38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłoszą potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. W pierwszym tygodniu roku szkolnego 2020/2021, począwszy od 2 września br., będą zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla chętnych dzieci po wcześniejszym uzgodnieniu z Sekretarzem szkoły.
Karta zapisu jest dostępna na stronie internetowej szkoły. Należy ją pobrać, uzupełnić i przesłać skan drogą elektroniczną na adres swietlicaspkw@gmail.com do 6 września 2020. Prosimy o terminowe złożenie kart aby móc dobrze zorganizować, rozplanować opiekę świetlicową. Kartę zgłoszenia można przekazać także osobiście w strefie wspólnej po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z Sekretarzem szkoły (tel. 13-431-50-19).

Kryteria zapisów ucznia do świetlicy szkolnej:
a) rodzice są pracownikami systemu ochrony zdrowia lub służb mundurowych,
b) dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy obojga rodziców,
c) dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt dojazdów do szkoły.

Na zajęciach świetlicowych będą obowiązywać ze względów bezpieczeństwa własne przybory (kredki, flamastry, kartki ksero, kleje, zeszyt, długopis, ołówek, gumka w podpisanej teczce).

Procedury obowiązujące podczas zajęć świetlicowych:
a) zajęcia świetlicowe będą odbywały się w sali świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby będą wykorzystane inne sale dydaktyczne,
b) w świetlicy szkolnej (odpowiednio w wykorzystywanych innych salach dydaktycznych) będą umieszczone środki do dezynfekcji rąk,
c) dzieci przebywające w świetlicy są zobowiązane każdorazowo po wejściu do świetlicy do dezynfekcji rąk pod nadzorem opiekuna / wychowawcy świetlicy,
d) podczas przebywania w świetlicy szkolnej zobowiązuje się dzieci oraz opiekunów/ wychowawców do zachowania dystansu.

Uczniowie na początku roku szkolnego będą informowani, przez wychowawcę o zasadach przebywania w świetlicy szkolnej.
Prosimy zapoznać się również z regulaminem świetlicy (dostępnym na stronie szkoły).

W załączeniu:
  Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  pobierz
  Regulamin świetlicy szkolnej  pobierz

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony