38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa


PROJEKT "ZDALNA SZKOŁA"Gmina Krościenko Wyżne w ramach projektu "Zdalna Szkoła" pozyskała grant do 60 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym.
Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Laptopy wysokiej jakości wraz z zestawem słuchawkowym umożliwią dzieciom, które nie miały dotychczas takich możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.
Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 59 974,80 zł. do szkoły trafiły laptopy z zestawem słuchawkowym w liczbie 20 sztuk. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1 "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Szczegółowe informacje na stronie: https://cppc.gov.pl
Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu "ZDALNA SZKOŁA", który został uruchomiony przez ministerstwa edukacji oraz cyfryzacji w związku z epidemią koronawirusa, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będzie udostępniać (wypożyczać) do bezpłatnego użyczenia uczniom szkolne laptopy na czas zdalnego nauczania. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Możliwość użyczenia laptopów posiadają uczniowie, którzy:
a) uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym;
b) nie posiadają komputera domowego;
c) posiadają problem z dostępnością do komputera ze względu na liczbę domowników pracujących / uczących się zdalnie, co uniemożliwia kształcenie na odległość;
d) pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym (oświadczenie o wysokości dochodów).

Wnioski o użyczenie laptopa dla ucznia można składać w terminie: 13-18.05.2020r. do godziny 14:00 drogą elektroniczną na adres mailowy: laptopypspkw@gmail.com lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy dołączyć podpisany skan dokumentu w formacie pdf.

Dokumenty do pobrania:

  Wniosek
  Regulamin
  Warunki użytkowania
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony