17 stycznia 2019 roku odbył się szkolny konkurs, w którym wzięło udział 9 uczniów klas III gimnazjum. Zmagania z zadaniami trwały jedną godzinę lekcyjną. Arkusz zawierał różnego typu zadania, o podwyższonym stopniu trudności. Jak co roku głównymi celami były:
  • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów,
  • motywowanie uzdolnionych matematycznie uczniów do nauki,
  • wprowadzenie uczniów w atmosferę przyszłych egzaminów,
  • diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia talentów matematycznych.
Po sprawdzeniu prac ustalono listę zwycięzców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, zaś uczniów z trzema najwyższymi wynikami wyróżniono na apelu podsumowującym pracę szkoły, w I semestrze.
  1 miejsce: Patrycja Tomkowicz
  2 miejsce: Szymon Pelczar
  3 miejsce: Izabela Borek

tekst i zdjęcia: Jadwiga OmachelMikołajki w świetlicy

7 grudnia 2018 roku w świetlicy szkolnej odbyła się zabawa mikołajkowa. Dzieci mogły brać udział w różnych konkurencjach oraz zabawach przy muzyce. Na koniec, wszystkich uczestników obdarowano słodkościami.

tekst: Katarzyna Frydrych, Liliana Ziajka
zdjęcia: Bożena FilarKoncert Charytatywny "ZŁOTE SERCA" - 18 listopada 2018 r.

nagranie video: Wacław Żywiec


W KAŻDYM Z NAS TKWI MOC CZYNIENIA DOBRA!

Założeń ogólnopolskiej akcji "Szlachetna paczka" nie trzeba przybliżać uczniom naszej szkoły, ponieważ przez lata wpisała się w plan podejmowanych tu działań. Dlatego i w bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wystąpił z inicjatywą niesienia pomocy potrzebującym. Wiele osób pytało przy tym, co decyduje o wyborze konkretnej rodziny i jak wygląda procedura działań.
Akcja rusza po połowie listopada. Na stronie internetowej wyszukuje się województwo i odpowiedni okręg. W naszym przypadku była to baza w Krośnie. Następnie należy dokładnie zapoznać się z opisami rodzin. Zostały one opracowane przez wolontariuszy, którzy odwiedzili te osoby, poznały ich sytuację i potrzeby. Przedstawione informacje były weryfikowane przez wyznaczone osoby, aż w końcu rodzina została zakwalifikowana do udziału w programie. Darczyńca musi zarejestrować się w bazie danych. W momencie wyboru rodziny zobowiązuje się do zaspokojenia jej najpilniejszych potrzeb. Pozostaje w kontakcie z wolontariuszem, który przekazuje mu szczegółowe informacje np. dotyczące zakupów. Darczyńca nie zna prawdziwych imion osób potrzebujących, nie spotyka się z nimi osobiście. Przekazuje paczki do bazy, skąd trafiają do rodziny. Na koniec otrzymuje raport z doręczenia prezentów.
W tym roku wybraliśmy czteroosobową rodzinę w składzie: mama - pani Pelagia (43 lata) i dzieci: Przemysław (18 lat), Marcin (15 lat) i Weronika (14 lat). Od dłuższego czasu zmagają się oni z wieloma problemami. Ich tato nie mieszka z nimi, nie interesuje się dziećmi, jest alkoholikiem. Największym jednak problemem jest sytuacja zdrowotna dziewczynki. Urodziła się ona z niepełnosprawnością intelektualną, różnymi zaburzeniami, a w ostatnim czasie zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy. Weronika przebywa w Prokocimiu, gdzie poddawana jest leczeniu. Mama ciągle jest przy niej, co powoduje naliczanie dodatkowych kosztów. Z naszych informacji wynika, że terapia ma potrwać do czerwca.
Samorząd Uczniowski przeprowadził zbiórkę pieniędzy na pomoc rodzinie. Zebraliśmy 1800, 81 zł. W działania czynnie włączyli się rodzice. Dostarczyli m.in. część środków czystości, chemię gospodarczą, komplety pościeli, poduszki, kołdry, odzież, słodycze i notatnik elektroniczny. Pomogli także w zakupie środków medycznych. Działający przy szkole zespół muzyczny przekazał Weronice tablet, który otrzymał w nagrodę za udany start w jednym z konkursów. Szkoła pozyskała także sponsora, który na zakup pralki i kuchenki przekazał 2400 zł. Nasze działania wsparła krośnieńska "Naftówka", przekazując zebrane tam 595 zł. Łącznie pozyskaliśmy 4795,81 zł. Dzięki tak znacznej kwocie mogliśmy zrealizować wszystkie potrzeby rodziny. Zakupiliśmy wymieniony sprzęt, pieluchy, żywność, ubrania i środki chemiczne. Mogliśmy także spełnić marzenia o kosmetykach czy nowych butach sportowych dla chłopców.
W piątek, 7 grudnia 2018 r. wszystkie rzeczy zostały zapakowane i zawiezione do Krosna. Dzień później przed południem trafiły w ręce rodziny. Niestety, mama i chora dziewczynka nie mogły być przy tym obecne ze względu na prowadzone leczenie. Jednak jeszcze w sobotę telefonicznie za pośrednictwem opiekuna rodziny pani Pelagia przekazała te słowa: "Bardzo dziękuję za tak wspaniałe prezenty. Jestem bardzo poruszona dobrocią ludzi. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam". Otrzymaliśmy od niej również upominek dla szkoły - ręcznie robioną ozdobę świąteczną i kartkę z życzeniami.
Niezwykłość "Szlachetnej paczki" polega na dobrowolnym niesieniu pomocy ludziom, których się nie zna. Jako koordynator akcji pragnę serdecznie podziękować za udział w niej wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Szczególne słowa wdzięczności i uznania kieruję do rodziców i sponsora. Dziękuję również młodzieży i Samorządowi Uczniowskiemu wraz opiekunem za sprawne przeprowadzenie zbiórki i przygotowanie paczek. Wspólnie dokonaliśmy wielkiej rzeczy.

