38-422 Krościenko Wyżne,  ul. Szkolna 34,  tel./fax. 0134315019,  e-mail:

Dodaj do ulubionych  | Ustaw jako startowa
Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu "ZDALNA SZKOŁA+", który został uruchomiony przez ministerstwa edukacji oraz cyfryzacji w związku z epidemią koronawirusa, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym będzie udostępniać (wypożyczać) do bezpłatnego użyczenia uczniom szkolne laptopy na czas zdalnego nauczania. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Możliwość użyczenia laptopów posiadają uczniowie, którzy:
a) uczęszczają do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym;
b) wywodzą się z rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której wychowuje się co najmniej troje dzieci,
c) nie posiadają komputera domowego;
d) posiadają problem z dostępnością do komputera ze względu na liczbę domowników pracujących/uczących się zdalnie, co uniemożliwia kształcenie na odległość;
e) pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym (oświadczenie o wysokości dochodów).

Wnioski o użyczenie laptopa dla ucznia można składać w terminie do 30.10.2020 r. (piątek), do godziny 14:00, drogą elektroniczną na adres mailowy: laptopypspkw2020@gmail.com lub osobiście w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 15:00. W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną należy dołączyć skan podpisanego dokumentu w formacie pdf.

Dokumenty do pobrania:

  Wniosek
  Regulamin
  Warunki użytkowania
  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

statystyka Nasz kanał na YouTube Nasz profil na Facebooku
©PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Krościenku Wyżnym.  Wszelkie prawa zastrzeżone.                          admin Administrator strony