tekst: Iwona Janocha
zdjęcia: Iwona Janocha, Radosław Lorens
Rok Niepodległości w naszej szkole

Rok Niepodległości rozpoczęliśmy w listopadzie 2017 r. programem poświęconym Tadeuszowi Kościuszce. Montaż słowno - muzyczny pt.: "Najczystszy syn wolności" kończący Rok Kościuszki i inaugurujący obchody Roku Stulecia Niepodległości przygotowali uczniowie kl. III c gimnazjum pod kierunkiem wychowawczyni. Pan Dyrektor Marek Aftanas ogłosił wówczas program działań do listopada 2018 opracowany przez p. Agnieszkę Filar - nauczycielkę historii i WOS-u oraz polonistkę - p. Alinę Kmonk. Społeczność szkolna została poinformowana, że jedenastego każdego miesiąca obchodzić będziemy szkolny Dzień Patrioty, polegający na zaakcentowaniu strojem polskich barw narodowych.

Przez cały rok uczniowie angażowali się w wiele inicjatyw o tematyce niepodległościowej i patriotycznej:

Akcja informacyjna

Poszczególne klasy szkoły podstawowej i gimnazjum wykonywały gazetki na temat: Ludzi Niepodległości (Józef Piłsudski i Ignacy Jan Paderewski) oraz powstań narodowych (listopadowego, styczniowego i kościuszkowskiego). Jury złożone z przedstawicieli samorządu szkolnego nagradzało wyróżnione klasy dyplomami i słodyczami ufundowanymi m. in. przez sklepik szkolny.

Konkurs "Polskie powstania narodowe"

W styczniu 2018 r. przeprowadziliśmy konkurs historyczny dotyczący powstań narodowych. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.Oblicza patriotyzmu

Biblioteka szkolna zorganizowała konkurs plastyczny na plakat pod hasłem "Patriotyzm wczoraj i dziś", którego efektem jest wystawa nagrodzonych prac na tablicach na holu szkoły. Utalentowani plastycznie przedstawiciele klas 4-8 oraz gimnazjum udowodnili, że miłość do ojczyzny to wartość ponadczasowa, łącząca przeszłe pokolenia i współczesnych nastolatków.

Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej

Recytatorzy tradycyjnie wzięli udział w organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Krośnie już po raz 12. Konkursie Polskiej Poezji Patriotycznej, który w tym roku miał wyjątkową oprawę ze względu na rocznicę Odzyskania Niepodległości. Po eliminacjach szkolnych do Zespołu Szkół w Iwoniczu udało się 23 kwietnia 6 recytatorów pod opieką p. Agnieszki Filar. Wyróżnienie w etapie powiatowym spośród 53 uczestników otrzymała Michalina Kmonk, która recytowała wiersz M. Konopnickiej pt. "Ojczyzna".Szkolny Koncert Pieśni Patriotycznych

W maju odbył się w naszej szkole Koncert"Śpiewamy (nie)zakazane piosenki". Przygotowany i przeprowadzony przez uczniów klas III gimnazjum, w ramach projektu edukacyjnego, przybliżył młodzieży teksty i melodie pieśni patriotycznych. Poszczególne klasy zaprezentowały losowo wybrane, przygotowane przez siebie piosenki partyzanckie, legionowe i powstańcze znane starszemu pokoleniu, a dziś niestety trochę zapomniane. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Konkurs Krosno i powiat krośnieński - historia i współczesność w 100. rocznicę odzyskania Niepodległości   przez Polskę

5 czerwca w Muzeum Podkarpackim w Krośnie odbył się konkurs "Krosno i powiat krośnieński". W tym roku dotyczył działaczy niepodległościowych z regionu i wydarzeń związanych z przypadającą aktualnie rocznicą. Alicja Michna z IIIc gimnazjum zdobyła tytuł laureata.


Wyjazdy do kina i do Muzeum Podkarpackiego

We wrześniu uczniowie starszych klas obejrzeli w kinie film pt. "Dywizjon 303. Historia prawdziwa" i zwiedzili Prywatne Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie. Natomiast w ramach projektu "Razem dla Niepodległej", realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku Wyżnym, zwiedzili w Muzeum Podkarpackim wystawę "Powrót Niepodległej". Zaprezentowano na niej wiele ciekawych zabytków pokazujących kolejne etapy drogi do niepodległego państwa polskiego. Oprócz wątku ogólnopolskiego w szerokim aspekcie została zaprezentowana także historia Krosna i krośnian oraz mieszkańców powiatu krośnieńskiego, którzy działali i walczyli na rzecz niepodległej Polski.

Dyktando Niepodległościowe

Stulecie Niepodległej świętowaliśmy także 9 października o godz. 13.00, kiedy prawie 60 uczniów naszej szkoły wraz z 53 tysiącami swoich kolegów z całej Polski przystąpiło do pisania Dyktanda Niepodległościowego "Po polsku o historii". Braliśmy udział w próbie bicia Rekordu Guinnessa w równoczesnym pisaniu dyktanda. W pierwszej weryfikacji na poziomie szkolnym komisja w składzie: p. Justyna Bolek, p. Iwona Janocha, p. Maria Marszałek i p. Alina Kmonk wytypowała 5 uczniów, którzy zdobyli minimum 75 punktów. Byli to: Julia Kniaziewicz z 6a, Mikołaj Frydrych z kl. 4d, Weronika Pelczar z 6a i Kamila Boczar z 6c oraz Zuzanna Kalicińska z kl. 7a. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały się osoby z największą liczbą punktów: Julia Kniaziewicz i Mikołaj Frydrych. To oni reprezentowali naszą szkołę 7 listopada w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, gdzie pojechali wraz z opiekunką - p. Marią Marszałek. W etapie wojewódzkim Julia Kniaziewicz i Mikołaj Frydrych zdobyli wyróżnienia.

Moja Niepodległa

W konkursie na prezentację multimedialną pt. "Moja Niepodległa" zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krośnie uczennica kl. III b gimnazjum Alicja Sajdak zdobyła I miejsce i otrzymała atrakcyjne nagrody, m. in. zegarek smartwatch. Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce w siedzibie biblioteki 15 października 2018 r. Połączone było z otwarciem wystawy "Ta, co nie zginęła" prezentującej dzieje Polski, ze szczególnym uwzględnieniem roli ojców niepodległości. Okolicznościowy wykład na temat Romana Dmowskiego wygłosił dr hab. Krzysztof Kaczmarski z rzeszowskiego Oddziału IPN.Rekord dla Niepodległej

9 listopada o godz. 1111 hala sportowa zabrzmiała dźwiękami polskiego Hymnu Narodowego. Wszystkie klasy zaśpiewały cztery zwrotki "Mazurka Dąbrowskiego". Dołączyliśmy w ten sposób wraz z ponad 5 milionami uczniów i nauczycieli do akcji bicia kolejnego ogólnopolskiego rekordu, którą ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny pt. "100 lat Niepodległej Polski" pod kierunkiem p. Iwony Janochy i p. Aliny Kmonk. Przewodniczący klas posadzili drzewa Niepodległości. Opatrzone tabliczkami wzbogacą otoczenie szkoły. W oknach pojawiły się biało-czerwone serca, a sale lekcyjne oraz korytarze ozdobiły flagi i gazetki w narodowych barwach. Taka okazja zdarza się raz na sto lat, mamy wyjątkowy przywilej, że możemy tę okrągłą rocznicę wspólnie uczcić.

tekst i zdjęcia: Agnieszka Filar i Alina Kmonk
"Ta, co nie zginęła..."

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości są okazją do zadumy nad narodową historią i rolą współczesnego pokolenia w jej tworzeniu. Ta szczególna rocznica skłania do rozmów o Polsce i o tych, którzy walczyli za jej wolność.
W naszej szkole przez cały rok podejmowano działania przygotowujące dzieci i młodzież do świadomego uczestniczenia w święcie państwowym. Zadbano o udekorowanie szkoły symbolami narodowymi, w oknach sal zawisły białe i czerwone serduszka. Podsumowanie obchodów rocznicowych miało miejsce w piątek, 9 listopada 2018 r. Tego dnia wszyscy uczniowie w odświętnych strojach uczestniczyli w uroczystej akademii. Odbyli swoistą podróż w przeszłość, przez momenty tragiczne i wzniosłe, powstania, bitwy i udręki, aż do wolnej Polski. Oddali przy tym hołd tym, którzy przyczynili się do powrotu Ojczyzny na mapę świata. Zrozumieli, że dzięki determinacji i bohaterstwu naszych przodków możemy żyć w wolnym kraju. Program artystyczny wywołał refleksje nad przeszłością, ale i zjednoczył w zadumie nad teraźniejszością, w której trzeba odpowiedzieć na pytanie: "Kto Ty jesteś?".
Następnie dyrekcja szkoły, nauczyciele i przedstawiciele wszystkich klas uczestniczyli w uroczystym zasadzeniu pięciu buków na Starym Kościelisku. Nawiązano w ten sposób do dawnego zwyczaju sadzenia drzew w ważnych, radosnych momentach życia rodzinnego. Drzewa Niepodległościowe symbolizują narodziny nowej Polski, a młode sadzonki buków czerwonych przy szkole poświęcono kapłanom, których działalność przyczyniła się do budzenia ducha narodowego. Upamiętniają one: ks. kardynała Adama Stefana Sapiehę, ks. abp Józefa Teodorowicza, św. bp Józefa Sebastiana Pelczara, ks. Wincentego Telegę oraz ks. Gerarda Szmyda. Symboliczne znaczenie ma również 100 drzewek, posadzonych przez harcerzy nad Wisłokiem.
Punktem kulminacyjnym szkolnych uroczystości było wspólne odśpiewanie na hali hymnu państwowego. Dokładnie o godzinie 11.11 zabrzmiały słowa "Mazurka Dąbrowskiego". W ten sposób społeczność szkolna włączyła się w akcję "Rekord dla Niepodległej". Ta chwila i ten szczególny dzień na długo pozostanie w pamięci. Wspólne śpiewanie pieśni, dekorowanie sal i świętowanie spowodowało, że Ojczyzna stała się nam bliższa.

tekst i zdjęcia: Iwona Janocha
W gronie miłośników poezji

30 października w Żarnowcu odbył się XXIV Konkurs Recytatorski Poezji Współczesnej Autorstwa Bronisławy Betlej. Z naszej szkoły wzięło w nim udział sześć osób:
  - Julia Terefenko
  - Zuzanna Kalicińska
  - Natalia Mercik
  - Michalina Kmonk
  - Izabela Borek
  - Alicja Sajdak
O 8.20 uczestniczki razem z p. Renatą Słowik pojechały busem do Żarnowca. Konkurs odbył się w starej szkole. Zostawiłyśmy kurtki w szatni i po chwili zaproszono nas do dawnej, muzealnej klasy. Po krótkim wstępie rozpoczęto prezentacje wierszy pani Bronisławy Betlej. Na konkursie panowała luźna atmosfera i nawet można było wziąć na scenę kartkę z tekstem utworu. Recytowało ponad 50 osób, więc odbywały się krótkie przerwy. W końcu ogłoszono wyniki. Okazało się, że aż cztery osoby z naszej szkoły zostały nagrodzone: Izabela Borek zdobyła II miejsce, Alicja Sajdak, Michalina Kmonk i Zuzanna Kalicińska zdobyły wyróżnienia. Osoby wyróżnione dostały tomiki poezji p. Betlej oraz grę planszową "Z Tołhajem w Beskid", a laureaci miejsc dodatkowo piękne wazony. Na konkursie panowała miła i przyjazna atmosfera - tak jak wtedy, gdy bywała tam p. Bronisława Betlej - teraz już niestety nieżyjąca. Za rok pewnie też z chęcią spróbujemy swoich sił w tym konkursie.

tekst: Zuzanna Kalicińska
Zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia - 21.10.2018 r.

21 października, jak co roku z okazji XVIII Dnia Papieskiego uczniowie naszej szkoły przeprowadzili zbiórkę na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Zebrane pieniądze w łącznej kwocie 2197,30 zł zostały przekazane na stypendia dla uzdolnionej i potrzebującej młodzieży. W imieniu Samorządu Uczniowskiego składamy serdeczne podziękowania uczniom, którzy czynnie włączyli się w organizację zbiórki oraz wszystkim darczyńcom.


tekst: Radosław Lorens
XVIII Pielgrzymka Rodziny Szkół św. Jana Pawła II na Jasną Górę

Wczesnym rankiem w czwartek 11 października 2018 r. 23-osobowa grupa uczniów klas IV-VII wraz z opiekunami wyjechała do Częstochowy na spotkanie z koleżankami i kolegami ze szkół, które przyjęły za patrona św. Jana Pawła II. Już po raz osiemnasty uczestniczyliśmy w tym corocznym wydarzeniu. Cel? Chcieliśmy w ten sposób wyznać naszą wiarę, miłość do Matki Bożej i przypomnieć nauczanie Papieża-Polaka. Zaraz po przyjeździe udaliśmy się do kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie na kolanach dziękowaliśmy za wszystkie łaski i polecaliśmy Opiece Maryi całą szkołę, parafię i naszych bliskich. Po adoracji wyszliśmy na wieżę widokową, by z wysokości ponad stu metrów podziwiać piękną panoramę Częstochowy. Na dziedzińcu klasztoru trwały prace remontowe, więc przemieszczanie się było utrudnione, ale udało nam się zwiedzić w Arsenale wystawę "Tu zawsze byliśmy wolni. Jasnej Góry droga do Niepodległości 1882-1918". O godz. 11 wały klasztorne rozkwitły wielobarwnymi sztandarami ponad 300 szkół, a na Jasnogórskich Błoniach rozpoczęła się uroczysta msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE Ks. abp Mieczysława Mokrzyckiego Metropolity Lwowskiego oraz duszpasterza Szkół Rodziny św. Jana Pawła II - Ks. bp Henryka Tomasika. Na początku w niebo poszybowały białe baloniki z listami od uczestników zawierającymi przesłanie, jakim chcielibyśmy się podzielić z innymi. Wszyscy podpisaliśmy się pod słowami naszego Patrona, które pragniemy uczynić życiowym mottem:
Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.
W homilii abp Mokrzycki nawiązał do tegorocznego hasła pielgrzymki "Promieniowanie Ojcostwa". Bezpośrednio po mszy odczytany został list młodych do papieża Franciszka i Akt Zawierzenia Matce Bożej.
Częstochowę pożegnaliśmy ok. 13 i pojechaliśmy do krakowskich Łagiewnik. Mieliśmy tam sporo czasu, by zwiedzić nowe Sanktuarium św. Jana Pawła. Tutaj również spojrzeliśmy na świat z góry, bo wjechaliśmy windą na wieżę widokową na wysokość 47 m. Widzieliśmy też bezcenne relikwie, np. sutannę poplamioną krwią Papieża. Grupowe zdjęcia, kupno pamiątek i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Ok. 21 zajechaliśmy do Krościenka.
Pełni wrażeń i bogatsi duchowo będziemy mieć co wspominać.

tekst i zdjęcia: Alina Kmonk
Wybory do Samorządu Szkolnego - 27.09.2018 r.

27 września w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Szkolnego. Wybrana komisja - przedstawiciele sześciu najstarszych klas, przygotowała lokal wyborczy, karty do głosowania oraz protokół. Podczas trzeciej i czwartej lekcji, wszyscy chętni uczniowie począwszy do klas IV, mogli oddać swoje głosy na wybranych kandydatów. Wyniki zostały opublikowane w kolejnym dniu. Gratulujemy osobom, które cieszyły się największym zaufaniem w szkole.
Skład Samorządu Szkolnego w bieżącym roku szkolnym:
   • przewodnicząca: Izabela Stereńczak
   • z-ca przewodniczącego: Mikołaj Gerlach
   • skarbnik: Radosław Bajgrowicz
   • sekretarz: Michał Smoleń
Prawidłowy przebieg wyborów ułatwiło zgłoszenie szkoły do akcji "Samorządy Mają Głos" organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

tekst i zdjęcia: Radosław Lorens
Zgłoszenia na XVIII Ogólnopolski Konkurs "Arsenał Pamięci" w Łodzi do końca września /uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i trzecioklasiści z gimnazjum/

W ubiegłym roku szkolnym na "Arsenał Pamięci" wpłynęło 156 prac z całej Polski. Z naszej szkoły siedmioro uczniów z klas trzecich gimnazjum otrzymało tytuł Laureata tego ogólnopolskiego konkursu. Są to:
• Martyna Bajgrowicz za pracę o Księdzu Prałacie Krzysztofie Pastuszaku pt. "Kocham życie i cieszę się nim" (praca wzbogaciła zbiory szkolnej biblioteki);
• Paweł Biedka "Chciałbym ocalić od zapomnienia. - wspomnienia pani Janiny Pelczar";
• Natalia Fal "Wspomnienia mojej cioci - Janiny Sadowskiej";
• Karolina Jurczak "Połączyła ich wojna. - historia prababci Heleny Szmyd z d. Podkul i pradziadka Jana Szmyda";
• Angelika Korczak "Może nie ma ich z nami, ale w naszej pamięci pozostaną na zawsze- bohaterowie "Literackiego szlaku drzew" w Krościenku Wyżnym";
• Weronika Marszałek "Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo - historia mojego dziadzia - Eugeniusza Dryki";
• Alicja Michna "Historia zapisana w pamięci - mój pradziadek Franciszek Żywiec i babcia Anzelma Filar".
W dniach 14, 15 i 16 czerwca wszyscy wyróżnieni pod opieką nauczycieli: p. Katarzyny Marszałek i p. Aliny Kmonk wyjechali do Łodzi wspólnie z kolegami z pięciu podkarpackich szkół, by uczestniczyć w uroczystym spotkaniu pokoleń w Sali Lustrzanej Muzeum Historycznego w Pałacu Poznańskich. W "Arsenale" bierzemy udział nieprzerwanie od 2008 r. Dla naszej szkoły było to już 11 podsumowanie. Co roku znajdują się osoby chętne do pochylenia się nad historią rodziny lub swojej małej ojczyzny, pragnące ocalić od zapomnienia okruchy wspomnień, stare zdjęcia, pamiątki z przeszłości.
Tym razem szczególne wyróżnienie spotkało dwie nasze uczennice: Martynę Bajgrowicz i Angelikę Korczak, które otrzymały za swoje "pisane sercem" prace tytuł "Primus inter pares" (pierwszy wśród równych), a wraz z nim dyplomy, elektroniczne gadżety i nagrody książkowe.
Zaraz po przyjeździe w gościnnych murach XXIX LO im. Janka Bytnara w Łodzi wszyscy nasi Laureaci otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody: powerbanki oraz książki Barbary Wachowicz pt. "Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii". Następnie pod kierunkiem pracowników oddziału łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej wzięli udział w grach edukacyjnych: "Znaj znak" oraz układanie na czas mapy Polski. Poprzez zabawę można było w szybki sposób przyswoić sobie mnóstwo ciekawych informacji.
W piątek 15 czerwca organizatorzy przygotowali rajd po Łodzi z historią w tle "Śladami bohaterów wojny 1920 roku- Jana Kowalewskiego i Stefana Pogonowskiego". Uczestnicy zaopatrzeni w instrukcje, mapy i identyfikatory w postaci pamiątkowych plakietek z napisem "#Moja Niepodległa" przemierzali ulice miasta, zdobywając punkty za stawienie się w wyznaczonych miejscach, gdzie przewodnicy opowiadali o ludziach i wydarzeniach z czasów I wojny światowej związanych z Janem Kowalewskim i Stefanem Pogonowskim- bohaterami Bitwy Warszawskiej z 1920 r.
Pokonanie 8-kilometrowej trasy z przystankami przy Grobie Nieznanego Żołnierza koło łódzkiej Katedry oraz przy pomnikach sławnych Polaków, np. Władysława Stanisława Reymonta przy ul. Piotrkowskiej czy Tadeusza Kościuszki na placu Wolności, było dla uczestników prawdziwą lekcją historii. Później w pięknej willi Richterów zwiedziliśmy Muzeum Harcerstwa, a w nim ciekawe archiwalne dokumenty Aleksandra Kamińskiego i Tadeusza Zawadzkiego "Zośki", mundury skautów z różnych stron świata, kroniki, sztandary, fotografie. Wysłuchaliśmy prezentacji przygotowanej przez IPN na temat funkcjonowania szpitali wojennych, tzw. lazaretów - ostatnia konkurencja polegała na opatrzeniu rannego w bitwie żołnierza. Nasi absolwenci świeżo po zawodach z pierwszej pomocy poradzili sobie z tym zadaniem znakomicie.
W sobotę 16 czerwca hm. Krzysztof Jakubiec podsumował dorobek tegorocznej edycji konkursu. Dzień wcześniej twórca "Arsenału" pożegnał na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie śp. Barbarę Wachowicz - dotychczasową recenzentkę arsenałowych prac. Odeszła ona na wieczną wartę 7 czerwca w 81 roku życia. Jeszcze zdążyła przeczytać wszystkie nadesłane na tegoroczny konkurs prace, tak jak to robiła przez ostatnie 17 lat. Symboliczną obecność w Sali Lustrzanej "ambasadorki polskości" akcentowała wystawa jej poświęcona, prezentująca wszystkie książki, których była autorką. Tegoroczny "Arsenał" był wyjątkowy także ze względu na drugiego z Wielkich Nieobecnych, bowiem tydzień po ubiegłorocznym podsumowaniu zmarł w Warszawie kapelan Szarych Szeregów, ogromny sojusznik konkursu - Ksiądz Prałat hm. Stefan Wysocki. Oboje z pewnością wciąż orędują za powodzeniem zainicjowanego przez Krzysztofa Jakubca przedsięwzięcia. Ksiądz Stefan jest bowiem pomysłodawcą utworzenia Fundacji "Arsenał Pamięci", a Barbara Wachowicz w swej ostatniej woli wyraziła prośbę, by zamiast kwiatów dokonywać wpłat na konto: Fundacja Arsenał Pamięci 41 1140 2004 0000 3402 7670 2793. Kwesta na ten cel była prowadzona przez harcerzy w czasie pogrzebu i w Sali Lustrzanej podczas podsumowującej gali.
Dzięki "Arsenałowi Pamięci" mieliśmy okazję poznać niezwykłych ludzi. Byliśmy uczestnikami wyjątkowych wydarzeń. Cztery lata temu gościliśmy u nas Panią Barbarę Wachowicz, która 14 maja 2014 r. odwiedziła naszą szkołę i w pięknej gawędzie o wielkich Polakach przybliżyła nam sylwetki sławnych rodaków, bohaterów "Kamieni na szaniec" oraz patronów ZHP Hufca Krosno - Jasia i Stasia Magurów. Delegacja z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym była obecna 15 maja 2017 r. na pogrzebie Księdza Stefana Wysockiego w Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie - Wesołej. Tam oddaliśmy hołd ostatniemu z uczestników tzw. "Małego Arsenału", w którym 8 marca 1945 r. harcerze z Szarych Szeregów odbili bez jednego wystrzału z komunistycznego więzienia w Łowiczu swego przyjaciela Zbyszka Fereta "Cyfrę" wraz z 80 żołnierzami AK.
Już tradycją stało się ostatnie zdanie hm. Krzysztofa Jakubca wypowiadane na zakończenie corocznych podsumowań: "XVIII Arsenał Pamięci uważam za otwarty!". Idea, którą realizuje ten konkurs, jest niezwykle ważna dla nas wszystkich, przetrwała i będzie trwać. Warto więc już zacząć szukać tematów na arsenałowe prace, które mogą pisać nie tylko gimnazjaliści, ale również uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej. Skłania ku temu także szczególna rocznica, która przypada w tym roku - stulecie odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.
Zgłoszenia do 30 września 2018 r. u nauczycieli historii i języka polskiego.

tekst i zdjęcia: Alina Kmonk

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone